بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

کیلو توراکس

 این بیماری بعلت تجمع مایع کیل در فضای پلورال ایجاد می شود.  علت تجمع این مایع در فضای پلورال نشت  آن از توراسیک داکت می­باشد.  توراسیک داکت مایع کیل را که از روده ها  جذب می­شوند  با عبور از سوراخ آٹورتیک به مدیاستن خلفی و با تمایل به راست به ورید سابکلوین چپ تخلیه می­کند. با توجه به عبور این مجرا از قفسه صدری هم تروما و هم ضایعات غیرتروماتیک ( بطور مساوی) مثل همین مورد بالا میتواند موجب آسیب آن شده و موجبات نشت کایل به فضای پلورال شوند. شایع ترین علت ضایعات تروماتیک جراحی روی قفسه صدری است. و شایعترین علت غیر تروماتیک سرطان می­باشد. شواهد و علاٹم این بیماری می­تواند پس از ضایعات تروماتیک با تاخیر خود را ظاهر کند.

کدورت و شیری  بودن مایع خارج شده از فضای پلورال درنیمی از موارد دیده می­شود. اولا این ظاهر می­تواند در پلورال افیوژن کلسترولی ناشی از التهاب و عفونت مزمن و هم در آمپیم دیده شود.همچنین در 50 درصد موارد که غالبا دچارسوتغذیه و سوجذب هستند این مایع ممکن است شفاف باشد . میزان تریگلسیرید این مایع اگر بیشتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر باشد تشخیص کایلو توراکس بسیار محتمل است و چنانکه این عدد کمتراز 50 باشد تشنیص آن بسیار غیر محتمل است. در صورت عدد بین 50 تا 110 باید لیپو پروتئین ها را اندازه گرفت. در صورت وجود کیلو میکرون ها تشخیص کایلو توراکس مطرح می­شود. میزان کلسترول مایع پلورال در این حالت کمتر از 200 می­باشد.

درمان کایلو توراکس غیرتروماتیک اولاً باید روی درمان ضایعه اولیه فوکوس شود. باید جهت رفع تنگی نفس با قرار دادن یک تیوب مایع تجمع یافته تخلیه گردد. حداکٹر 14 روز تیوب درمحل نگه داری می­شود و سپس تیوب جهت کاهش شانس عفونت که دراین نوع بیماران زیاد هست باید برداشته شود. در عین حال بیمارباید روی رژیم کم چرب قرارداده شود تا میزان کایل تولید شده به مینیمم برسد. باید چربی­های با زنجیره بلند از غذا حذف شود و درعوض رژیم باچربی های با زنجیره متوسط که مستقیما از روده به کبد جذب می­شوند جایگزین شود.

همچنین چسباندن پرده های روی ریه یا پلورودزیز در بیمارانی که علیرغم موارد درمانی بالا هنوز تجمع مایع ادامه پیدا می­کند باید با 4 گرم تالک امتحان شود. در نهایت عمل جراحی و بستن توراسیک داکت برای بیمارانی که میتوانند یک جراحی سخت را تحمل کنند میتواند امتحان شود.

 

CHLO.SEL

 

CHLO.SEL 2

 

CHYLO.SEL 1

 

Chylo.3

 

Chylo.2

 

Chylo.1

برای مشاهده عکس های مرتبط اینجا کلیک کنید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید