از دکتر بپرسید!

رتبه ای وجود ندارد

فیبروز ریه

رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد

سلامتی

رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد

مریضی پدرم

رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد

کنسر

رتبه ای وجود ندارد

ندول ریه

رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد

آمبولی ریه

رتبه ای وجود ندارد

درمان تنگی نفس

رتبه ای وجود ندارد

Postnasal drip

رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد
رتبه ای وجود ندارد

سردی بدن

رتبه ای وجود ندارد

تنگی نفس و ...اینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است
  1. پست ها: 544
  2. پست های حل شده: 127
  3. پست های حل نشده: 417
  4. آخرین عضو: KathrynAnidaQL
کاربران آنلاین