بیماری های ریه

اسپری های کورتون دار و عوارض آن

سلامت استفاده از اسپری های کورتون دار سال هاست که مورد بررسی است.. عوارض جانبی این اسپری ها
• صدا گرفی : این عارضه با استفاده اسپیسر کنمتر دیده میشود. این عارضه در استفاده از بودزوناید بشکل پودر DPIنسبت فلوتیکازون پودر کمتر دیده میشود. علت این مسئله میوپاتی عضلات حنجره ، التهاب مخاط و کاندیدا ی حنجره می باشد.
• کاندیدای گلو و فارنگس : بیشتر در افراد مسن و بیمارانی که قرص کورتون و اسپری کورتون استفاده می کنند دیده میشود. اگه کورنون با دوز بالا استفاده بشه احتمال این موضوع بیشتر میشود. در افراد با بیماری COPDاحتمال ش بیشتر است. در بیماران استفاده از اسپیسر های بزرگ ممکن است میزان ته نشین شدن در اوروفارنکس کمتر میشود.
• کاندیدا لارنکس در ۱۵٪ بیماران دیسفونی در بیماران استروئید اسپری استفاده می کنند دیده میشود.
• درماتیت تما سی در بیمارانی که مخصوصا بودزوناید اسپری می کنند دیده میشود. ضایعات قرمز و اگزماتوز در اطراف دهان ، دماغ و چشم دیده میشود. در این صورت باید بکلومتازون ، مومنتازول یا فلوتیکازون می توان استفاده کرد بجای بودزوناید.
• ممکن است سرفه و گلو درد همراه برونکواسپاسم در بیماران ی که اسپری استروئید MDI استفاده می کنند ممکن است دیده شوذد.

عوارض سیستمیک

1. تقریبا ۶۰ تا ۹۰ ٪ از مقادیر اسپری های MDI /DPIدر اورفارنکس ته نشین می شوند یا بلعیده میشوند و در نهایتا در دستگاه گوارش جذب میشوند. این مقادیر اکثرا از کبد باید رد شوند و به مولکول های غیر فعال در می آیند. بقیه وارد سیشستم خونی و موجب عوارض جانبی میشوند.
2. ۱۰ تا ۴۰٪ اسپری MDI های وارد ریه میشوند. بطور مثال سیکلوسوناید در ۶۰٪ وارد ریه میشوند ، ۵۵ تا ۶۰٪ بکلومتازون و ۸۰ درصد مومنتازول و فلوتیکازون وارد ریه میشود. بودزوناید DPI بین ۱۵ تا ۲۸٪ در بوزوناید و ۲۰٪ این نوع اسپری های فلوتیکازون وارد ریه میشوند. باید توجه کرد که داروی که به ریه وارد میشود مستقیما وارد خون سیستمیک میشه
3. در نتیجه بیماری که آسم شدید دارد داروی کمتر به ریه وارد شده و آثار سیستمیک اسپری استروئیدی کمتر ی را دارد.
4. داروی سی کلیسوناید مولکول غیر فعالی است که در راههای هوایی با کمک استراز به مولکول فعال تبدیل میشود. و بدایل دیگه عوارض سیستمیک کمتری دارد.
5. استفاده از داروی همزمان مثل ایتروکونازول که CYP450 3A4 رو مهار می کنه باعث افزاش دوز بودنوزاید ، سیکلوزوناید و فلوتاکوزون در سرم میشود. این ممکن است موجب ساپرس غده فوق کلیه میشه
6. استفاده همزمان کورتون های اسپری بینی باعث افزایش احتمال عوارض سیستمیک اسپری استروئیدی میشوند.

Adrenal suppression
A. استفاده سیستمیک کورتون باعث ساپرسیون محور هیپوتالوس غده هیپوفیز غده آدرنال میشه.. در نهایت باعث کاهش کورتیزون ترشحی از آدرنال میشه. این مشکل بستگی به دوز ، تعداد دارو در روز ، و کل زمان مصرفی داره. اما امکان این موضوع در استفاده از اسپری های کورتونی بخصوص در دوز درمانی بسیار کم است.
B. بچه ها و نوجوانان: همه بچه ها و نوجوانان ی که بیش از ۶ ماه اسپری کورتون دار استفاده می کنند و هیپوگلیسمی و مشکلی مغزی ، ضعف ، بی اشتهایی ، صورت گشینگوئید ، رشد کند یا کاهش وزن دارند باید تست نارسایی غدد آدرنال بدهند. آنهایی که کاهش قند ، کاهش فشار خون یا بهم خوردگی ذهنی دارند باید اورزانسی در مورد نارسایی حاد آدرنال تست انجام داد و اگه ممکنه کورتون به بیمار داد. آنهایی که بین ۵ تا ۱۱ سال فلوتیکازون اسپری بیشتر از ۵۰۰ میگروگرم بخصوص با BMIپایین استفاده می کنند در معرض خطری بیشتری هستند.
C. الف : کودکانی که بیشتر از ۶ ماه دوز بالای اسپری کورتونی استفاده می کنند بالاتر دوز استاندارد ، ((((مثلا بکلو متازون اسپری ۱۰۰ میگرو سه یا چهار پاف دو بار در روز ، میزان متوسط ۴۰ میکرو دو تا چهار پاف دو بار در روز ؛ دوز پایین ۴۰ میکرو یک تا دو پاف دو بار در روز. میزان بودزوناید DPI دوز بالا ۲۰۰ میکرو سه تا چهار پاف دو بار در روز ، فلوتیکازون ۱۲۵ میکرو دو پاف دو بار در روز ، موممتازول که در ایران بشکل آسمانکس می باشد ۱۲۵ میکرو چهار پاف در روز یا دو پاف دو بار در روز))))). یا اسپری بینی کورتونی طولانی مدت بهمراه اسپری دهانی با دوز بالا استفاده می کنند ، استفاده متناوب از کورتون خوراکی بهمراه دوز بالای اسپری کورتونی ،،یا در بیماران با BMI پایین از ۱۵ ٪ ،،،حتی در صورتیکه بیمار بدون علامت باشند باید تست غده آدرنال انجام شود.
D. میزان دوز بالای بکلومتازون در افراد بالغ بیشتر ۴۰۰میکرو گرم ،،،و در مورد بدزوناید DPI بیشتر از ۸۰۰ میکرو گرم ، سیکلسوناید بیشتر از ۴۰۰ میکرو ، فلوتیکازون بیشتر از ۵۰۰ میکرو ، چه بصورت DPI OR MDI و ممنتازول در هر دو فرم بیشتر از ۴۰۰ میکرو گرم محسوب میشوند.............دوز متوسط بکلو متازون بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرو گرم و دوز پایین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرو گرم محسوب میشود. دقیقا شبیه ممنتازون ؛ در هر دو شکل ، سیکلسوناید. در مورد فلوتکازون پروپیوناید دوز متوسط بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکرو گرم و دوز پایین بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میکرو در روز است. بودزوناید دوز متوسط بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ و دوز پایین بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکروگرم می بتاشد.

برای تست ادرنال ابتدا میزان کورتیزول در ساعت ۸ صبح اندازه گیری میشود. اگر این میزان کمتر از ۳ میکروگرم باشد تشخیص نارسایی داده میشود البته اگر بیمار علامت دار باشد. اگه بیمار بدون علامت باشد باید تست تتراکوزاکتاید انجام شود. باید به بیمار گفت اسکن رادیو ازوتوپ یا استرس زیاد اخیرا نداشته باشد. اسپیرینولاکتون ، کنتراسپتیو ، استروژن ،پروژسترون و آندروژن باعث افزایش تست میشود. میزان خوردن نمک در ۲۴ ساعت اخیر هم باید کم باشد. بهترین زمان برای خانم ها اولین هفته سیکل میباشد. می توان ۲۵۰ میکروگرم دارو تتراکوزاکتاید را تزریق کرد. بعد از یکساعت میزان کورتیزول را اندازه گیری کرد که باید میزان آن بالاتر از ۱۸ تا ۲۰ میکرو گرم باشد.

E. میزان صبحگاهی کورتیزول بین ۳ تا ۱۰ میکرو در دسی لیتر باید تست سیناکتین انجام شود.
F. میزان بالاتر از ۱۰ میکرو میزان خوب است.

سرکوب محور هیپوتالاموس. هیپوفیز ،آدرنال بیشتر از همه در فلوتیکازون بیشتر از ۸۰۰ مایکروگرم دیده میشود. بخصوص بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلکروگرم در بچه هایی که فلوتیکازون استفاده کردهدبودند ، دیده شده است. تقریبا در ۱۳ ٪.
 عفونت ریه : اگر چه میزان عفونت در بیمارانی Salmetro/Fluticasoneاستفاده می کنند ممکن است افزایش یاید ولی این دموجب افزایش مرگ و میر نکمیشود.
 سل در مطالعات نشان داده شده که افرادی که فلوتیکازون و یا معادل ان بیشتر از ۱۰۰۰ میکروگرم استفاده می کنند احتمالش گرفتمنش بیشتر میشود
 ممکن است در استفاده با دوز زیاد اسپری کورتونی فشار داخل چشم افزایش یابد
 در یک مطالعه استفاده طولانی مدت دوز بالای بکلومتازون باعث افزایش درصد کانتارات نشان داده شد.
 Growth deceleration: مطالعات گوناگون نشان داده که مصرف مداوم اسپری استروئیدی تقریبا 1.2سانت پس از چند سال استفاده از قد کوتاه تر می کند. بیشترین کاهش در سال اول استفاده دیده میشود. در این مطالعات بودزوناید استفاده شده است. البته یک مطالعه هم در مورد بکلومتازون با دوز بین ۵۰ تا ۲۰۰ میاکروگرم که در دو دهم سانت کوتاه شدن دیده شد. در یک مطالعه سیستمیک که نه هزار کودک را که انواع اسپری ها شامل بلکومتازون ، بودزوناید ، سیکسوناید ، فلوکونازول و مومنتازول استفاده کرده بودند. دوز از میزان پایین تا متوسط متغیر بود و پس از شش سال نشان داده شد که تقریبا نیم سانت در سال این کودکان کوتاه تر شده اند.
 اکثر مطالعات نشان می دهد که استفاده از ۸۰۰ میکرو گرم یا کمتر بکلومتازون یا معادل آن باعث افزایش شکستگی استخوان نمی شود ولی دوز بیشتر باعث استئوپورز و افزایش ریسک شکستگی میشود. بالیغینی که ریسک متوسطی برای استئوپورز دارند و اسپری های استروئیدی مزمن استفاده می کنند باید تست دنسیتومتری بشوند. بنابر مطالعه ای شکستگی استخوانی در بیماران COPD، خانم های یائسه و با افزایش دوز همراهی دارد.
 هم پوکی استخوان و شکستگی و هم کوتاهی در بچه ها به بیماری زمینه ای هم وابسته هست. ممکن است یک نسبت بین تشکیل استخوان و استفاده اسپری کورتونی با افزایش دوز در بچه ها وجود داشته باشد ، ولی این باعث افزایش شکستگی نمی شود. و در نتیجه تست سنجش استخوان در بچه ها لتزم نیست. فقط باید مطمئن بشیم که کلسیم کافی ۱۲۰۰ میلی گرم و ۸۰۰ واحد ویتامین D استفاده کنند.


دیدگاه‌ها   

+1 #6 منصور 1402-10-06 23:38
سلام، وقتتون بخیر

آیا اسپری های

ایپرانازال
فنیل افرین
سدیم کلراید

حاوی کورتون هستند یا نه؟
نقل قول کردن
+1 #5 بابالو 1402-09-21 08:49
بنده حدود سه ماه است از اسپری دیونتین استفاده می کنم. ولی بنظرم باعث شده وزنم بالابره مطمئن نیستم . ولی چون از زمانی که از آن استفاده کرده چاق شدم .نمی دونم دوز کورتن آن چقدر است لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم
نقل قول کردن
0 #4 زهرا کثیری 1402-05-30 18:11
سلام ببخشید من اسپری بودزوناید میزنم تو بینیم به جای ۲پاف ۳پاف زدن و آبان گوش هام درد گرفته مشکلی پیش اومده؟
نقل قول کردن
0 #3 مهدیه اسلامی 1402-04-02 06:42
من الان متوجه شدم ۲ سال از انقضای اسپری سیمبیکورتم گذشته و چند بار مصرف کردم چیکار کنم
نقل قول کردن
+3 #2 Negin 1401-11-01 16:05
به نقل از Rojin:
تورو خدا درمانشم بگین من بینیم نابود شده از اسپری بینی otrivin استفاده میکنم دو یاله دیوونم کرده انقدر اعتیادم زیاد شده هر دو ساعت اگه نزنم خفه میشم هر دو‌ روز یه اتریوین تموم میکنم

تماس بگیر با خانم دکتر موسوی جواب میده بهت 09394582533
نقل قول کردن
+1 #1 Rojin 1401-04-01 06:59
تورو خدا درمانشم بگین من بینیم نابود شده از اسپری بینی otrivin استفاده میکنم دو یاله دیوونم کرده انقدر اعتیادم زیاد شده هر دو ساعت اگه نزنم خفه میشم هر دو‌ روز یه اتریوین تموم میکنم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب