بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

نمونه یک بیمار

·         این بیمار 45 ساله زن میباشد که بعلت تنگی نفس مراجعه کرده است.

·         FEV1 قبل و بعد از ورزش 2۰05 لیتر و 2.32لیتر و FVC به ترتیب 2.36و 2.76لیتر می باشند. این نشان می دهد که نه تنها ظرفیت ریه کاهش یافته نیافته بلکه افزایش هم یافته است. این احتمالا بعلت اثر هیپر ونتیلاسیون بر روی لوله های ریه است که موجب کشاد شدن راههای هوائی میشود.

·         پس از ورزش شاهد افزایش غیر قابل توجه مقاومت راههای هوائی هستیم. کلا بنظر میرسد در مجموع مقاومت راههای هوائی در براکت و واریسایون طبیعی است. این تفاوت در محاسبه sRaw که قابل اغماض هم هست بعلت تفاوت ارزش های Static  است قبل و بعد از ورزش است که نسبت به ارزش های دینامیک بستگی زیاد به درست انجام دادن تست توسط بیمار دارد. مثلا دراین بیمار بعد از ورزش بنظر می رسد بخوبی تنفس خود را خالی نکرده است. همانطور که در صفحه اسپرومتریک بیمار دیده میشود میزان حجم جاری کم نشان داده شده و در اصل TV در حجم های پايین تری انجام شده و ظرفیت تنفسی IC  و IRV زیاد بوده است. چون میزان sRaw در مثلا 500 سی سی بالا و پایین تراز قسمت پایئنTV  اندازه گیری می شود وTV  بعد از ورزش درحجم های پايئن تری اتفاق است. این بعبارت دیگر بمعنایی dynamic hyperventilation بیمار پس از ورزش است. حجمی که مقاومت راههائی هوائی در آن اندازه گیری میشود بعد از ورزش پایئن بوده و در نتیجه میزان محاسبه sRaw محاسبه شده بالاتر نشان داده شده است.

·         MEF25  از 47% قبل از ورزش به 56% افزایش یافته که خود موید باز تر شدن راههای هوائی کوچک بعد از ورزش است.

·         TGV حجمی از ریه است که در آن درپچه دستگاه بسته میشود و معمولا همانطور که اشاره شد در FRCاین اتفاق می افتد. سپس بیمار شروع به نفس کشیدن ها زیاد در پشت این دریچه می کند. اینجا TGVباید معادل FRC باشد. یا TLC –IC= 10.73-2.36=8.34 و این در حالیست که TGV فقط  2.22 لیتر گزارش شده. پس دستگاه در تعیین حجم های ریوی مشکل داشته است. بعلاوه میزان TLC محاسبه شده در پرسه تعیین DLCO  4.01 محاسبه شده که تفاوت فاحشی با میزان محاسبه شده از طریق بادی باکس دارد.

 

·         میزان محاسبه شده DLCO قبل و بعد از ورزش تعیین شده که در فرد سالم با افزایش تهویه و افزایش پرفیوژن ریه افزایش می یابد. در این نمونه از 6.18به 7.51افزایش یافته است. 

·         اسپیرومتری در هنگام ورزش را نگاه کنیم متوجه میشویم EELV در هنگام ورزش بترتیب افزایش می یابد و از 2.67 در مرحله یک به 3.18 لیتر در مرحله پنجم افزایش یافته و این نشان دهنده dynamic hyperinflation  است .

·         در بالای صفحه هم نمودار PETCO2  و PETO2  دیده میشود که همانطور که پیش بینی میشد شاخه های بتدریج از هم فاصله می گیرند

·         در صفحه ای 8  پانلی موارد جالبی دیده میشود. علیرغم تلاش بیمار و کار 175 واتی میزان ماکزیمم تنفس به بالاتر از 35 لیتر در دقیقه رسیده است . در نتیجه ظرفیت تنفسی یا همان Breathing Reserve  حدودا 50% است.

·         در نمودار O2pulse  ، این مقدار به حدود 11میلی لیتر اکسیژن در هر ضربان قلب به بافت تحویل می دهد. در همین نمودار ما شاهد شیب تند افزایش ضربان قلب نیستیم. اینها بر خلاف یافته های یک نارسائی قلبی است که در آن ضربان قلب به تندی افزایش می یابد و O2pulse زیر 10 می ماند.

·         VO2max حداکثر به یک لیتر در دقیقه رسیده است. حدود 60% مقدار حداکثری و معادل 14.2 ml/kg/min  می باشد. ورود به فاز بیهوازی هم در 26% اتفاق می افتد. باید دانست که ATحدود40-50% نشان دهنده زندگی بدون فعالیت است.میزان کمتر از 40% موید بیماری تنفسی و قلبی ، مشکل عضلانی در جذب اکسیژن  می باشد.

·         میزان تهویه برای دفع CO2 و اکسیژن بترتیب 27 و حدود 35است . در حدود نرمال است،

·         میزان DLCO قبل و بعد از ورزش 6.18و 7.51 بوده است که حکایت از سلامت تبادل گاز رسانی در ریه و همچنین سالم بودن شریان ریوی دارد.

 

·         نحوه اندازه گیری Pimax, PEMAX  صحیح نبوده. علت بالا بودن p01max و VT /Ti تنفس سریع و عمیق تر مریض بجای تنفس های عادی بوده است، 

 

 

 

f1

f2

f3

 

f5

f7

 f13

f11

f10

f9

f7

 

 

 

 

 


دیدگاه‌ها   

0 #2 alisabet 1393-11-14 16:35
می تواند ولی اثبات آن سخت است
نقل قول کردن
+1 #1 سيد مصطفي 1393-11-09 18:41
سلام و عرض ادب و ارادت پدر بنده بيماري copdشديد دارند.خواستم بپرسم كه ايشان در مريوان در زمان جنگ بوده است ايا امكان دارد كه اين بيماري ناشي از مواد شيميايي باشد چون در ان زمان به انجا بمب شيميايي اثابت كرده است
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید