بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

آسم و حاملگی

حاملگی و آسم :

در 3تا 8% از حاملگی ها بوقوع می پیوندد. حاملگی و آسم همراه است با افزایش پانزده تا -20% عوارضی همچون  وزن کم نوزاد ، افزایش مرگ و میر حواشی تولد ، پره اکلامسی ، و نوازد نارس. ولی میزان ناهنجاری های مادر زادی افزایش نمیی یابد.

دارو های کمی در حاملگی ها مضر هستند.  اما هیچ داروی آسمی در حاملگی جز طبقه A  قرار نمی گیرند. اما اکثرا جز طبقه B قرار می گیرند که معنی آن این است که مطالعات رو حیوانات بی ضرر بودن آنها را اثبات کرده ، اما مطالعات کافی انسانی وجود ندارد که که بی ضرر بودن آن کاملا در انسان را اثبات کند.  

در بیماران با آسم و حاملگی باید تست های عملکرد ریه را بطور منظم انجام داد.

علائم آسم معمولا در طول شب و صبح بدتر میشود و موجب بیدار شدن  و تنگی نفس در شب میشود. یک بیمار آسمی اندازه گیری PEFR ویا اسپیرومتری دستی می تواند مفید باشد. این بیماران دوبار در روز می توانند تست PEFR  را انجام دهند ، موقع بلند شدن ازخواب و 12 ساعت بعد.

سیگار کشیدن موجب بدترشدن آسم ، برونشیت و سینوزیت میشود. همچنین افزایش مرگ و میر حواشی حاملگی هم با سیگار کشیدن همراه است.

همچنین کنترل آلرژن ها ، محرک های تنفسی ، مثل سیگار ، گردوغبار، و آلودگی هوا ..مهم است. موضوع آلرژن های حیوانات خانه گی و مایت های خانگی هم مهم است.

این موضوع باید تفهیم شود که استفاده از دارو های ضد آسم و کنترل آسم در حاملگی پر اهمیت تر از آسم غیر کنترل شده است.

دارو های آسم و حاملگی:

بتا آگونیست کوتاه اثر: این داروها بنظر می رسد در حاملگی بی ضرر باشند.

بتا آگونیست های طولانی اثر: مطالعات روی این دارو ها کمتر از بتا آگونیست های کوتاه اثر می باشد. مطالعات تا اینجا در مورد سالمترول هیچ ضایعه مادر زادی را نشان نمی دهد، و در مورد فورمترول مطالعات حیوانی بی ضرر بودنش را در حیوانات نشان داده ولی مطالعات کافی انسانی وجود ندارد.

اپی نفرین : فعلا توصیه می شود بخاطر خصوصیت ویزوکانستریکشن این دارو ، درحاملگی از استفاده آن اجتناب شود.

استروئید ها: مطالعات حیوانی ارتباط استفاده از استروئید های خوراکی و شکاف سقف دهان را نشان داده است. بخصوص استفاده آن در سه ماه اول در این ارتباط مهم است. همچنین ارتباطی بین وزن پايین نوزاد و نوزاد نارس و استفاده  این دارو بطور خوراکی دیده شده است. پره اکلمسی هم با استفاده از این دارو ارتباطی نشان داده ولی  نارسائی غده فوق کلیوی بعلت عدم عبور استروئید ها از پلاسنتا غیر معمول است. دیابت حاملگی و افزایش فشار مادر هم ممکن است اتفاق بیوفتد. بهر حال این ناهنجاری ها معلوم نیست بخاطر آسم رخ می دهد یا استروئید درمانی استفاده شده. بعلاوه ریسک حملات آسم برای نوزاد و مادر خطر آفرین میباشد. نتیجه گیری این که استروئید های خوراکی هنوز در حملات آسمی باید مدنظر گرفته شوند.

استروئید های استنشاقی اما در حاملگی بی ضرر نشان داده شده اند.   در سوئد مطالعه ات بی ضرر بودن بودن بکلوزاید را نشان داده است. و این دارو تنها دارودر این دسته دارو ها هستند که در دسته B قرار می گیرند. استفاده بیشتر از 1000 میکرو گرم در روز این داروها می تواند همراه شود با افزایش 63% در بیماری های مادرزادی. مطالعات دیگر در مورد بکلومتازون هم عوارضی را گزارش نداده و استفاده از این دارو میزان حملات آسم را در حاملگی را کاهش داده است. مطالعه دیگری هم بکلو متازون و تئوفیلین را در کنترال آسم متوسط بررسی کرد که میزان جلوگیری از حملات هر دو گروه یکسان بود ولی عملکرد ریه در گروه بکلو متازون بهتر بود.

عوامل آنتی کینرژیک : کلا درمان اولیه در آسم بشمار نمی روند. ایپراتروپیوم در حاملگی بدون ضرر تشخیص داده می شود

تئوفیلین و آمینوفیلین : در حاملگی بی ضرر تشخیص داده می شود اما در حاملگی میزان سرمی آن باید بطور منظم تری اندازه گیری شود. بعلاوه استروئید های استنشاقی موثر تر از این دارو ها در کنترل آسم در حاملگی نشان داده شده اند. کاهش چسبندگی تئوفیلین به آلبومین در حاملگی باعث میشود میزان آزاد آن در سرم بیشتر شود. ولی بعلت متابولیسم بالا میزان سرمی کل تئوفیلین کاهش می یابد. در نتیجه میزان مورد قبول این دارو در حاملگی بین 10-12 میکروگرم در میلی لیتر است (بجای 10 تا 15 طبیعی).  در سه ماهه سوم هم میزان دوز اولیه آمینوفیلن بدون تغییر همان 5 تا 6 میلیگرم برای هر کیلو گرم است ولی میزان دوز نگه دارنده از 0.9 به نیم میلی گرم برای هر کیلو در ساعت کاهش می یابد. گرچه عضلات رحم را شل می کند ولی در عمل این موضوع اهمیت ندارد. این داروهااز جفت عبور می کنند و داخل خون سرم جنین میشوندو در نتیجه موجب تاکی کاردی و بی قراری جنین می شود.

کلرومولین هم بنظر می رسد قابل استفاده در حاملگی باشند.

استفاده از منتولوکالست بنظر می رسد در حاملگی بدون ضرر باشند. فعلا این دارو به سایر دارو در این خانواده مثل زافیرلوکاست ارجح است چون مطالعات بیشتری وجود دارد.

 

در حاملگی استفاده از ایمونوتراپی توصیه نمی شود و آن هم بخاطر خطرات همراه آن می باشد، گرچه آنهائی که از قبل از این روش استفاده می کردند و مشکلی از واکنش های سیستمیک نداشته اند و از این درمان سود می برده اند می تواننداین درمان را ادامه بدهند.  


دیدگاه‌ها   

-1 #3 بها مک 1397-08-30 13:14
سلام من در ماه دوم بارداری هستم نزدیک به 10ساله آسم دارم و از اسپری فیلیکسوتاید و قرص تلفست استفاده میکردم مدتی ست به خاطر بارداری کنار گذاشتم و اصلا حالم خوب نیست ..استفاده از اسپری و قرص در بارداری برای جنین ضرر دارد؟
نقل قول کردن
0 #2 alisabet 1393-12-18 16:48
حتما باید دارو هاتون به لسپری تبدیل بشه. این میزان کورتون خوراکی تاثیر بدی رو جنین می زاره
نقل قول کردن
-1 #1 مهدیه 1393-12-09 20:07
سلام
من الان ۶ماهه باردار هستم ٢٩ سالمه و ١٠ ساله آسم شدید دارم و روزانه ۵٠ میلی گرم پردنیزولون میخورم میخواستم بدونم میتونم اسپری سیمبیکورت ۴٠٠ رو جایگزین کنم ؟
کدومش عارضه کمتری داره؟
متشکرم اگه جواب بدین
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید