بیماری های ریه

بیماری های ریه

بررسی بوپ

BOOP ضایعه ای گرانولاسیون در برونشیول و آلوئولار داکت و آلوئول می باشد، همراه با ارتشاح آلوئولی و بینابینی با سلول های مونونکلولئار و ماکروفاژ های کفی است. سرفه خشک و تنگی تنفس در عرض دو هفته تا دو ماه خود را نشان می دهد‌.تشخیص با بیوپسی ا ست ودرمان با کورتون است.لاواژ در این بیماران شامل لنفوسیت 20 تا 40 درصد می باشد. میزان ائوزینوفیل ها در CEPزیاد است و گاهی با بوپ اورلاپ می کنند. تناسب CD4/CD8 کاهش پیدا می کنه. ساختمان ریه تغییر نمی کنه. بسیاری از پاتولوژی ها همراه با بوپ هستند.بافت...

آسم و برونشیت پاتولوژی

تفاوت های آسم و برونشیت مزمنهمانطور که در جدول نشان داده شده التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالیکه در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل هاربخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر...

داروی COPD ...

COPDهدف اصلی درمان بهبود عملکرد ریه ؛ جلوگیری از حملات و بهبود کیفیت زندگی هستند. در حال حاضر برای این بیماران تنها درمان برای بهبود زندگی و کاهش مرگ‌و میر پیوند ریه است. در صورتی که موارد زیر اتفاق بیوفتد باید بیمار در ICU بستری شود. 1.  لتارژی 2.  خستگی عضلات تنفسی و گیج شدن بیمار3.  هیپوکسمی بدتر شونده 4.  اسیدوز تنفسی کمتر از ۷.۳5.  و ترس از ایجاد نارسائی تنفسیهمچنین باید واکسن انفلوانزا یالانه زده شود. دارو ها برونکودیلاتور ها مهمترین...

ARDS

ARDSنسبت   PaO2 /FIO2کمتر از 200را ARDSمی نامیمم. اگر این نسبت کمتر از 300باشد به آن Acute Lung Injuryمی گویند. البته حادثه باید در طی اولین هفته عامل ایجاد کننده اتفاق بیوفتد. باید همچنین سایه های دوطرفه که ادم؛ آتلکتازی و یا کانسالیدیشن نباشد. اگر ادم قلبی مطرح باشد و با تعریف بالا در وجود CPAPبالاتر از 5cm صدق کند باید بیماری بررسی قلبی انجام دهد. در حال حاضر بر اساس نسبت عددی تناسب فوق بیماری به سه دسته تقسیم میشود ؛ شدید تناسب فوق کمتر از یا مساوی ۱۰۰است ؛ بیماری متوسط بین...

پاتولوژی سرطان

  تومور کارسینوِِیید و بررسی سرطان ها این تومور ها خوش خیم تر از آدنوکارسینوم دستگاه گوارش هستند. غالبا آهسته رشد میکنند اما برخی هم تهاجمی میشوند. گرید تومور به فعالیت تولید سلول های آن وابسته است. و به تعداد سلو ل های در حال میتوز در یک فیلد ده برابر شده و یا ایندکس Ki-67 اندازه گیری میشود. دیفرانسیون به مقدار تشابه سلو ل های تومورال به سلول های سالم نسبت دارد. گرید متوسط در ریه ها منشا می گیرد و به آنها کارسیونئید آتیپیکال گفته میشود. رفتار اینها کاملا آهسته است...

تومور التهابی میوفیبروبلاستیک

Inflammatory myofibroblastic Tumorیک عارضه نادر در ریه است و بنام های پلاسما سل گرانولوما ، پسودوتومور و هیستوسیتوما هم شناخته میشود. بیشتر بصورت ندول های منفرد دیده میشوند. می تواند بصورت ناحیه ای تهاجمی باشد. مشخص نیست که یک پروسه التهابی است یا بدخیمی با سرعت آهسته با غلبه التهابی. در نصف موارد بیماری زیر 40سال دیده میشود. یک درصد از جراحی های در ریه و یکی از شایع ترین تومور های اولیه ریه در کودکان را تشکیل می دهد. از نظر پاتولوژی یک کامپلکس هتروژنیک است که شامل هیستیوسیت ها و پلاسماسل...

مروری بر آسم

پاتوفیزیولوژی آسم شامل التهاب راههای هوائی ، انسداد جریان هوا هر چند وقت یکبار ، ادم راههای هوائی ، ترشحات موکوسی در راههای هوائی که در انسداد راههائی هوائی و واکنش بیش از حد راههای هوائی دخالت دارند میباشد. درجاتی از ارتشاح سلولهای تک هسته ای ، ائوزینوفیلی، ترشحات موکوس، و دسکواموشن اپیتلیوم ، هیپر پلازی عضلات صاف ، و در نهایت تغییر ساختمانی در راههای هوائی یا رمودلینگ وجود دارد. واکنش بیش از حد راههای هوائی به عوامل محرک خارجی و داخلی در آسم دیده میشود. این بخاطر تحریک مستقیم سلولهای...

درمان هایرجدید آمبولی و DVT

تازه های درمانی لخته خون در اندام ها و آمبولی ریه·       در حالت معمولی لخته های کوچک شکل می گیرند و حل میشوند. ·       FDA استفاده از آپیکسابن Apixaban که یک مهار کننده فاکتور 10 فعال است رو برای درمان آمبولی ریه و لخته در ورید ها و همچنین کاهش احتمال این بر گشت بیماری ها را صادر کرده است. این دارو احتمال برگشت بیماری های لخته ای را نسبت به وارفارین و هپارین کم وزن 16% کاهش می دهد...

بیماری التهابی ریه حساس

هیپر سنسیتیویتی پنو منیHypersensitivity pneumonitis این بیماری قبلا آلوئولیت حساسیتی خارجی نا میده می شد. این بیماری یک حساسیت بافت ریوی نسبت به عوامل خارجی بخصوص مواد آلی است. دانش ما ارز میزان شیوع این بیماری زیاد نیست و بیشتر محدود به کشاورزان و نگهدارندگان پرندگان است. تعدادی کمی از افرادی که با این عموامل خارجی برخورد می کنند مبتلا به این بیماری می شوند. شایعترین فرم این بیماری ؛ بیماری کشاورزان است. 9% از کشاورزان در مناطق نمناک و مرطوب به این بیماری مبتلا می شوند و این رفم...

© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب