Try these keywords: happy, success, awesome

بیماری های ریه

بررسی بوپ

نوشته شده توسط مدیریت سایت 11 فروردين 1397
BOOPضایعه ای گرانولاسیون در برونشیول و آلوئولار داکت و آلوئول می باشد، همراه با ارتشاح آلوئولی و بینابینی با سلول های مونونکلولئار و ماکروفاژ های کفی است. سرفه خشک و تنگی تنفس در عرض دو هفته تا دو ماه خود را نشان می دهد‌.تشخیص با بیوپسی ا ست ودرمان با کورتون است.لاواژ در این بیماران شامل لنفوسیت 20 تا 40 درصد می باشد. میزان ائوزینوفیل ها در CEPزیاد است و گاهی با بوپ اورلاپ می کنند. تناسب CD4/CD8 کاهش پیدا می کنه. ساختمان ریه تغییر نمی کنه. بسیاری از پاتولوژی ها همراه با بوپ هستند.بافت...

آسم و برونشیت پاتولوژی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 11 فروردين 1397
تفاوت های آسم و برونشیت مزمنهمانطور که در جدول نشان داده شده التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالیکه در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل هاربخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر...

تازه های سرطان ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 29 اسفند 1395
امید به زندگی در سرطان ریه  تقریبا ۳۰٪ از بیماران کشف شده در مرحله سوم هستند. متوسط عمر این بیماران ۱۵ ماه است. یعنی بعد از ۱۵ ماه نیمی از بیماران مرده اند و نیمی زنده هستند. تقربیا ۱۴٪ از این بیماران در مرحله سی آ و ۵٪ از بیماران در سی بی احتمال دارد در ۵ سالگی زنده باشند. برای بیماران با اسمال سل بدون درمان متوسط سن ۲ تا ۴ ماه و با درمان ۶ تا ۱۲ ماه است . احتمال زنده ماندن در ۵ سال هم ۶٪ می باشد. مرحله اول غیر اسمال:در مرحله احتمال زنده ماندن در ۵ سال ۴۹٪ شدی و مرحله...

مشکلات آمبولی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 27 اسفند 1395
با وجود تست های مدرن و هنوز ۸۰٪آمبولی های ریوی تشخیص داده شد در اتوپسی ها در هنگام حیات بدون تشخیص ماندهم اند. متاسفانه ۱۲٪از بیماران با احتمال پایین در اسکن پرفیوژن.ونتیلاسیون در آنژیوگرافی شریان ریوی آمبولی ریه داشته اند. اما ۸۸٪ بیماران بااحتمال بالا در اسکن پرفیوژن آمبولی ریه در آنژیوگرافی ریه آمبولی داشته اند. بنابراین نمی توان همه بیماران با احتمال بالا در اسکن پرفیوژن را روی داروهای ضد انعقاد قرار داد. بنابراین فقط در بیمارانی که اسکن هسته ای طبیعی داشته اند را می توان مرخص کرد و...

تهویه تهاجمی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 05 شهریور 1395
نکات اساسی در مورد تهویه با لوله گذاری : تصمیم به گذاشتن یک بیمار روی ونتیلاتور نکته مهمی است که متاسفانه در ایران بعلل قانونی و غیرو کمتر به آن توجه میشود.   نمودار بالا یک موود کمکی یا اسیست را نشان میدهد. در اینجا بیمار تنفس دارد و با هر تنفس مقدار فشاری به راههای هوایی اعمال میشود تا اینکه حجم جاری خواسته شده به ریه داده شود . در اینجا جریان هوا یا همان فلو قطع میشود و فاز بازدمی شروع میشود. موود بالا با رسیدن به حجم جاری فاز بازدمی شروع می شود و به آن Volume...

مقاومت راههای هواِیی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 21 تیر 1395
مقاومت راههای هوائیمقاومت راههای هوائی معادل فشار لازم در جهت بیرون و دورن دادن یه حجم ریه می باشد . بطور استاندارد حجمی را که در آن مقاومت راههای هوایی اندازه گرفته می شود انتهای دم و در شروع بازدم یا همان FRC می باشد بین -+0.5 لیتر در ثانیه می باشد. در اینموارد Rawاندازه گیری میشود.این مقاومت البته با حجم ریه تناسب دارد و در TLCکمترین و در RVبیشترین خواهد بود. Srawهم کار لازم برای تغییر و انتقال حجم هوا بداخل یا خارج از ریه است و با مقاومت راههای هوائی متفاوت بوده و از جنس کار است. برعکس...

داروی COPD ...

نوشته شده توسط مدیریت سایت 21 تیر 1395
COPDهدف اصلی درمان بهبود عملکرد ریه ؛ جلوگیری از حملات و بهبود کیفیت زندگی هستند. در حال حاضر برای این بیماران تنها درمان برای بهبود زندگی و کاهش مرگ‌و میر پیوند ریه است. در صورتی که موارد زیر اتفاق بیوفتد باید بیمار در ICU بستری شود. 1.  لتارژی 2.  خستگی عضلات تنفسی و گیج شدن بیمار3.  هیپوکسمی بدتر شونده 4.  اسیدوز تنفسی کمتر از ۷.۳5.  و ترس از ایجاد نارسائی تنفسیهمچنین باید واکسن انفلوانزا یالانه زده شود. دارو ها برونکودیلاتور ها مهمترین...

ARDS

نوشته شده توسط مدیریت سایت 04 تیر 1395
ARDSنسبت   PaO2 /FIO2کمتر از 200را ARDSمی نامیمم. اگر این نسبت کمتر از 300باشد به آن Acute Lung Injuryمی گویند. البته حادثه باید در طی اولین هفته عامل ایجاد کننده اتفاق بیوفتد. باید همچنین سایه های دوطرفه که ادم؛ آتلکتازی و یا کانسالیدیشن نباشد. اگر ادم قلبی مطرح باشد و با تعریف بالا در وجود CPAPبالاتر از 5cm صدق کند باید بیماری بررسی قلبی انجام دهد. در حال حاضر بر اساس نسبت عددی تناسب فوق بیماری به سه دسته تقسیم میشود ؛ شدید تناسب فوق کمتر از یا مساوی ۱۰۰است ؛ بیماری متوسط بین...

تست های ریوی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 10 خرداد 1395
نسبت FEV1/FVC  در بزرگسان کمتر از 70% و افراد بین 5 تا 18 سال کمتر از 85% غیر نرمال گزارش میشود. در این صورت باید نگاهی به FVCانداخت . در صورتیکه این متغیر کمتر از 80% باشد در آنصورت ممکن است ترکیب انسدادی ـ رسترکتیو باشد. در صورتیکه این بیمار درمان با برونکودیالاتور ها بتواند باعث افزایشFVC  به بالاتر از 80% برسد در آن صورت بیمار مشکلی مثل COPD  مزمن داشته است که همراه باAir Trapping  است. باید بیاد داشت که در اغلب موارد رابطه مستقیمی بین FVC  و TLC  وجود...

Carcinoid Tumoors

نوشته شده توسط مدیریت سایت 10 ارديبهشت 1395
کارسینویید تومور ها. این تومور بر خلاف تصور پیشین چندان هم خوش خیم نیست . در واقع تومور های کارسینوئید شایعترین تومور آهسته از تومور های نورواندکرین ریه که شامل تومورها با منشا سلول های کوچک هستند ؛ می باشند. این تومور های آهسته رشد پیدا می کنند و متاستاز هم بطور ناشایعی می دهند. نوع آتیپیکال این‌تومور تهاجمی تر می باشد و متاستاز احتمالش بیشتر می باشد و پیش آگهی بدتری دارد. سندرم کارسینوئید در مواردی که تومور بزرگ باشد و یا همراه متاستاز باشد گزارش شده است. در تومور های با منشا...

پاتولوژی سرطان

نوشته شده توسط مدیریت سایت 10 دی 1394
  تومور کارسینوِِیید و بررسی سرطان ها این تومور ها خوش خیم تر از آدنوکارسینوم دستگاه گوارش هستند. غالبا آهسته رشد میکنند اما برخی هم تهاجمی میشوند. گرید تومور به فعالیت تولید سلول های آن وابسته است. و به تعداد سلو ل های در حال میتوز در یک فیلد ده برابر شده و یا ایندکس Ki-67 اندازه گیری میشود. دیفرانسیون به مقدار تشابه سلو ل های تومورال به سلول های سالم نسبت دارد. گرید متوسط در ریه ها منشا می گیرد و به آنها کارسیونئید آتیپیکال گفته میشود. رفتار اینها کاملا آهسته است...

تومور التهابی میوفیبروبلاستیک

نوشته شده توسط مدیریت سایت 02 دی 1394
Inflammatory myofibroblastic Tumorیک عارضه نادر در ریه است و بنام های پلاسما سل گرانولوما ، پسودوتومور و هیستوسیتوما هم شناخته میشود. بیشتر بصورت ندول های منفرد دیده میشوند. می تواند بصورت ناحیه ای تهاجمی باشد. مشخص نیست که یک پروسه التهابی است یا بدخیمی با سرعت آهسته با غلبه التهابی. در نصف موارد بیماری زیر 40سال دیده میشود. یک درصد از جراحی های در ریه و یکی از شایع ترین تومور های اولیه ریه در کودکان را تشکیل می دهد. از نظر پاتولوژی یک کامپلکس هتروژنیک است که شامل هیستیوسیت ها و پلاسماسل...

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران,میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا؛ خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست نصرتی، پلاک 4 طبقه سوم، واحد 12
  • پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • تلفن تماس : 88050421
  • لطفا جهت وقت گرفتن سعی کنید بین ۳ تا ۶ بعد از ظهر تماس بگیرید. 
  • در صورت موارد اورژانس می توانید بین ساعت ۴ تا ۶ به مطب مراجعه کنید .