Try these keywords: happy, success, awesome

بیماری های ریه

علل سرفه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 22 بهمن 1397
سرفهیکی از شایع ترین شکایت های بیمارانی که به پزشک مراجعه می کنند سرفه می باشد. در طب تنفس حدود 40% از کارهای مربوط به سرفه میشود.سرفه حاد به سرفه ای گفته میشود که کمتر از سه هفته پیش رخ داده و اغلب بعلت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی است. سایر علل شامل بیماری های مزمن ریوی ، پنومونی و آمبولی ریوی است.سرفه ای که بیشتر از سه هفته و کمتر از هشت هفته طول بکشد سرفه نیمه حاد گفته میشود. و اگررسرفه بیش از هشت هفته طول بکشد به آن سرفه مزمن گویند. زنان بیشتر از مردان سرفه می کنند و رفلکس سرفه بیشتری...

پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 22 بهمن 1397
COPD حدود 32 میلیون را در آمریکا گرفته و سومین عامل مرگ و میر میباشد. این بیماران ممکن است برونشیت مزمن ، آمفیزم و حتی آسم و یا ترکیبی از اینها داشته باشند.برونشیت مزمن ، سه ماه سرفه ، توام با خلط در طی دو سال متمادی است. آمفیزم بزرگ شدی دائمی فضاهای تنفسی دیستال به برونشیول های انتهایی است که همراه است با انهدام دیواره های کیسه های هوائی بدون فیبروز .سرفه ها معمولا در صبح ها بدتر است و همراه است با خلط بدون رنگ  بیماری های ریوی هم جز علائم آنهاست تنگی نفس که تا دهه ششم...

افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 22 بهمن 1397
پلمونری هیپرتانسیون در بیماران مبتلاربه بیماری بینابینی ریهتعریف این بیماری شامل افزایش فشار شریان متوسط ریوی به بیش از 25 است، در قدیم افزایش فشار ریوی بیشتر از 30 در هنگام ورزش را در کاتتراسیون قلب راست و یا افزایش فشار سیستولیک شریانی بیشتر از 40 mmHg را معیار میدانستند.کلاس 1: بیمارانی هستند با برخی بیماریهایی روماتیسمی که شاخص آن اسکلرودرمی است و دیگر بیماریها مثل لوپوس ، و بیماری همبند میکس. PAH در اینها وقتی فشار ریوی بیشتر از وسعت درگیری بافت ریه هست تعریف میشودکلاس 3...

زجر تنفسی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 22 بهمن 1397
ARDS نسبت   PaO2 /FIO2کمتر از   200را ARDSمی نامیمم. اگر این نسبت کمتر از   300باشد به آن Acute Lung Injuryمی گویند. البته حادثه باید در طی اولین هفته عامل ایجاد کننده اتفاق بیوفتد. باید همچنین سایه های دوطرفه که ادم؛ آتلکتازی و یا کانسالیدیشن نباشد. اگر ادم قلبی مطرح باشد و با تعریف بالا در وجود CPAPبالاتر از   5cm صدق کند باید بیماری بررسی قلبی انجام دهد. در حال حاضر بر اساس نسبت عددی تناسب فوق بیماری به سه...

فیزیولوژی راههای هوايی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 20 بهمن 1397
مقاومت راههای هوائیمقاومت راههای هوائی معادل فشار لازم در جهت بیرون و دورن دادن یه حجم ریه می باشد . بطور استاندارد حجمی را که در آن مقاومت راههای هوایی اندازه گرفته می شود انتهای دم و در شروع بازدم یا همان FRC می باشد بین   -+0.5 لیتر در ثانیه می باشد. در اینموارد Rawاندازه گیری میشود.این مقاومت البته با حجم ریه تناسب دارد و در TLCکمترین و در RVبیشترین خواهد بود. Srawهم کار لازم برای تغییر و انتقال حجم هوا بداخل یا خارج از ریه است و با...

تهویه ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 20 بهمن 1397
نکات اساسی در مورد تهویه با لوله گذاری : تصمیم به گذاشتن یک بیمار روی ونتیلاتور نکته مهمی است که متاسفانه در ایران بعلل قانونی و غیرو کمتر به آن توجه میشود. نمودار بالا یک موود کمکی یا اسیست را نشان میدهد. در اینجا بیمار تنفس دارد و با هر تنفس مقدار فشاری به راههای هوایی اعمال میشود تا اینکه حجم جاری خواسته شده به ریه داده شود . در اینجا جریان هوا یا همان فلو قطع میشود و فاز بازدمی شروع میشود. موود بالا با رسیدن به حجم جاری فاز بازدمی شروع می شود و به آن Volume cycle می...

حواشی لخته ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 20 بهمن 1397
با وجود تست های مدرن و هنوز ۸۰٪آمبولی های ریوی تشخیص داده شد در اتوپسی ها در هنگام حیات بدون تشخیص ماندهم اند. متاسفانه ۱۲٪از بیماران با احتمال پایین در اسکن پرفیوژن.ونتیلاسیون در آنژیوگرافی شریان ریوی آمبولی ریه داشته اند. اما ۸۸٪ بیماران بااحتمال بالا در اسکن پرفیوژن آمبولی ریه در آنژیوگرافی ریه آمبولی داشته اند. بنابراین نمی توان همه بیماران با احتمال بالا در اسکن پرفیوژن را روی داروهای ضد انعقاد قرار داد. بنابراین فقط در بیمارانی که اسکن هسته ای طبیعی داشته اند را می توان مرخص...

کارسینویید تومور

نوشته شده توسط مدیریت سایت 20 بهمن 1397
کارسینویید تومور ها. این تومور بر خلاف تصور پیشین چندان هم خوش خیم نیست . در واقع تومور های کارسینوئید شایعترین تومور آهسته از تومور های نورواندکرین ریه که شامل تومورها با منشا سلول های کوچک هستند ؛ می باشند.این تومور های آهسته رشد پیدا می کنند و متاستاز هم بطور ناشایعی می دهند.نوع آتیپیکال این‌تومور تهاجمی تر می باشد و متاستاز احتمالش بیشتر می باشد و پیش آگهی بدتری دارد.سندرم کارسینوئید در مواردی که تومور بزرگ باشد و یا همراه متاستاز باشد گزارش شده است. در تومور های با منشا...

تومور فیبروزی در ریه ...

نوشته شده توسط مدیریت سایت 20 بهمن 1397
Solitary Fibrous Tumorاین بیماری طیف وسیعی را در بر می گیرد که می تواند خوش خیم تا نئوپلاسم بدخیمی را در بر بگیرد‌. سه شکل بالینی از بیماری وجود دارد. 1. ضایعه در پرده ریه2. در بافت نرم : در یک طیف یک ضایعه فیبری است که با عروق با جداره ضخیم و هیالینزه شده با واکنش مثبت به CD34  و از طرف دیگر شکل سلولی که عروق ی با شاخ های زیاد و جداره نازک با عدم واکنش به CD 34 یا واکنش منطقه ای که از نظر پاتولوژیک به همانژیو پری سیتوما معروف است. HPC.  3. همانژیوپریسیتوما روی...

عفونت ریه ناشی از برگشت غذا

نوشته شده توسط مدیریت سایت 19 بهمن 1397
آسیراسیون پنومونی 1. تقریبا نیمی از افراد سالم در طول خواب آسپراسیون محتوای معده دارند2. حجم مواد اسپره ، دفاع بدن بیمار و محتوای مواد آسپیره تعیین کننده عوارض آسپیراسیون هستند3. اغلب پنومونی ها ناشی از آسپیراسیون میکروارگانیسم ها از دهان یا نازوفارنکس بوجد می اید4. استرپ پنومونی ، هموفیلوس اینفلوانزا ، باکتری های گرم منفی واستاف آئوروس باکتری های ویرولانت هستند و آسپیراسیون کمی از آنها می تواند پنومونی ایجاد کند 5. بنبراین اسپراسیون پنومونی باید به پنومونی های اطلاق شود که...

پروکلسیستونین

نوشته شده توسط مدیریت سایت 19 بهمن 1397
استفاده از پروکاسیتونین هر روز بیشتر میشود. استفاده از این تست موجب کاهش مرگ و میر ناشی پنومونی شده است.در افراد سالم کاسیتونین در سرم قابل اندازه گیری نیست. در اکثر عفونت های ویروسی پروکاسیتونین تولید نمیشود.همچنین همه بیماری های باکتریای هم باعث بالا رفتن پروکالسیتونین نمی شود. موارد زیر باعث بالا رفتن پروکالسیتونین میشود.۱. استرپتوکوکوس پنومونی۲. هموفیلوس انفلوانزا۳. پنوموسیستس جیرووکی و کاندیدا و مالاریا هم باعث بالارفتن پروکالسیتونین میشود.۴. شوک و التهاب و جراحی ...گرچه کمتر...

سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند

نوشته شده توسط مدیریت سایت 19 بهمن 1397
امید به زندگی در سرطان ریه  تقریبا ۳۰٪ از بیماران کشف شده در مرحله سوم هستند. متوسط عمر این بیماران ۱۵ ماه است. یعنی بعد از ۱۵ ماه نیمی از بیماران مرده اند و نیمی زنده هستند. تقربیا ۱۴٪ از این بیماران در مرحله سی آ و ۵٪ از بیماران در سی بی احتمال دارد در ۵ سالگی زنده باشند. برای بیماران با اسمال سل بدون درمان متوسط سن ۲ تا ۴ ماه و با درمان ۶ تا ۱۲ ماه است . احتمال زنده ماندن در ۵ سال هم ۶٪ می باشد. مرحله اول غیر اسمال:در مرحله احتمال زنده ماندن در ۵ سال ۴۹٪ شدی و مرحله...

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران,میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا؛ خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست نصرتی، پلاک 4 طبقه سوم، واحد 12
  • پست الکترونیک : info @ dralirezasabetpour.com
  • تلفن تماس : 88050421
  • لطفا جهت وقت گرفتن سعی کنید بین ۳ تا ۶ بعد از ظهر تماس بگیرید. 
  • در صورت موارد اورژانس می توانید بین ساعت ۴ تا ۶ به مطب مراجعه کنید .