بیماری های ریه

آسم و برونشیت پاتولوژی

تفاوت های آسم و برونشیت مزمن
همانطور که در جدول نشان داده شده التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالیکه در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل هاربخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.
در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر است.

Screen Shot 1397-01-11 at 14.21.03.png
ایپتلیوم راههای هوایی در آسم صدمه دیده و ریخته میشوند و در خلط بنام creola bodies شناخته میشوند. این تخریب با برگشت پذیری نسبت هم دارد. در برونشیت مزمن متاپلازی سلول های لسکواموس و هیپرپلازی گابلت سل ها و از بین رفتن سلول های با سیلیا دیده میشود.
افزایش تعداد سلول های گابلت در برونشیت دیده میشود. در آسم کشنده و برونشیت مزمن تعداد غدد موکوسی دیده میشود. این در آمفیزم دیده نمیشود. در بیمارانی که از اسم مرده اند موکوس ها راههای هوایی را مسدود کرده اند.
در آسم هیپرپلازی گابلت سل ها دیده میشود. در بروشیت مزمن هم ترشح زیاد موکوس با کاهش اسپیرومتری هماهنگ است. ترشحات موکوسی در آسم ضخامت بیشتری دارد.
ضخمیم شدن غشای پایه ای در آسم دیده میشود و نمادی است از آسم شدید و میتواند اثر انقباضی سلول عای ماهیچه ای را روی راههای هوایی کم کند.
سلول های ماهیچه ای هم در اسم زیاد میشوند. که هم ناشی از هیپر پلازی و هم بخاطر هیپرتروفی است. در اسم های کشنده هم سلول عای ماهیچه ای زیاد اند و هم غدد ترشحی بخصوص در راههای هوایی بزرگ.
در برونشیت مزمن سلول های ماهیچه ای چندان افزایش نمی یابند.
راههای کوچک هوایی که زیر دو میلی متر هستند در آسم ارتشاح بخصوص ماست سل ها دیده میشوند. تغییرات گرچه وجود دارد ولی به حد تغییرات راههای هوایی بزرگ نیست

Screen Shot 1397-01-11 at 14.18.25.png
اما در برونشیت مزمن انسداد راههای هوایی بیشتر در راههای هوایی کوچک اتفاق می افتد. در انسداد های شدید ارتشاح سلول های نوتروفیل ،ماکروفاژ و لنفوسیت ها دیده میشوند. میزان افزایش CD8 در برونشیت مزمن با عملکرد ریه نسبت عکس دارد‌. همچنین افزایش گابلت سل ها در برونشیول ها هم دیده میشوند. همچنین فیبروز اطراف راههای کوچیک هم دیده میشوند. همچنین ماس ماهیچه صاف هم دیده میشود.
میزان ضخامت راهها ی هوایی بزرگ در اسم و کوچک در برونشیت با عملکرد ریع تناسب معکوس دارند.
در مرحلاه حاد آسم شبانه سلول های ماکروفاژی ، ائوزینوفیلی و CD4در آلویول ها زیاد میشوند. میزان ائوزینوفیل ها با شدت بیماری تناسب دارد.
در COPDارتشاح CD4 AND 8 ، نوتوفیل ها و ماکروفاژها در بافت های آمفیزمی دیده میشوند. و بخصوص تعداد CD4_ با شدت آمفیزم تناسب دارد.


دیدگاه‌ها   

0 #1 ظهوری 1402-10-16 15:11
برای من عوام غیر قابل فهم ودرسطحی با دانش طبی بودوهیچ کمکی بمن نکرد.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب