Try these keywords: happy, success, awesome

بیماری های ریه

چرک در اطراف ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 19 بهمن 1397
1. Effusion and Empyema Para pneumonic : در حدود 40 % از عفونت های ریه همراه است با مایع پاراپنومونیک که معمولا کوچک بوده و خو د بخود با درمان آنتی بیوتیکی درمان می شود. این مایع اگزوداتیو است و حاوی نوتروفیل است. از میان پنومونی پنوموکوکی ؛ این تجمع مایعات شایع بوده و استرل است.2.موارد مشکل دار شده: در زمانی که باکتری به این مایع نفوذ کند موجبات افزایش نونتروفیل ها و اسبدوز مایع میشود. بعلت لیز شدن نوتروفیل ها میزان LDH مایع هم افزایش می یابد و غالبا بیشتر...

عوارض جانبی دارو

نوشته شده توسط مدیریت سایت 19 بهمن 1397
پنوموناتیس ناشی از دارواین تشخیص رو فقطزمانی می توان گذاشت که بیماری ها دیگه مثل عفونت….رد شود. بهترین راه تشخیص این عارضه هم استفاده دوباره دارو وظهور مجدد علايم میباشد. ممکن است ايوزینوفیل ها درخون محیطی بالا برود. گرچه بالاتر نرفتن آیوزینوفیل ها تشخیص پنومونی ايوزینوفیلی را رد نمی کند. در مورد لوپوس ایجاد شده توسط دارو ANA , ANTIHISTONE AB, مثبت میشود. ولی کامپلمانت و آنتی dsDNAنرمال میشود. ضایعات هیستولوژیک شامل موارد زیر است: ۱. Diffuse Alveolar Damage: دارو هایی...

لخته ریه در حاملگی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 15 بهمن 1397
تشخيص آمبولي در حاملگيحاملگي يك ريسك فاكتور براي لخته خون مي باشد و در يك در هزار و ششصد اتفاق مي افتاد. ششمين عامل مرگ و مير در حاملگي شناخته ميشود. سيستم شماره دهي ولز در ماملگي ارزشي ندارد. هيچ علائم باليني براي تشخيص آمبولي در حاملگي دقيق نيست. مثلا تنگي نفس در حاملگي در هفتاد درصد حاملگي ها ديده ميشود. و بنابراين تشخيص آن سخت است. ممكن علايم باليني نداشته باشد يا ممكن اينقدر شديد باشد كه موجب مرگ شود. بهر حال شايع ترين علامت تنگي نفس شصت و دو درصد ردرد قفسه صدري و سرفه و...

اسپری های کورتونی و عوارض آن

نوشته شده توسط مدیریت سایت 15 بهمن 1397
سلامت استفاده از اسپری های کورتون دار سال هاست که مورد بررسی است.. عوارض جانبی این اسپری ها• صدا گرفی : این عارضه با استفاده اسپیسر کنمتر دیده میشود. این عارضه در استفاده از بودزوناید بشکل پودر DPIنسبت فلوتیکازون پودر کمتر دیده میشود. علت این مسئله میوپاتی عضلات حنجره ، التهاب مخاط و کاندیدا ی حنجره می باشد.• کاندیدای گلو و فارنگس : بیشتر در افراد مسن و بیمارانی که قرص کورتون و اسپری کورتون استفاده می کنند دیده میشود. اگه کورنون با دوز بالا استفاده بشه احتمال این موضوع بیشتر میشود. در افراد...

آسم کودکان و درمان

نوشته شده توسط مدیریت سایت 14 بهمن 1397
درمان آسم کودکان:1.اسپری استروئید: باعث کاهش حساسیت مجاری هوائی ؛ کاهش پاسخ مجاری هوائی تاخیری آسم؛ و باعث افزایش عملکرد ریه می شود. بهبود عملکرد ریه بهتر از مونتولوکاست.اسپری های استیرویید بایدبه عنوان اولین درمان برای کودکان آسمی استفاده شود.اگر چنانچه اسپری های استیروییدی نتوانست اسم کودکان را کنترل کند یا باید دوز استرویید را اضافه کرد یا اینکه یک دارویی مثل LABA LTRA اضافه نمود.مطالعات اخیر نشان می دهد که افزایش دوز اسپری های استروییدی عموما سود زیادی در کودکان...

مایع جرب در فضای اطراف ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 14 بهمن 1397
این بیماری بعلت تجمع مایع کیل در فضای پلورال ایجاد می شود.  علت تجمع این مایع در فضای پلورال نشت  آن از توراسیک داکت می­باشد.  توراسیک داکت مایع کیل را که از روده ها  جذب می­شوند  با عبور از سوراخ آٹورتیک به مدیاستن خلفی و با تمایل به راست به ورید سابکلوین چپ تخلیه می­کند. با توجه به عبور این مجرا از قفسه صدری هم تروما و هم ضایعات غیرتروماتیک ( بطور مساوی) مثل همین مورد بالا میتواند موجب آسیب آن شده و موجبات نشت کایل به فضای پلورال شوند. شایع ترین علت...

لخته در ریه

نوشته شده توسط مدیریت سایت 14 بهمن 1397
آمبولی ریه: آمبولی ریه میتواند در اثر انسداد شریان ریوی یا شاخه های آن توسط لخته خون ؛ هوا یا چربی باشد. نشانه های آمبولی حاد ریه ناشی از انسداد شریانی بوقوع می پیوندد ولی علا ئم آمبولی مزمن ناشی افزایش تدریجی فشار خون ریوی رخ میدهد.آمبولی ریه بزرگ و حاد وقتی است که فشار شریانی ریوی سیستولیک به کمتر از 90 میلی متر برسد یا اینکه افت فشار خون سیستولیک بیشتر از 40 میلی متر بمدت بیشتر از 15 دقیقه رخ دهد. این نوع آمبولی منجر به نارسائی شدید بطن راست  شده و در عرض یکی دو ساعت منجر به...

بررسی بوپ

نوشته شده توسط مدیریت سایت 11 فروردين 1397
BOOPضایعه ای گرانولاسیون در برونشیول و آلوئولار داکت و آلوئول می باشد، همراه با ارتشاح آلوئولی و بینابینی با سلول های مونونکلولئار و ماکروفاژ های کفی است. سرفه خشک و تنگی تنفس در عرض دو هفته تا دو ماه خود را نشان می دهد‌.تشخیص با بیوپسی ا ست ودرمان با کورتون است.لاواژ در این بیماران شامل لنفوسیت 20 تا 40 درصد می باشد. میزان ائوزینوفیل ها در CEPزیاد است و گاهی با بوپ اورلاپ می کنند. تناسب CD4/CD8 کاهش پیدا می کنه. ساختمان ریه تغییر نمی کنه. بسیاری از پاتولوژی ها همراه با بوپ هستند.بافت...

آسم و برونشیت پاتولوژی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 11 فروردين 1397
تفاوت های آسم و برونشیت مزمنهمانطور که در جدول نشان داده شده التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالیکه در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل هاربخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر...

داروی COPD ...

نوشته شده توسط مدیریت سایت 21 تیر 1395
COPDهدف اصلی درمان بهبود عملکرد ریه ؛ جلوگیری از حملات و بهبود کیفیت زندگی هستند. در حال حاضر برای این بیماران تنها درمان برای بهبود زندگی و کاهش مرگ‌و میر پیوند ریه است. در صورتی که موارد زیر اتفاق بیوفتد باید بیمار در ICU بستری شود. 1.  لتارژی 2.  خستگی عضلات تنفسی و گیج شدن بیمار3.  هیپوکسمی بدتر شونده 4.  اسیدوز تنفسی کمتر از ۷.۳5.  و ترس از ایجاد نارسائی تنفسیهمچنین باید واکسن انفلوانزا یالانه زده شود. دارو ها برونکودیلاتور ها مهمترین...

ARDS

نوشته شده توسط مدیریت سایت 04 تیر 1395
ARDSنسبت   PaO2 /FIO2کمتر از 200را ARDSمی نامیمم. اگر این نسبت کمتر از 300باشد به آن Acute Lung Injuryمی گویند. البته حادثه باید در طی اولین هفته عامل ایجاد کننده اتفاق بیوفتد. باید همچنین سایه های دوطرفه که ادم؛ آتلکتازی و یا کانسالیدیشن نباشد. اگر ادم قلبی مطرح باشد و با تعریف بالا در وجود CPAPبالاتر از 5cm صدق کند باید بیماری بررسی قلبی انجام دهد. در حال حاضر بر اساس نسبت عددی تناسب فوق بیماری به سه دسته تقسیم میشود ؛ شدید تناسب فوق کمتر از یا مساوی ۱۰۰است ؛ بیماری متوسط بین...

تست های ریوی

نوشته شده توسط مدیریت سایت 10 خرداد 1395
نسبت FEV1/FVC  در بزرگسان کمتر از 70% و افراد بین 5 تا 18 سال کمتر از 85% غیر نرمال گزارش میشود. در این صورت باید نگاهی به FVCانداخت . در صورتیکه این متغیر کمتر از 80% باشد در آنصورت ممکن است ترکیب انسدادی ـ رسترکتیو باشد. در صورتیکه این بیمار درمان با برونکودیالاتور ها بتواند باعث افزایشFVC  به بالاتر از 80% برسد در آن صورت بیمار مشکلی مثل COPD  مزمن داشته است که همراه باAir Trapping  است. باید بیاد داشت که در اغلب موارد رابطه مستقیمی بین FVC  و TLC  وجود...

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران,میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا؛ خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست نصرتی، پلاک 4 طبقه سوم، واحد 12
  • پست الکترونیک : info @ dralirezasabetpour.com
  • تلفن تماس : 88050421
  • لطفا جهت وقت گرفتن سعی کنید بین ۳ تا ۶ بعد از ظهر تماس بگیرید. 
  • در صورت موارد اورژانس می توانید بین ساعت ۴ تا ۶ به مطب مراجعه کنید .