Try these keywords: happy, success, awesome

سرطان ریه

سرطان ریه شایع ترین سرطان در دنیا است. در حال حاضر شایع ترین عامل مرگ و میر سرطانی در مردان و زنان است. اصولا سرطان ریه به دو دسته تقسیم میشوند.

Small Cell Lung Cancer (SCLC) 1

 Non Small Cell Lung Cancer( NSCLC) 2

سیگار کشیدن بزرگترین ریسک فاکتور سرطان ریه است و عامل 90% از این بیماری را تشکیل میدهد.در زمان کشف سرطان 20% از بیماران بیماری لوکالیزه ، 25% متاستاز منطقه ای دارد، و 55% از بیماران متاستاز های دور دست دارندجراحی درمان سرطان های با استیج 1&2 می باشد. .بیماران سرطان ریوی در 80% موارد بنوعی شیمی درمانی دریافت می کنند.آدنوکارسینوما تنها سرطان ریوی هست که در ابتلا آن سیگار نقشی ندارد.همچنین این سرطان در اسکار های بافت ریوی ، زخم های ریوی و بافت التهابی شکل می گیرد.برونکوآلوئولار کارسینوم نوعی از آدنوکارسینوم می باشد. اسکوموس سل کارسینوم یک توموری مرکزی است و بیشترین سرطان ریوی است که کاویتی در آنها تشکیل میشود و بیماران ممکن است دچار هیپر کلسمی شوند.لارج سل کارسینوم مثل آدنوکارسینوم یک تومور محیطی است.خانم ها طول عمر بیشتری دارند و بیشتر به آدنوکارسینوما مبتلا میشوند.آسبستوز نوع سیکات یک کارسینوژن مهم است. آسبستوز با مالگننت مزوتلیوما و فیبروز ریه رابطه مستقمی دارد.این بیماران در صورت سیگار کشیدن همراه در تماس بودن با آسبستوز حتی احتمال بیشتری به ابتلا به سرطان ریه دارند.تماس با رادون بخصوص در معادن اورانیوم هم یک علت مهم در ایجاد سرطان ریه می باشد.مبتلایان به HIV هم یکی از عوامل مسبب سرطان ریه میباشد و بیشترین نوع  سرطان ایجاد شده در این بیماران آدنوکارسینوما می باشد.  کسی که روزی یک بسته سیگار بمدت 40 سال میکشد احتمال ابتلا به سرطان ریه اش 20 برابر فردی است که اصلا سیگار نکشیده. اگر فردی سیگارش را قطع کند بعد از 15 سال احتمال ابتلا به سرطانش به 2 برابر کاهش می یابد و در همین میزان می ماند. راذیوتراپی برای سایر سرطان ها مثل سرطان پستان احتمال این سرطان را زیاد می کند. 

بحث اسکرینیگ سرطان ریه هم با استفاده از سی تی اسکن میتواند در کشف زودرس سرطان و کاهش مرگ و میر آن مو ثر باشد.

 

از نظر پاتولوژیک سرطان ریه  و نسبت شیوع آنها به . 1. آدونوکارسینوم 38%  2. اسکواموس سل کارسینوم 20% 3. اسمال سل کارسینوم 13% 4. لارج سل کارسینوم 5% و بقیه 18 % از سرطانهای ریه را تشکیل میدهند.

SCC3

SCC

 

علائم:  در مراحل ابتدای بیماری اغلب هیچ علا ئمی وجود ندارد. و متاسفانه اغلب آنهائی که علامت دار میشوند سرطانشان در مراحل پیشرفته است.

 1. سرفه: اغلب به علت درگیری ناف ریه توسط سرطان است. سرفه های پر خلط یا ناشی از برونکوآلوئولار سل کارسینوم یا برونشکتازی باشد و معمولا در تومورهای با سرعت پائین مثل کارسینوئید دیده می شود. 
 1. هموپتزی : علت شایع آن معمولا برونشیت است اما در کمتر از نصف سرطانی ها هم دیده می شود. هموپتزی در یک فرد سیگاری حتی با یک عکس رادیگرافیک طبیعی باید به برونکوسکوپی منجر شود
 2. درد قفسه صدری و تنگی نفس در 25 % دیده میشود. همچنین فلج یک طرفه دیافراگم هم در این بیماری دیذه می شود. بم شدن صدای بیماری بعلت درگیری عصب لارنجئال هم دیده می شود.
 3. درگیری پلورل  : حدود 10-15 % از بیمارانی سرطانی مبتلا به پلورال افیوژن بدخیم میشوند. اگر تومور پلور احشائی را گرفتار کند مرحله T2  و اگر پرده پارئتال را گرفتار کند مرحله   T3 است. اگر هم سلولهای تومورال در مایع پلورال دیده شوند مرحله تمور M1a خواهد بود یا همان مرحله 4 سرطان. باید در نظر داشت که هر مایعی در فضای پلورال در بیماری سرطان نشانه وجود سلولهای سرطانی در آن نیست و هر پلورال افیژنی نباید در نتیجه M1a   نام گیرد که در این مورد غیر قابل جراحی است.  احتمال کشف سلولهای سرطانی در اولین تواکوسنتز 60%  و در سومین بار 85% میباشد. همچنین هر چه مایع بیشتری از این فضا کشیده شود احتمال کشف سلول هایسرطانی بیشتر میشود.
 4. سندرم Superior Vena Cava  بعلت انسداد همین ورید ایجاد میشود و بیشتر در اسمال سل کارسینوما دیده می شود.
 5. Pancoast `s syndrome بعلت تمورهای با لای  superior sulcus  ایجاد می شوند و با علائمی همچون درد شانه " سندرم هورنر و آتروفی عضلات دست همراه است. معمولا بعلت NSCLC  بخصوص squamous cell   بوجود می اید.
 6. sstumour
 7. متازتازها معمولا کبد " غدد آدرنال " استخوان و مغز را گرفتار می کنند. در کبد 50 % از بیماران سرطانی متازستاز وجود دارد و معمولا بدون علا مت هست. متاستازهای استخوانی معمولا علا مت دارند و بهمراه افزایش الکالین فسفاتاز هستند. 20% از   بیماران NSCLC با علائم استخوانی خود را ظاهر میکنند. در صورت درگیری استخوانی زیاد کلسیم هم در سرم افزایش مییابد.  ضایعات معمولا استئولیتیک هستند. در SCLC متاستازهای استخوانی در 30 تا 40 % اتفاق می افتند. مسئله دیگر متاستاز به غده آدرنال است که غالبا بدون علا مت است. فقط تعدا د معدودی از توده های آدرنالی در بیماران سرطانی حاوی متاستاز هستند. این درصد در small cell carcinoma  بیشتر است. PET Scan , MRI  و بیوپسی همگی کمک کننده هستند. متاستاز به مغز در آدونوکارسینما از همه بیشتر و در اسکواموس سل از همه کمتر دیده میشود. هرچه سایز تومور اولیه بزرگتر و غدد لنفاوی بیشتری گرفتار شده باشد احتمال متاستاز بیشتر می شود. اگر یک توده متاستازیکدر مغز وجود داشته باشد آن قابل برداشت است. در small cell carcinoma  متاستاز به مغز در 20 تا 30 % از بیماران وجود دارد. با رادیاسیون پروفیلاکتیک احتمال عود این متاستازها بسیار کمتر می شود.
 8. Paraneaoplastic syndrome:  : بیشترین موارد هیپر کلسمی در اسکواموس سپس آدونوکارسینوما و سپس اسمال س دیده می شوند. اغلب این بیماران بیماری پیشرفته ای دارند و تنها چند ماه عمر می کنند. اگر کلسیم از 12 بالاتز رود بیمار درمان هیدریشن و تزریق بی فسفونات لازم دارد.
 9. SIADH : تقریبا 75 % این سندرم توسط SCLC ایجاد می شود. تشخیص این سندرم شامل ترکیبی از هیپوناترمی(کمتر از 135)؛ افزایش اسمولالیته ادرار به بیش از 100 ؛ کاهش سرم به کمتر از 280 میلی اسمول /کیلو گرم و سدیم ادرار بیشتر از 40 میلی اکیوالانت می باشد. معمولا با درمان شیمی درمانی این نوع سرطان ها در ظرف چند هفته هیپو ناترمی بر طرف می گردد. درمان این سندرم در صورت عدم بهبود با شیمی درمانی محدودیت مایعات, دمکلوساکلین ( در موارد مقاوم) و در موارد شدید هیپوناترمی و خطر ادم مغزی سالین هیپر تونیک 3% برای تسحیح 1-2 مولی در ساعت سدیم می باشد. ( حداکثر 10 مول در 24 ساعت).
 10. سرطان ریه شایع ترین علت سرطانی همراه علائم عصبی است. شایع ترین این ها Lambert-Eaton Myasthenic syndrome) LEMS)  می باشد. جالب اینکه علا ئم این سندرم در 80 % موارد قبل از علا ئم سرطان SCLC ظاهر می شود. علت این سندرم کاهش آزاد سازی استیل کولین از انتهای پره سیناپتیک است. شیوعش کمتر از Myasthenia gravis ( ذر 15% از تیمومها دیده می شوند)  است. بغیر از اسمال سل در دیابت و هیپر تیروئیدی هم دیده می شود. ضعف عضلات بصورت قرینه اندام تحتانی و کمتر از آن عضلات فوقانی دیده می شود. مشکلات اتونومیک مثل خشکی دهان و مشکل ارکتایل در مردان دیده می شوند. بر خلاف MG درگیری عضلات چشمی و اوروفارینکس دیده نمی شود.در این سندرم ضعف وجود دارد ولی  آترفی عضلات دیده نمی شود . رفلکس عضلانی از بین می رودو گاها قدرت عضلانی با 15 ثانیه کانتراشن بهبود میابد. تشخیص با علائم بالینی و آنتی بادی ضد VGCC است. درمان اصلی این سندرم درمان سرطان و بیماری اولیه است. Pyridostigmine ,,,Guanidine  ,,,,prednisolone …Azathioprine  می توانند موثر باشند.
 11. اغلب بیماران با علائم پارانئوپلاستک و اسمال سل بیماری Limited  این سرطان را دارا هستند. Stiff –Person syndrome  با علائم سفت شدگی عضلات آسیال و اسپاسم آنها همراه است و اغلب در اسمال سل دیده میشود. در این بیماری آنتی بادی ضد Amphiphysin  در سرم دیده می شود . این بیماری در بیماری های آندوکرین و دیابتی ها هم دیده می شوند( که درآن صورت انتی بادی  GADدر سرم بیماران دیده می شوند) .  درمان : درمان بیماری اولیه, بکلوفن , بنزودیازپام ها و در موارد مقاوم استروئید ها و ایمنو گلوبولین تزریقی است.
 12. میلیت معمولا در اسمال سل دیده می شود. آنتی بادی Anti-HU, Anti –CRMP2/CV2  در سرم این بیماران اغلب دیده میشود و کمتر Anti-Amphiphysin
 13. Subacute Sensory Neuropathy: اغلب دراسمال سل دیده می شود. بیمار از گزگز و شوک برقی در اندام ها شکایت دارند. این سندرم اغلب قبل از بزوز علائم سرطان خود را نشان میدهد. همراه با Anti-HU ,  و کمتر Anti-CV2  است. با از دست رفتن احساس ستون خلفی نخاع مثل حس مفصلی, ارتشاع شروع می شود و سپس حس درد و دما هم مختل می شود. به درمان ها مقاوم بوده و باید بیماری اولیه درمان شود.
 14. بیاد داشته باشیم که

Anti-Hu Ab      SCLC: Encephalomyelitis, sensory neuropathy and autono,ic dysfunction

Anti-Ri Ab       SCLC, Breast and Gyn Cancer: Cerebellar degeneration

Anti-CV2         SCLC. Thymoma: Encephalomyelitis, Cerebellar degeneration, peripheral neuropathy

Anti-Yo Ab     Breast and Gyn Cancers: Cerebellar degeneration

Anti-Amiphiphysin Ab……SCLC: Stiff –Person syndrome

Anti –VGCC…..LEMS …SCLC

 

 

 •        Stage 0 — TisN0M0
 • Stage IA — T1a-1bN0M0
 • Stage IB — T2aN0M0
 • Stage IIA — T1a-2aN1M0 or T2bN0M0
 • Stage IIB — T2bN1M0 or T3N0M0
 • Stage IIIA — T3N1M0 or T1a-3N2M0 or T4N0-1M0
 • Stage IIIB — T4N2M0 or T1a-4N3M0
  • Stage IV — Any T Any N M1a-1      

 

 1. آنمی , لموسیتوزیز و ترومبوسیتوزیزئر سرطان ریه دیده می شوند. همچنین هیپرکواگولوپاتی هم دیده میشود.
 2. Hypertrophic Osteoarthropathy : بصورت کالبینگ و پرولیفراسیون پریوستال همراه با سرطان ریه دیئه میشود.  علائم بصورت درد زانو, مچ , ساعد و آرنج بصورت قرینه است. اسکن استخوان افزایش جذب را نشان می دهد. درمان همان درمان سرطان اولیه است و در موارد مقاوم بی فسفانات و ضد درد های غیر استروئیدی است.
 3. درماتو میوزیت ها پلی میوزیت ها هم در انواع سرطان ها از جمله سرطان زیه دیده می شوند.
 4. سندرم کوشینگ بیماری شایعی در اسمال سل و کارسینوئید میباشد.

ادامه مطلب :

اطلاعات تماس

 • آدرس : تهران,میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا؛ خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست نصرتی، پلاک 4 طبقه سوم، واحد 12
 • پست الکترونیک : info @ dralirezasabetpour.com
 • تلفن تماس : 88050421
 • لطفا جهت وقت گرفتن سعی کنید بین ۳ تا ۶ بعد از ظهر تماس بگیرید. 
 • در صورت موارد اورژانس می توانید بین ساعت ۴ تا ۶ به مطب مراجعه کنید .