بیماری های ریه

بیماری های ریه

پلورال افیوژن سلی:این نوع افیوژن خود بخود محدود شونده است و هم در سل اولیه و هم در سل ثانویه رخ می دهد . در 5% از کل بیماران سلی اتفاق می افتد. نوع دوم هم وقتی رخ می هد که یک کاویته پاره می شود و به درون فضای پلورال می ریزد و باعث ترشح مزمن عفونی می شود. آمپیئم مزمن سلی حاوی مایع چرکی و ارگانیسم های متعدد سلی مه پرده پلورال ضخیم و کلسیفیه می شود. در پلورال افیوژن سلی اما ارگانیسم ها زیاد نیستند. افیوژن سلی  معمولا یکطرفه و سایزی متوسطی دارد. بیمار معمولا تب داشته و بهمراه درد قفسه...

   توده مدیاستن قدامی: تیموس موقع تولد 12-15 گرم است ؛ در زمان بلوغ به 40 گرم و سپس بتدرج به یک توده آتروفیک تبدیل می شود. شایع ترین بدخیمی تیموس ؛ تیموما و کارسینوم تامیک است. اکثر تیموما ها در سن 40 تا 60 سال رخ می دهد و 20% از نئوپلاسم های مدیاستن را تشکیل می دهد. اصولا توده های مدیاستن قدامی احتمال بدخیمی بیشتری دارند نسبت به سایر توده ها در مدیاستن های میانی و خلفی. مثلا در یک مطالعه نشان داده شد که توده های مدیاستن قدامی در نزدیک 50 % بدخیم...

پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک:اگر بیشتر از 10% از مایع پلور را ائوزینوفیل ها تشکیل دهند این بیماری بوجود می آید. تقریبا 10 % از پلورال افیوژن ها ائوزینوفیلیک هستند. شایع ترین عامل این بیماری وجود خون یا هوا در فضای پلورال است. باید توجه داشت که ائوزینوفیل ها در فضای پلورال و ریه بطور طبیعی وجود ندارند. پلورل افیوژن ائوزینوفیلیک چند ساعت پس از وجود هوا در فضای جنبی و 10 تا 14 روز پس از خونریزی در این فضا ظاهر می شود. همچنین این پلورال افیوژن ضرورتا در تمام بیماری های عامل ظاهر نمی شود. صدمه...

 پلورال افیوژن کلسترولی: عارضه نا شایعه است و معمولا در زمینه التهاب مزمن یا عفونت بیشتر از پنج سال پرده ریه ایجاد می شود. معمولا حاوی کلسترول بالا است و بهمین دلیل ظاهر کدری دارند. معمولا همراه با پرده پلورال ضخیم شده و کلسیفیه اتفاق می افتد. اگرچه در زمینه روماتیسم مفصلی هم دیده می شود. شیلوتوراکس از این بیماری شایع تر است و شامل مقادیر زیادی شیلو میکرون است. یکی از تئوری های این است که لیز شدن گلبول های قرمز و سفید باعث آزاد سازی محتوای کلسترولی آنها می شود. ابتدا LDL در فضای...

در طول روز کورتکس مغز اثر خود را روی مرکز تنفس اعمال می کند و به این کنترل رفتاری می گویند. در طول شب و خواب اعمال کورتکس مغز بر روی این مرکز کنترلی ندارد و این گاز های خونی بخصوص دی اکسی کربن روی این مرکز اثر می مند. خواب همراه است با افزایش گاز دی اکسید کربن بعات کاهش تهویه. این باعث تنظیم مججد مرکز تنفس نسبت به این گاز می شود. حال اگر این گاز بهر دلیلی کاهش یابد این مرکز از کار افتاده و ایست موقت تنفسی یا همان آپنه اتفاق ما افتد. این آپنه مرکزی یا بعلت تهویه ناهنجار است و یا بعلت مرکز...

Allergic bronchopneumonary aspergillosisاین یک بیماری حساسیتی است و غالبا در آسمی ها و سیستیک فیبروز ایجاد می شود که آسپرژیلوس در راههای هوائی آنها کولونیزه شده است.  ایجاد این حساسیت به مقدار غلظت آسپرژیلوس در هوا بستگی ندارد. سلولهای T نقش عمده ای در ایجاد این بیماری دارند. در این بیماران تعداد CD4-Th2 در لاواژ و خون زیاد می شود. اینها بنوبه خود IL4,5 ,13 را تولید کرده باعث تولید IgE بر ضد آسپرژیلوس و ائوزینوفیلی ها می شوند. کشت خلط برای آسپرژیلوس در 65% از بیماران مثبت می شود. این...

آسپرژیلوسشایع ترین نوع عفونت A.Fumigatus  و سپس َA.flavus  و A.Niger می باشد. ریسک فاکتور ها مانند نتروپنی ؛ استفاده از استروئید های با دوز بالا و بیمار یهای که باعث نقص ایمنی سلولی نی شوند مانند ایدز. بدترین نوع این عفونت در راههای هوائی دیده می شود. این نوع عفو نت ها بخصوص در زمینه پیوند ریه ؛ قلب و مغز استخوان دیده می شود. این عفونت در بیماران COPD دریافت کننده استروئید زیاد دیده می شود. چند مورد خیلی اهمیت دارند: بیماران با پیوند مغز استخوان ؛ تتروپنی مداوم؛ GVHD و غفونت...

ایمنی بدن: اصولا کمبود تولید آنتی بادی 65% از علل کاهش ایمنی را تشکیل می دهند. ترکیبی از کاهش ایمونگلوبولین ها و نقص سلولی 15 % از علل و کمبود کمپلمان 5% و اشکال در فاگوسیت ها 10% علل هستند. نقص ایمنی سلولی می تواند شدیدترین نقص ایمنی را ایجاد کند. مهمترین علت نقص ایمنی ترکیبی هم تحت عنوان .Severe Combined Immunodeficiency Syndrome شناخته می شود. اولین آزمایش باید CBC باشد گرچه زمانی طول می کشد تا لنفوسیت ها کاهش نشان دهند. بعلاوه بسیاری از عفونت ها باعث کاهش لنفوسیت البته موقتا می شوند...

 درمان برونشکتازی: هدف درمانی برونشکتازی کنترل عفونت و با لا بردن بهداشت راههای هوائی است. همچنین در مواردی میتوان جراحی هم کرد. آنتی بیوتیک ها شاه درمان و کنترل این بیماری هستند. معمولا حمله عفونتی این بیماران با افزایش خلط که غلیظ تر شده و رنگی می شود همراه است. علائمی چون تنگی نفس و حتی درد قفسه صدری هم می تواند وجود داشته باشد. معمولا تب و لرز در این بیماران کمتر دیده می شود. معمولا ریه این بیماران حاوی H.influenza and Pseudomina Aeroginosa و به میزان کمتری استرپتوکوکوس است...

Non Invasive Ventilation (NIV)تهویه مصنوعی با فشار مثبت و بدون اسنفاده از راههای تهاجمی مثل گذاشتن لوله در مجاری هوائی یا تراکئوستومی بیش از پیش رایج شده و خواهد شد. در شکل زیر یک دستگاه NIV  و همچنین طرق متعدد استفاده از آن به نمایش گذاشته شده است. اندیکاسیون های استفاده از NIVحمله COPD همراه با افزایش CO2 و PH<7.35Congestive heart failure with pulmonary oedemaObstructive Sleep ApnoeaNeuromuscular disease with respiratory failure Weaning from Ventilatorدر مورد...

© 2021 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب