بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

مروری بر آسم

Article Index

آسمی که ممکن است هر لحظه ایست تنفسی کند

·        بچه ها خواب آلود میشوند ولی بزرگسالان تا نارسايی تنفسی مقاومت می کنند

·       حرکات متناقض شکمی و قفسه صدری وجود دارد

·       خس خس ممکن است دیگر شنیده نشود

·       برادی کاردی و هیپوکسمی ممکن است وجود داشته باشد

·       حتی پالسوس پارادوکسوس هم ممکن است وجود نداشته باشد

·       تعریق زیاد کم کموظاهر میشود

·       دی اکسید کربن بالا می رود بعلت کاهش تهویه

·       بیمار مظطرب است و دائما می گوید نمی توانم نفس بکشم، سیم های را می کشد

علائم شبانه آسم بین 4 تا 6 صبح به حداکثر میرسد

تقسیم بندی آسم

·       هر از گاهی ، علائم کمتر از دوبار در هفته، حملات کوتاه ، علائم شبانه کمتر از دو بار در ماه ، علائم بین حملات وجود ندارد و FEV1 بزرگتر از 80% ، PEFRتغییراتش در طول روز و بین روزها کمتر از 20%است.

·    خفیف : علائم کمتر3-6 بار در هفته، حملات کوتاه ولی محدود کننده فعالیت روزانه، علائم شبانه 3-4 بار در  ماه FEV1 بیشتر از 80%و تغییرات PEFR بین 20-30%

·      

·       متوسط دائمی : علائم هر روزه، حملات مختل کننده فعالیت ، حمللت شبانه بیشتر از 5 بار در ماه ، FEV1 بین 60-80% و PEFR با تغییر پذیری بیشتر از 30%

·       شدید دائمی . علائم ممتد آسم ، علائم شبانه متعدد، FEV1  کمتر از 60% ، و PEFR تغییر پذیری بیشتر از 30%

·       هر بیماری می تواند در زمان های مختلف با شدت مختلفی بروز کند

·       در تشخیص افتراقی نقص عملکرد تار های صوتی ، علائم با تنفس های تند و عمیق، یا خنده و صحبت ممکن است کم شود .در 28% صاف شدن لوپ دمی هم دیده میشود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید