بیماری های ریه

بیماری های ریه

  بررسی ندول منفرد در ریه:ممکن است در ریه 8 تا 50 % مردم وجود داشته باشند. معمولا بصورت اتفاقی در رادیوگرافی ساده دیده می شوند. معمولا سایز 3 cm دارند. 1.علت بدخیمی: علت شایع بدخیمی در این ضایعات کانسر اولیه ریه؛ کارسینوئید و متاستساز های ریه هستند. از میان سرطان های ریه آدونوکارسینوم شایع ترین هستند و سپس اسکواموس . هر دوی این سرطان ها در قسمت محیطی ریه ظاهر می شوند. کارسینوئید بیشتر در قسمت سنترال ریه دیده می شوند. تنها در 20 % موارد به صورت ندول های منفرد در محیط ریه دیده می...

Role of bronchoalveolar lavage in diagnosis of interstitial lung diseaseIt seems to us that you have your JavaScript turned off on your browser. JavaScript is required in order for our site to behave correctly. Please enable your JavaScript to continue use our site.  INTRODUCTION — Bronchoalveolar lavage (BAL) is a minimally invasive procedure performed during flexible fiberoptic bronchoscopy to obtain a sample of alveolar cells. Analysis of BAL cell counts, cytology, and...

سرطان ریه 3: استیج 1 و 2 تقریبآ 30 % از سرطان های غیر اسمالی را تشکیل می دهند. بسیاری از این بیماران ممکن است به با کشف تومور در لنف نود های مدیاستن در حین جراحی یا نمونه برداری به استیج های بالاتری بروند. ( تنها 47 % از این بیماران پس از جراحی در استیج خود می مانند. T0: No TumourT1: A: T1a: greatest dimension less than 2 cm B: T1b: between 2 to 3 cmT2: greater than 3 cm and <_7 cm , invades bronchus in distance more than 2 cm of the carina, invades visceral pleura, atelectasis...

 سرطان ریه (2):تست ها و بررسی های مورد نیاز در سرطان ریه:در صورتیکه تست های کبدی مختل شده باشد باید سونوگرافی و سی تی اسکن با کنتراست کبد انجام شود. در صورت هیپر کلسمی هم باید اسکن استخوان انجام شود. در ضورتیکه آلکالین فسفاتاز بالا رود باید Gamma GT  هم اندازه گیری شود. اگر آن هم بالا بود انگاه کبد و اگر آن طبیعی بود استخوان بررسی شود. آنمی هم می تواند ناشی از متاستاز باشد. برونکوسکپی باید در موارد مشکوک انجام شود و در آنها که برونکوسکوپی  قابل انجام نیست باید سیتولوژی...

تفسیر تست قلبی تنفسی بیمار برونشیولیت در گالری عکس ها: همانطورکه ديديم  VO2 حداکثربيمار به۴۲ ٪ كاهش يإفته . اين يعني ميان تحويل اکسيژن به بافت ها به ميان زيادی کاهش یافته.  به موازات اين مي بينيم که آستانه بي هوازی هم۴۰ ٪ است که طبيعي است. اين ميتواند نشاني از زندگي بي تحرک باشد چرا که با وجود کاهش VO2 ماکزيمم، عضلات به نظرمی رسند به اندازه کافي انرژی کسب ميکنند. ازطرف ديگر O2 pulseهم کاهش نشان می دهد که خود نشانه این است...

 بررسی ندول منفرد در ریه:ممکن است در ریه 8 تا 50 % مردم وجود داشته باشند. معمولا بصورت اتفاقی در رادیگرافی ساده دیده می شوند. علت بدخیمی: علت شایع بدخیمی در این ضایعات کانسر اولیه ریه؛ کارسینوئید و متاستساز های ریه هستند. از میان سرطان های ریه آدونوکارسینوم شایع ترین هستند و سپس اسکواموس . هردوی این سرطان ها در قسمت محیطی ریه ظاهر می شوند. کارسینوئید بیشتر در قسمت سنترال ریه دیده می شوند. تنها در 20 % موارد به صورت ندول های منفرد در محیط ریه دیده می شوند. از میان متاستازهای ریوی...

 بیماری 70 ساله حدود 3 هفته پیش تحت عمل جراحی قلبی قرار می گیرد. بعد از 7 روز دچار کاهش شدید پلاکت های خونی بهمراه کاهش سطح هوشیاری می شود. آزمایشات اولیه جهت رد DICو TTP.انجام میشود.INR بیمار حدود 1.5 باقی میماند. FDP کمی افزایش یافته و سطح فیبرینوژن نرمال است. خونریزی دیده نشده و  شواهدی دال بر لیز خون همچون افزایش رتیکلوسیت و LDH و BILLIRUBIN  دیده نمشود. لام محیطی شواهدی از شیتوسایت ها را نشان نمیدهد. پورپورا ـ خونریزی گوارشی و التهاب مفاصل دیده نشد. بیمار با احتمال...

 ندول های متعدد در ریه: احتمال بدخیم بودن این ندول ها اگر بزرگتر از 1cm قطر داشته باشند و یا در رادیوگرافی ساده دیده شوند بیشتر است. اما ندول های کوچکتر از 5mm که کنار پرده پلور باشند یا در داخل فیشرهای ریوی احتمالا خوش خیم هستند. اما در بیماران با سابقه بدخیمی ندول های متعدد ریه معمولا بزرگتر از 5mm هستند و احتمالا بدخیم.ندول های بدخیم :  ندول های متاستاتیک معمولا سایز های مختلفی دارند و معمولا در پایئن ریه بیشتر دیده می شوند و غالبا درمحیط لوب درگیر قرار دارند. ندول های...

درمان سارکوئیدوزاغلب بیماران با سارکوئیدوز ریوی نیازی به درمان ندارند. آنهائی که بیماری شدیدی دارند اما درمان به هدف کاهش درگیری ریه و فیبروز می باشد. استروئید ها برای کاهش علائم و کاهش خراب شدگی ریه بکار می روند. اگر چه آنها بیماری را درمان نمی کنند. معمولا 12 ماه استفاده می شوند. قبل از درمان تست عملکرد ریه؛ اکو قلب و HRCT گرفته می شود. گرانولوم های سارکوئیدی میتوانندبا استروئید حل شوند بدون اینکه اسکار بجا بگذارند. استروئیدها علائم بیماری را بهبود مبخشند و علائم رادیولوژیک بیماری بهتر می...

© 2021 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب