بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

مروری بر آسم

Article Index

·       تست NO  برای پاسخ به درماندبا استتروئید هایراستنشاقی بکار می رود و می تواند گایدی باشد جهت کمتر استفاده کردن این دارو های استنشاقی

·       ناهنجاری های سینوس بهر حال در 85% موارد آسمی دیده میشود

·       حداقل سه ماه درمان برای ریفلاکس ممکن است نیاز باشد

·       یافته های در HRCTشامل برونکیال وال تیکنیگ، ندول های سنتری لوبولار بعلت موکوس پلاگ، و ندول هلی آسینار بعلت التهاب و آتلکتازی میباشد.

·       ارتشاح ائوزینوفیلی دددر بافت یافته هیشگی است

·       اگر بیمار بگوید که بیشتر از دو روز هفته از سابوتامول استفاده می کند باید دارو جدیدی   مثل اسپری استروئیدی اضافه کرد.

·       استفاده از ااسپری های استروئیدی بر استفاده از آنتی لوکوترین هاا ارجح است. بخصوص در آسم متوسط به بالا

·       اگر درمان سه ماه آسم خوب باشد باید شروع به کمتر کردن دوز دارو ها شود و بیمار بعد از ااین تغییر در 2-4 هفته بعد دوباره باید چک شود.

·       15 دقیقه گرم کردن ، قبل از ورزش مناسب است برای آسم تشدید شده با ورزش. 30 دقیقه قبل از ورزش سالبوتامل می تواانن استفاده کرد. اگر سالمترول استفاده شود 90 دقیقه قبل از ورزشش استفاده شود.

·       در افرادی که علائم آسمی دائمی دارند علیرغم درمان باید تست پوستی وو یا خونی آلرژن ها انجام بگیرد. تا از برخورد با آن آلرژن اجتناب شود. باید سیگار هم قطع شود. برخی آلرژن ها مثل موهای گربه حتی بعد از کنار گذاشتن آنها تا ماها می مانند.

·       در آنها یی که استعداد ژنیتیکی آسمی در فامیل وجود دارد ، پرهیز کودک ددر سال اول خیلی کمک می کند به جللوگیری ازظهور آسم در کودکی و بزرگسالی.

·       تلاش باید بر روی آلرژن های خانه باشد چرا که 30-60% از زمان ها در خانه سر شود. باید گرد و خاک ازخانه پاک شود و جارو برقی زده شود. می توان در هنگام جارومی توان از ماسک استفاده کرد.اگر امکانش باشد به طبقات بالا منتقل شوند. دستگاهای یونیزه کننده خانه ارزشی ندارند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید