بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

درمان برونشکتازی

 

درمان برونشکتازی:

هدف درمانی برونشکتازی کنترل عفونت و با لا بردن بهداشت راههای هوائی است. همچنین در مواردی میتوان جراحی هم کرد.

آنتی بیوتیک ها شاه درمان و کنترل این بیماری هستند. معمولا حمله عفونتی این بیماران با افزایش خلط که غلیظ تر شده و رنگی می شود همراه است. علائمی چون تنگی نفس و حتی درد قفسه صدری هم می تواند وجود داشته باشد. معمولا تب و لرز در این بیماران کمتر دیده می شود. معمولا ریه این بیماران حاوی H.influenza and Pseudomina Aeroginosa و به میزان کمتری استرپتوکوکوس است. بنابراین یک فلوئوکینولون در درمان این بیماران انتخاب مناسبی است. بحث اضافه کردن یک آنتی بیوتیک استنشاقی فعلا کنتراورسی است.

اما استراتژی استفاده از آنتی بیوتیک بازدارنده: در یک مطالعه نشان داده شد که استفاده از اریترومایسین 500 میلی دو بار در روز بمدت 8 هفته  می تواند موجب بهبود اسپرومتری در بیماران می شود. مطالعه دیگر در مرد اریترومایسین 500 میلی گرم سه بار در هفته بمدت شش هفته نتایج مشابهی را نشان داد. بنظر می رسد نقش ماکرولید ها در این موارد ضد التهابی است تا آنتی بیوتیکی.

یک مطالعه در مورد بیماران سیستیک فیبروزیس نشان داد که استفاده از توبراماسین( 300 میلی دو بار در روز) استنشاقی باعث کاهش بار پسودوموناس در خلط ؛ بهبود اسپیرومتریک و کاهش بستری شدن این بیماران که سه ماه در میان این درمان را استفاده کرده اند شده. نتایج نسبتا مشابهی در موارد ی که بیماران مبتلا به برونشکتازی بدون سیستیک فیبروزس بوده اند یافت شده است.

در مورد استفاده از جنتامایسین استنشاقی 80 میلی گرم دو بار در روز بمدت سه ماه نتایج مشابهی بدست آمده گرچه پس از سه ماه دوباره بار باکتری رو به افزایش گذاشته.

بطور خلاصه اینکه استفاده از آمینوگلیکوزید های استنشاقی می تواند در کنترل این بیماران استفاده شود ؛ اما بیمار باید متوجه احتمال برونکواسپاسم باشد. اصولا این استراتژی باید برای آنهائی که درمان بازدارنده ماکرلید ها اثر نمی کند استفاده شود.

میکروب های سخت:  اینها شامل پسودومونا ؛ آسپرژیلوس و MAC هستند.

  • MAC : در قسمت بیماری های مشابه به سل توضیح داده شده است.
  • آسپرژیلوس: این بیماران باید پردنیزولون دریافت کنند . Itraconazole 400 میلی در روز هم کمک کننده است

بهداشت راههای هوائی:  بیمار باید تشویق شود که مایعات کافی مصرف کند تا دچار کمبود آب و غلیظ شدن خلط نشود. استفاده از NAC در بهبود ترشحات خلط این بیماران مفید نشان داده نشده است. DNase I هم که بصورت استنشاقی استفاده می شود هم درفقط بیماران سیستیک فیبروزیس مفید نشان داده شده است.

فیزویوتراپی بنظر مفید می رسد و باعث کاهش خلط و بهبود کیفیت زندگی و ورزش می شود. ( positive expiratory pressure) ولی در یافته های اسپیرومتریک و کاهش بستری در بیمارستان موثر نیست.

استروئید های استنشاقی باعث ؛ بهبود یافته های اسپیرومتریک ؛ کاهش تنگی نفس ؛ سرفه و خلط می شوند ولی باعث کاهش حملات بیماری نمی شوند. در حملات بیماری علاوه بر آنتی بیوتیک گاها استروئید خوراکی هم استفاده می شوند.

جهت کاهش ریفلاکس باید PPI یا رانیتدین داده شود.

ریهابیلیتیشن ریوی هم موثر بوده است. در موارد درگیری فوکال لوب های میانی و تحتانی گاها جراحی استفاده می شوند. این جراحی ها برای برداشتن ریه تخریب شده توسط تومور یا جسم خارجی ؛ کاهش حملات عفونی ؛کاهش ترشحات و خلط زیاد و چسبنده ؛ جلو گیری از هموپتزی و از بین بردن عفونت های سخت بکار می رود.

در صورت هموپتزی شدید و بیشتر از 600 میلی لیتر در روز می توان در صورت وجود امکانات آمبولی شریان ریوی و یا جراحی باز انجام داد.

پیوند ریه بخصوص دو طرفه در مراکزی طرفدارانی دارد.

بیماران باید سالانه واکسن آنفلوانزا دریافت کنند. واکسن پنوموکوکوس نیز باید تجویز شود.

کسانیکه به علت این بیماری در ICU بستری می شوند احتمالا 40% در یکسال مورتالیتی دارند. در صورت هیپوکسی این احتمال بدتر هم می شود.

بیماران برونشکتازیک تا حدود 55 میلی لیتر کاهش سالانه FEV1 را نشان می دهند. ( در حالت نرمال 20 میلی لیتر در سال است و در COPD حدود 60 میلی لیتر است). بیشتر این کاهش در بعلت عفونت پسودوموناسی ؛ عفونت های مکرر و افزایش مارکر التهابی ( CRP).

تقریبا 33 % از این بیماران مبتلا به فشار خون ریوی ( فشار سیستولیک بالاتر از 40 میلی متر جیوه) هستند و و 13% نارسائی قلب راست را دارا هستند. اینها بیشتر در CF دیده می شوند و همراه هستند با کاهش FEV1؛ کاهش DLCO؛ هیپوکسی و هیپر کاپنی.

 


دیدگاه‌ها   

+1 #60 Hamed 1398-07-15 01:33
سلام
من برونشکتازی دو طرفه دارم و همیشه عفونت ریه دارم . پولیپ بینی هم دارم و باید عمل کنم ، آیا عفونت ریه ام برای بیهوشی عمومی مشکل سازه؟؟؟ چاره چیه؟؟
نقل قول کردن
-1 #59 alisabetuk@gmail.com 1397-09-22 13:51
محمد اسلم. در صورت لزوم توسط پزشک
نقل قول کردن
0 #58 alisabetuk@gmail.com 1397-09-22 13:41
سورنا. درمان برونشکتازی انتی بیوتیک و فیزوتراپی است
نقل قول کردن
+1 #57 sourena 1397-06-15 18:12
سلام
مادر بنده سه ساله به بیماری برونشکتازی مبتلا شدند.پزشکشون میگه شرایطش طوری نیست که مورد جراحی قرار بگیرن.
مادرم 65 سالشه. فشارخون ودیابت داره. نارسایی شدید کلیه که طبق نظر دکتر 18-20 درصد کلیه هاشون کار میکنه. 4 سال پیش هم عمل باز قلب داشتن.
تازگی ها سرفه هاشون شدیده شده و بصورت مکرر عفونت میکنن.
یه روز درمیان کپسول ازیترو 250 و قرص جوشان استیلن هرشب و
Symbicort. Budesonide/Formoterol
ممنون میشم نظرتون رو بدونم
نقل قول کردن
0 #56 محمد اسلم 1397-05-28 21:47
برای درمان برونشیکتازی از کلاریترومایسین استفاده میشود
نقل قول کردن
0 #55 a sabetpour 1397-03-11 08:43
یونس:‌بستگی به گشت خلط داره
نقل قول کردن
+1 #54 یونس عباسی 1397-02-16 16:03
سلام بیماری برونشکتازی چه نوع دارو بیشتر موثرمی باشد
نقل قول کردن
0 #53 ali sabetpour 1396-03-12 11:42
ممکن است
نقل قول کردن
+1 #52 reza3000 1396-02-17 09:23
سلام آیا درد پهلوها و پشت و شانه ارتباطی با مشکلات ریوی دارد؟؟
نقل قول کردن
0 #51 alisabet 1396-01-08 19:28
اگر برونشکتازی محدود به یه قسمت محدود باشه می شود برداشته شود.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید