بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

عوارض ریوی متوترکسیت

متوترکسید:

امروزه بیش از پیش متوترکسید در درمان روماتیسم مفصلی و واسکولیت ها بکار می رود. یکی از مسائل پیچیده وقتی بوجود می آید که بیمار دچار بیمارهای بافت نرم مثل روماتیسم مفصلی است که خود می تواند ایجاد بیماری های نسجی در ریه بکند. این بیماران ممکن است برای مدت طولانی تحت درمان متوترکسید هم باشند که خود آن هم بنوبه خود می تواند ایجا د بیماری های بینابینی ریه کند. این مسئله موجب گیجی پزشک معالج می شود که آیا بیماری نسجی ریه ناشی از بیماری روماتیسمی بوده یا در اثرمتوترکسید ایجاد شده است.

تقریبا بین 60 تا 90 درصد از بیماران تحت درمان متوترکسید در زمانی به عوارض جانبی این دارو که بیشتر پوستی ؛ عصبی و گوارشی است مبتلا می شوند. اغلب این عوارض جدی نیستند اما در 30 % مواقع بیمار پس از چندین سال مجبور می شود که این دارو را قطع کند.

عوارض خطرناک این دارو روی ریه ؛ عوارض خونی و کبدی است.

  • شایع ترین عارضه ریوی این دارو روی ریه بصورت التهاب ریوی هیپرسنسیتیویته است.
  • عفونت ریه و از آن میان عفونت نوموسیستیک کارینی و با شیوع کمتر سیتومگالو ویروس ؛ وریسلا؛ میکوپلاسما و فارچ
  • لنفوم غیر هوچکینی که احتمالا مرتبط با افزایش شانس عفونت EBV است
  • احتمال توکسیسیته متوترکسیت با افزایش سن ؛ وجود بیماری های روماتیسمی ریه؛ آلبومین پائین؛ دیابت و استفاده از داروهای دیگر DMARDs بیشتر می شود. همچنین این احتمال در موارد استفاده روزانه بجای هفتگی؛ دوز بالا ؛ بیماری زمینه ای ریه؛ اسپیرومتری عیر طبیعی؛ و استفاده از دارو هائی که چسبیدن متوترکسیت را به آلبومین کم می کنند؛ آسیت و بیماری کلیوی بیشتر می شود.

علائم بالینی:

اکثرا این عوارض بصورت نیمه حاد ظهور می کند و معمولا در سال اول زندگی خود را به نمایش می گذارد. موارد حاد در عرض چند هفته خود را بصورت تب؛ کفتگی عضلات ؛ سرفه و درد قفسه صدری ظهور می کند. موارد نبمه حاد بصورت سیانوز ؛ تب ؛ سرفه ؛ تنگی نفس و کراکل در ریه ظاهر می شود. تقریبا در 10 موارد به فیبروز ریه منتهی می شود. در 50% موارد ائوزینوفیلی و 17 % همراه ضایعات پوستی است.

این علائم عیر اختصاصی هستند و باید عفو نت ها و بیماری های مرتبط با بیماری روماتیسمی را هم رد کرد. حتما باید بیماری های قارچی و عفونی رد شوند. در صورت قطع دارو و بهبود علائم ریوی این طور می توان استدلال کرد که متوترکسیت عامل بوده است.

سایه های منتشر در ریه اولین علامت بیماری ریوی ناشی از متوترکسیت هست. اینها می تواند به کانسالیداسیون آسینار مبدل شود. HRCT گراند گلاس های منتشر بهمراه کانسالیداسیون را نشان می دهد. ندول های سنتری لوبار هم دیده می شود بهمراه سایه های دو طرفه در قسمت های پایین ریه و تراکشنال برئنشکتازی.

استفاده از تست های ریوی در شناخت زودرس مشکلات ریوی این دارو هنوز اهمیتش معلوم نشده است. گرچه آنهائی که دچار التهاب ریه می شوند کاهش DLCO  ؛ هیپوکسی؛ و افزایش (A-a) O2 و نشانه های رسترکتیو می شوند.

لاواژجهت رد سایر بیماری ها استفاده می شود. افزایش لنفوسیت ها با غلبه CD4 در لاواژ دیده می شود. بیوپسی ریه لازم نیست. در بیوپسی گرانولوم ؛ آلوئلیت با اپیتلیال سل هیپرپلازی در فضای ارتشاح ائوزینوفیلک دیده می شود. گرچه 10 % از بیماران که متوترکسیت مصرف می کنند به فبیروز ریه مبتلا می شوند.

عوارض جانبی مثل خونی ؛ کاستریت با خوردن اسید فولیک بهبود می یابد. ولی عوارض کبدی و ریوی این دارو با اسید فولیک بهبود نمی یابد.

در بیمارانی که مشکلات زمینه ای ریوی دارند بهتر است این دارو استفاده نشود. در بیماری های کلیوی ؛ کبدی ؛ آسیتی ؛ مسن ها و کسانی که پلورال افیوژن دارند بهتراست این دترو استفاده نشود.

درمان با توقف استفاده از دارو باعث بهبودی علائم بالینی  در عرض چند روزو علائم رادیولوژیک در عرض چند هفته می شود. آنتی بیوتیک امپریکال استفتده می شود. تجربه های بالینی استفاده از کورتون را تشویق می کنند. دوز دارو 1 میلی گرم برای هر کیلو میتیل پردنیزولون در روز می باشد. 


دیدگاه‌ها   

0 #3 وحید مدنی 1397-04-24 10:14
دکتر سلام وقت بخیر. پدر من 82 سال سن داره و چندین سال متوترکسیت 4 تا 5 قرص در هفته مصرف میکرده به خاطر آرتیید روماتیید. الان 4 ماه میشه ریه هاش مشکل پیدا کرده و مرتب تب میکنه، 3 بار هم بستریش کردیم بیمارستان ولی بعد از ترخیص شدن بعد یه مدت کوتاه دوباره تب میکنه. دکتر ازتون عاجزانه کمک میخوام چون واقعا درمانده شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم. اگر امکان داشته باشه بیارمش معاینه ش کنید.؟
نقل قول کردن
0 #2 alisabet 1394-01-06 20:31
متاسفانه درمان قطعی برای فیبروز ریه وجود ندارد. بحث مفصل در بخش فیبروز ریه داده شده است
نقل قول کردن
0 #1 زهرا 1393-12-24 22:57
سلام آقای دکتر مادرم من سه ساله که دچار آرتریت روماتویید شدن و دوساله که روی ریه تاثیر گذاشته دکتر تشخیص فیبروز ریه دادن .بعداز اون شش ماه داروی اندوکسان به صورت آمپول مصرف کردن ولی تاثیری نداشته دوباره کپسول مایکوفنولات موفتیل تجویز کردن خواستم نظر شماهم بدونم.ما تو خوزستان زندگی میکنیم.ممنون.خو اهش میکنم راهنمایی کنین
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید