بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

پلورال افیوژن سلی

پلورال افیوژن سلی:

این نوع افیوژن خود بخود محدود شونده است و هم در سل اولیه و هم در سل ثانویه رخ می دهد . در 5% از کل بیماران سلی اتفاق می افتد. نوع دوم هم وقتی رخ می هد که یک کاویته پاره می شود و به درون فضای پلورال می ریزد و باعث ترشح مزمن عفونی می شود. آمپیئم مزمن سلی حاوی مایع چرکی و ارگانیسم های متعدد سلی مه پرده پلورال ضخیم و کلسیفیه می شود. در پلورال افیوژن سلی اما ارگانیسم ها زیاد نیستند.

افیوژن سلی  معمولا یکطرفه و سایزی متوسطی دارد. بیمار معمولا تب داشته و بهمراه درد قفسه سینه و سرفه غیر چرکی و بدون بالا رفتن WBC است. تب شبانه ؛ کاهش وزن ؛ تنگی نفس و لرز از علائم دیگر آن است.

تست پوستی در 10 تا 30 % موارد منفی است . اما دومین تست پس از 2 ماه اغلب در بیماران مثبت می شود.

 • مایع پلورال زرد تیره است. در 80 % موارد.
 • اگزودا است
 • پروتئین مایع بیشتر تز 3 و غالبا بیشتر از 5 mg/dl است
 • LDH معمولا بطور شایعی بالاتر از 500 است
 • کاهش PH و گلوکز بیشتر در آمپئم مزمن سلی دیده می شود.
 • گلوکز مایع بین 60 و 100 mg/dl و در 20 % موارد زیر50
 • PH<7.40 غالبا دیده می شود.
 • سلولهای در مایع بین 1000 تا 6000 است . 60 تا 90 % از آنها لنفوسیت است و بقیه نتروفیل است .در ابتدا بیماری نوتروفیل و سپس لنفوسیت غالب می شود.
 • مزوتلیال ها بندرت 5% است. و میزان زیاد ائوزینوفیل بیشتر ار 10% پلورال سلی را رد می کند مگر اینکه هموتوراکس و پنوموتراکس وجود داشته باشد.
 • پلورال افیوژن سلی یکطرفه است کوچک و متوسط از نظر  سایز است. سایز پلورال افیوژن اثر در پروگنوز ندارد. در 50% موارد ضایعه پارانشیم ریه دیده میشود و اکثرا در بالای ریه است. و اگر ضایعه پائین ریه سل اولیه مطرح است.سی تی اسکن ضائعه پارانشیمال در 80% دیده می شود.
 • این بیماران باید از نظر HIV آزمایش شوند
 • کشت مایع پلورال در 30% فقط مثبت می شود. کشت بیوپسی گرفته شده پرده پلورال در 40 تا 80 % مثبت می شود. گرفتن بیوپسی از طریق توراکوسکوپ به بیوپسی کور ارحج است. در صورت دیده گرانولوم کازفیئه در بیوپسی پرده پلورال ؛؛سل اثبات میشود. اگر گرانولوم غیر کازیفه باشد ممکن است سارکوئیدوز ؛ روماتیسم مفصلی و یا عفونت های قارچی مطرح شود. بیوپسی پلورل گرانولوم را در 50 تا 90 نشان می دهد و کشت بیوپسی از 40 تا 80  مثبت می شود. هرچه تعداد بیوپسی بیشتر شود بهتر است. ترکیب تست هستولوژیک و کشت حساسیت بالای بین 60 تا 90% را ایجاد می کند.
 • در صورت وجود ضایعات پارانکیمال تست خلط در 90% موارد مثبت می شود.
 • ADA, Adenosine deaminase: حساسیت این تست حدود 70 تا 80 % و اختصاصی بودن آن بین 80 تا 85% است. میزان 45 به بالا مثبت تلقی می شود. بعید است بیماری با ADA کمتر از 40 مبتلا به سل شود.
 • اندازه گیری IFN-GAMMA در مایع پلورال است. میزان آن در مقالات محافظه کارانه 240 pg/ml انتخاب شده با حساسیت  89 و اختصاصی بودن 97% .
 • PCR
 • درمان گاها بر اساس حدس بالینی است. در 10 تا 15% موارد با تست پوسبی مثبت و مایع لنفوسیتی درمان ممکن است شروع شود
 • با درمان تب در عرض 2 هفته و مایع پلورال در عرض 6 هفته درمان می شوند. گاها مایع تا 4 ماه طول می کشد تا ناپدید شود.
 • ضخیم شدگی پرده پلورال در 50 % بیماران دیده می شود.
 • اسپراسیون و تخلیه در این بیمارن توصیه نمی شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید