بیماری های ریه

آسپرژیلوزیز

Article Index

آسپرژیلوس

شایع ترین نوع عفونت A.Fumigatus  و سپس َA.flavus  و A.Niger می باشد. ریسک فاکتور ها مانند نتروپنی ؛ استفاده از استروئید های با دوز بالا و بیمار یهای که باعث نقص ایمنی سلولی نی شوند مانند ایدز. بدترین نوع این عفونت در راههای هوائی دیده می شود. این نوع عفو نت ها بخصوص در زمینه پیوند ریه ؛ قلب و مغز استخوان دیده می شود. این عفونت در بیماران COPD دریافت کننده استروئید زیاد دیده می شود.

چند مورد خیلی اهمیت دارند:

  • بیماران با پیوند مغز استخوان ؛ تتروپنی مداوم؛ GVHD و غفونت CMV
  • درگیری راههای هوائی بخصوص  بیماران  سیستیک فیبروز که پیوند ریه دریافت می کنند

 162g

آسپرژیلوس دستگاه تنفس:

آسپرژیلوس تهاجمی بشتر از هر جائی ریه را درگیر می کند. یک نمونه تیپیک آن فردی اسن نتروپنیک که با درد قفسه صدری ؛ هموپتزی و تب مراجعه می کند و عکس رادیوگرافی ندول ها و سایه های را نشان می دهد. ندول های با هاله ای از GGO که نمود خونریزی است احاطه شده اند. این ندولها ممکن است بزرگ شده و کاویته درست کنند و در نهایت علامت هلال هوائی را ایجاد کنند.  مطالعه ای نشان داد که اغلب این بیماران همان سگمنتال کانسالیدیسیون را نشان می دهند تا علامت تیپیک بالا را.

hhhhh

 

1.تراکئوبرونشیت:

این بیماری بیشتر در بیماران پیوندی و ایدز دیده می شود. بیماران با تنگی نفس ؛ سرفه و خس و خس مراجعه می کنند. ممکن است بیماری بصورت اسپرژیلوس انسدادی با موکوس پلاگ های ضخیم با هافی های آسپرژیلوسی با کمترین التهاب راههای هوائی ظاهر شود. ممکن است تراکئوبرونشیت اولسراتیو با تهاجم فوکال ظاهر شود. و یا شاید هم غشاء کاذبی بصورت التهاب شدید و تهاجم به راههای هوائی و دبری های نکروتیک و هافی های آسپرژیلوسی ایجاد کند.

psedomembranous Tracheobronchitis

 

Chronic Necrotising and Cavitary Pulmonary Aspergillosis2. :

  • آسپرژیلوما: بصورت یک کلافه قارچی در حفرهای ریوی دیده می شود. معمولا در ریه یک بیماری زمینه ای با حفره دار دیده می شود.
  • Chronic cavitary pulmonary aspergillosis: معمولا در بیماری که کاویته بمرور زیادتر می شود دیده می شود. در این بیماری IgG ضد آسپرژیلوس دیده می شود.
  • kololeh
  • Chronic fibrosing pulmonary aspergillosis: بیماری بالا است که به تدریج فیبرورتیک می شود.
  • Chronic Necrotising pulmonary aspergillosis: در این بیماران کم و بیش ایمنی ضعیف شده و کانسالیداسیون و کاویتی در ریه ظاهر می شود. در خون این بیماران گالاکتامانان و یا IgG بر علیه آسپرژیلوس دیده می شوند.

تقریبا تمام انواع بیماری های مزمن آسپرژیلوسی توسط A.Fumigatus ایجاد می شود. این بیماران اغلب یک بیماری زمینه ای همانند سل؛ APBA ؛ سرطان ریه؛ نوموتوراکس قبلی و بولا؛ COPD؛ و یا سارکوئدوزیس و حتی سیلیاک دارند. بیماران مبتلا به سل که یک حفره بزرگتر از 2 سانتی در ریه بجا می گذارند؛ 20% احتمال ابتلا به آسپرژیلوس مزمن در آنها وجود دارد. بیماران مبتلا به بیماری های شبیه سل هم بیشتر از خود سل ممکن است به این عفونت مبتلا شوند. نوع نکروتایزینگ بیماری بیشتر در بیماران با نقص ایمنی مثل دیابت؛ الکلیزم؛ و یا بیماران دریافت کننده کورتون دیده می شود. بیماری تهاجمی هم در بیماران نتروپینیک؛ پیوندی و یا سرطانی خونی دیده می شود. باید به خاطر داشت که کورتون ها می توانند باعث افزایش فعالیت آسپرژیلوس در حفرات ریه و ایجاد نوع نکروز دهنده شوند.

halo sign

 

 

 

 

 

نوع مزمن بیمرای معمولا در میانسالان اتفاق می افتد. کاهش وزن ؛ سرفه مزمن ؛ تنگی نفس و گاها هموپتزی علائم بیماری است. در عکس معمولا یک یا چند حفره دیده می شود. معمولا چندین حفره با دیواره نازک و سایز های مختلف دیده می شوند. همچنین ندول های تکی یا چندتائی هم دیده می شوند. عکس رادیولوژیک سریال هم در دنبال کردن سیر بیماری مهم است.

تست  آنتی بادی ضد آسپرژیلوس یکی از تست های خیلی مهم تشخیص آسپرژیلوس مزمن است. اغلب آنهائی که مبتلا به آسپرژیلوس حفره ای مزمن وهمچنین آسپرژیلوما هستند این آنتی بادی را در خونشان دارند. تقریبا 50 %بیماران مبتلا به بیماری مزمن آسپرژیلوسی آنتی بادی E بر ضد آسپرژیلوس را دارا هستند. برخی IgE توتال بالای هم دارند. این در حای است که مبتلایان به  APBAاکثرا هم IgE خون بالا و هم IgE ضد آسپرژیلوس بالائی دارند.( دو ماهیت متفاوت بیماری ؛ یکی بیماریی که توسط اثر مستقیم آسپرژیلوس ایجاد می شود و دیگری یک پروسه آلرژیک است:ناشر). تقریبا 10 تا 40 % بیماران کشت  خلط شان مثبت می شود. این رقم به 70% میتواند برسد در صورتیکه ازPCR  استفاده شود. مشکل استفاده از PCR این است که از هر 10 نفر 4 نفر تست اشان مثبت می شود. بالا رفتن گالاکتامانان در سرم این بیماران حساسیت 38% و در BAL 92% داد. آفزایش این تست در خون همراهی بیشتری با هموپتزی دارد. بالا رفتن CRP , ESR هم خیلی شایع است.

تشخیص :

در صرتیکه یک بیماری حفره دار در قسمت بالای ریه وجود داشته باشد و همراه علائمی چون کاهش وزن و خستگی باشد و تست سل هم منفی شود آنگاه در صورت آنتی بادی ضد آسپرژیلوس مثبت از نوع IgG انگاه تشخیص آسپرژیلوس مزمن ریوی داده می شود. کشت آسپرژیلوس به تنهائی نمی تواند در تشخیص کافی

باشد. در بیماران مشکوک باید جهت رد سل یا بدخیمی برای تهیه میزان کافی ترشحات ریه برونکوسکوپی انجام داد. بیماری های شبیه سل هم می تواند همزمان وجود داشته باشد. همزمانی برونشکتازی هم می تواند بطور شایعی وجود داشته باشد. ممکن است در کاویتی ها عفونت تجمع کرده و سطح آب و هوا ایجاد کند.

جهت تشخیص آسپرژیلوما هم وجود یک توده در یک کاویته یا چند عدد از آن و مثبت شدن کشت خلط برای آسپرژیلوس و آنتی بادی در خون استفاده می شود.

در طول درمان نیز می توان تیتر آنتی بادی ها و CRP, ESR را هر سه ماه تکرار کرد و عکس رادیوگرافیک را هر 6 ماه و CTSCAN  را هر 12 ماه یا در موارد مشکوک.

درمان:

آسپرژیلوما: درمان جراحی حهت جلو گیری از عوارض این بیماری بهمراه وریکونزول قبل و بعد از جراحی جهت جلوگیری از انتشار بیماری به حفره پلورال توصیه می شود. در صورت خونریزی آمبولیزاسیون قبل از جراحی توصیه می شود.

استفاده از ایتراکونازول خوراکی تنها در موارئ معدودی می تواند موفقت آمیز باشد.

بیمارانی که در طول ماها مشکلی پیدا نمی کنند را می توان فقط تحت نظر گرفت. اما ممکن است مشکلاتی بهمراه داشته باشد یا فیبروز بوجود آید. بهر حال باید بطور دقیق بیمار راتحت نظر داشت. درمان خودبخودی فقط در 10% موارد اتفاق می افتد.

بیماری مزمن حفره ای: اینها اکثرا به درمان های ضد قارچی نیاز دارند. بیشترین دارو مورد استفاده ایتراکونازول است و با نتایج خوبی همراه است. وریکونازول و پوسی کونازول هم مورد استفاده قرار می گیرد. آمفوترسین تزریقی هم در موارد شدید استفاده می شوند. برای بیماری فیبروزی هم همین درمانها استفاده می شود.

بیماری مزمن نکروز دهنده: در این بیماری هم دارو های ضد قارچی دیده می شود. ایتراکونازول. 200 میلی گرم دو بار در روز یا وریکونازول 200 میلی گرم دوبار در روز.درمان خوارکی و با اثر مشابه هستند. در موارد بیماری سخت که درمان وریدی باید انجام شود وریکونازول مورد استفاده قرار می گیرد و آمفوترسین  درمان انتخابی است. علائم ( سرفه ؛ تنگی نفس  و خلط) معمولا در طول 8 هفته اول دیده می شود. آنتی بادی می تواند دنبال شود ولی ماهها طول می کشد تا تیترش پایین بیاید. CRP , ESR پایین رونده هم نشانه موفق بودن درمان است ولی این روند هم کند است.

   

 


دیدگاه‌ها   

+2 #8 دکتر ریه و انکولوږی 1401-11-17 11:02
من توده در RML همراه با mucosal lesion ریه داشتم که توده با برونسکوپی برداشته شد اکنون در نتیجه پتالوزی نوشته neoplastic cells are positive for CK20 بعدا دکتر ریه مرا به دکتر انکالوږست معرفی کرد دکتر انکولوږست نوشت که کولونوسکوپی روده بزرگ همراه باspiral lung and abdominal pelvic S TC شوم یعنی منظورش از این نوع غلبالگری ها این بود که قبل از مشکلات ریه روده بزرگم کولون داشته و از انجا به ریه منتشر شده. الان سوال من اینست قبل از اینکه به مشکلات ریه دچار شوم هیچ نوع نشونه های از درد, ورم, پیچش, اسهالات, یوبوست, تهوع, استفراغ, تب, لرز, درد عضلاتی, خون در مدفوع که تماما نشونه های متاستاتیک کولون کارسینوما هستند نداشتم و الان هم ندارم پس مشکل اصلی من در تنگی نفس و سرفه بدون خلط و ایمنی ضعیف بدن چیه الان لطفا رهنمایی کنید?
نقل قول کردن
-1 #7 مرجان 1401-02-13 14:11
سلام. مادرم کرونا گرفت و پنومونی ریه شدند. درمدتی ک بیمارستان بودن تست آسپرژیلوس از روی نمونه برونکوسکوپی انجام شد و منفی بود . و تست گالاکتو مانان هم همون زمان انجام شد و منفی بود. سه هفته بعد تکرار شد و منفی بود. الان سه ماه بیشتر از انجام این تستا میگذره. یکدفعه ماه پیش و یکدفع سه روز پیش سرفه با خون شفاف داشتن. من نگران اسمرژیلوما هستم. این جوابا معبرند؟ تا کی اعتبار دارن. ممکنه بعدش مثبت بشه البته نقص ایمنی ندارند و دیگه داروی ایمنو ساپرسور هم مصرف نکردن تو این مدت؟
نقل قول کردن
+1 #6 گیتا 1399-06-17 15:47
سلام ممنون از توضیحاتتون.یک سوال داشتم.من ۴ هفته است که احساس دود مانندی در گلو دارم و همینطور احساس خس خس در ریه که بعداز خوردن غذا احساس دود بیشتر میشه.پیش دکتر رفتم و ازیترو مایسین و سیترزین تجویز کردن به مدت ۱۰ روز.احساس دود مانند بهتر شده ولی هنوز هم در ریه ام حس خس خس دارم.آیا اینها میتواند علائم بیماری قارچی باشد؟
نقل قول کردن
+1 #5 سپ 1399-03-10 20:47
آیا ذات ریه در اثر تنفس ذرات قارچ پوستی هم میتواند به وجود بیاید؟
نقل قول کردن
0 #4 Meee 1398-11-23 00:44
به نقل از ییییییی:
این بیماری بر اثر خوردن پسته ; الوده به کرم بوجود میآیدترک خوردگی در بدن وجراحت ویا سفیدک میان انگشتان پاعلائم آنست وریه ومعده وهمه جای بدن حتی قلب نیز از این کرم در امان نیست درمانی تا کنون نداشته است تقریبا 8 الی 12 کرم داریم که در بدن هستند و درمانی ندارند تا انسان را کاملا از کار بیندازند

شاید فنبندازول درمان کنه
نقل قول کردن
+8 #3 امير 1394-09-21 07:29
:P من قارچ اسپرژيلوس ريه دارم
نقل قول کردن
+2 #2 nasher 1392-11-23 12:14
این قارچ در بماران با ایمنی طبیعی مشکلی ایجاد نمیکند
نقل قول کردن
-5 #1 ییییییی 1392-11-20 07:19
این بیماری بر اثر خوردن پسته ; الوده به کرم بوجود میآیدترک خوردگی در بدن وجراحت ویا سفیدک میان انگشتان پاعلائم آنست وریه ومعده وهمه جای بدن حتی قلب نیز از این کرم در امان نیست درمانی تا کنون نداشته است تقریبا 8 الی 12 کرم داریم که در بدن هستند و درمانی ندارند تا انسان را کاملا از کار بیندازند
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب