بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی "EBUS"

پیش از اینکه به برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی بپردازیم ابتدا با کمی در مورد برونکوسکوپی معمولی صحنت کنیم. امروزه در اغلب مراکز دنیا از جمله ایران برونکوسکوپی فلکسیبل یا قابل انعطاف بکار می رود. این برونکوسکوپ از جنسی شبیه پلاستیک درست شده و بکار گیری آن بسیار ساده تر از نوع رجید که از جنس غیر قابل انعطاف و فولاد است.

 

این شکل یک برونکوسکوپ فلکسیبل را نشان می دهد. بیمار غالبا سرپائی به بخش برونکوسکپی مراجعه کرده و تمام عمل در عرض کمتر از نیم ساعت انجام می پذیرد. در مرکز ما در بیمارستان ساسان؛ ما قبل از شروع کار به بیمار یک آرامش بخش کوتاه اثر بنام میدازولام تزریق می کنیم. این باعث می شود که بیمار در طول این عمل کمترین اضطراب؛ درد و استرس را متحمل شود. همچنین غالبا بیمار پس از هوشیاری کامل چیزهای زیاد ی به خاطر نمی آورد. این برونکوسکوپ به ما اجازه می دهد که از طریق بینی یا دهان پس از گذشتن از میان تار های صوتی وارد مجاری اصلی و سپس کو چکتر ریه شده و در صورت دیدن هر گونه ضایعه ای از آن نمونه برداری کنیم. همچنین می توان قسمت کوچکی از ریه را انتخاب کرد و پس از شستو شو آن با حدود 100 سی سی نرمال سالین ؛ این مایع را ساکشن کرد و برای کشت باکتری ها ؛ سل و سیتولوژی جهت بررسی سلولهای سرطانی به آزمایشگاه فرستاد.

برونکوسکوپی

در تصویر زیر می توان بخوبی بسته شدن یکی از مجاری اصلی ریه را با یک توده سرطانی مشاهده کرد.

 

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی

 

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی

 

در تصویر بالا هم باز کردن این مجرا با APC و قرار دادن یک استنت در مجرا را مشاهده می کنید.

 

تصاویر طبیعی یک برونکوسکوپی

 

برونکوسکوپی

 

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی: 

 تصور کنید که ضایعات و بیماریهای در ریه وجود دارند که به مجاری ریه تهاجمی ندارند. این ضایعات می توانند در نسج ریه و یا در مدیاستن که همان فضای بین دو ریه هست وجود داشته باشند. در این حالات برونکوسکوپی معمولی نمی تواند به این ضایعات دسترسی داشته باشد.

 

با پیشرفت تکنولوژی ما می توانیم بدون جراحی به این ضایعات جه در بافت ریه و چه در مدیاستن دسترسی داشته باشیم. البته برای ضایعاتی که در قسمت های محیطی قرار دارند هم تکنیک های جدیدی وجود دارد که بعلت اینکه فعلا در ایران موجود نیست به آن تکنیک ها نمی پردازیم.

 

ما در بیمارستان ساسان مجهز به نوعی خاصی از برونکوسکوپی هستیم که در انتهای آن یک سونوگرافی تعبیه شده است. 

 

برونکوسکوپی

 

در عکس بالا مشاهده می شود که یک سونوگرافی کوچک در انتهای برونکوسکوپ  وجود دارد. وقتی که این برونکوسکوپ وارد مجاری هوائی میشود آنگاه می توان سونوگرافی را روشن نمود و با چرخش برونکوسکوپ روی مجاری هوائی تصویر سونوگرافیک توده در مدیاستن و حتی در ریه را بر روی مانیتور مشاهده کرد. مانیتور در این لحظه حاوی دو تصویر یکی تصویر واقعی مجاری ریوی و یکی هم تصویر سونگرافیک می باشد.

 

برونکوسکوپی

   

تصویر بالا تصویری است که در طی یک برونکوسکوپی با تکنیک سونگرافی گرفته شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می شود در تصویر سونوگرافیک یک توده در مدیاستن بیمار وجود دارد که ما بکمک یک سوزن مخصوص وارد این توده شده ایم. سوزن در تصویر سونوگرافی به صورت یک شی درخشان دیده می شود. در قسمت چپ تصویر هم تصویر واقعی مجاری ریوی دیده میشود. 

 

برونکوسکوپی

 

 

در تصویر بالا نمای شماتیکی از آنچه در طی انجام این تکنیک بوقوع می پیوندد نمایش داده می شود

 

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی

یکی از بحث های مهم در درمان سرطان ریه این موضوع است که آیا لنف نود های مدیاستن درگیر شده اند یا نه. و اگر درگیری لنف نود های مدیاستن وجود دارد کدامین لنف نود ها و در چه قسنتی یا استیشنی این درگیری وجود دارد. این موضوع اهمیت حیاتی دارد چرا که در استیجیگ سرطان ریه باید این موضوع را دانست. این بما کمک می کند تصمیم بگیریم که آیا باید بیمار جراحی شود یا اینکه روش های دیگر مثل رادیوتراپی و شیمی درمانی امتحان شود.در شکل بالا لنف نود های مدیاستن و مکان های مختلف آن نشان داده شده است. در شکل زیر انتهای برونکوسکوپ معمولی و برونکوسکوپ با تکنیک سونوگرافی نشان داده شده است. 

 

برونکوسکوپی فلکسیبل

 

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی

 

 


دیدگاه‌ها   

0 #25 مهدی کردبچه 1398-09-20 17:34
سلام آقای دکتر خسته نباشین ببخشین مزاحم میشم بنده مادرم حدود چهل سال هست دخانیات مصرف میکنن ابتدا قلیان سپس چپق و در آخر سیگار که از ابتدای مصرف سرفه میکردن و به سختی چپق میکشیدن و صداشونم کلفت شده بود حدود چهار سال پیش صداشون شروع کرد به بیشتر کلفت شدن و گرفتن که به پزشک گوش حلق بینی مراجعه کردن و ایشون تشخیص سرطان حنجره دادن و معرفی کردن بیمارستان روزبه تهران و در تهران هم توده مشخص شد و گفتن باید نمونه برداری بشه که موقع عمل پزشک ریه گفتن ایشون امادگی بیهوشی ندارن و ریه شون ضعیف هست و مرخص کردن و ما قزوین پزشک محمد معین توکلی مراجعه کردیم و با معاینه و زیر نظر داشتن شش ماهه گفتن که سرطان نیست و خداروشکر مادرم خوب شد تا اینکه به علت ناراحتی ریه تحت نظر بود تا اینکه یک هفته پیش سمت چپ ریه بهم چسبید و درد شدیدی داشت و در مراجعه به بیمارستان گفتن تو عکس سیتی اسکن توده مشاهده میشه باید نمونه برداری بشه بنده خواستم بپرسم امکانش هست بازهم یه مدت شش ماهه زیر نظر باشن و نمونه برداری تا اطمینان کامل حاصل نشده انجام نشه؟
نقل قول کردن
0 #24 مهدی کردبچه 1398-09-15 22:31
سلام مادرم ریه سمت چپ جمع شده و مسول سیتی اسکن نوشته بیوپسی بشه ولی ما شنیدیم با نمونه برداری و تیغ خوردن توده اگه بدخیم باشه پخش میشه تو بدن بیمار خواستم بپرسم راهی بدون نمونه برداری هست؟ و اینکه یه مدت استراحت کنه و دوباره اسکن کنه بهتر نیست؟
نقل قول کردن
0 #23 alisabetuk@gmail.com 1397-09-19 20:36
محبوبه . باید ببینمتون شاید آسم داشته باشید..۸۸۰۵۰۴۲۱
نقل قول کردن
0 #22 محبوبه عزیزی 1397-09-10 09:45
سلام خانمی 48 ساله هستم مبتلا به برونشکنازی خفیف که درد در ناحیه قفسه سینه دارم و وقتی تند راه می رم به شدت نفس کم نیارم برنکپسکوپی انجام دادم و آزمایش گالاکتومانان هم انجام دادم مبتلا به اسپرژلوس هم هستم دکتر تا سه ماه ایتراکونازول روزی چهار عدد تجویز کرده آیا با این دارو مشکلم برطرف میشه همیشه باید اسپری مصرف کنم این درمان برای من کافیه؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید
نقل قول کردن
-1 #21 alisabet 1395-06-31 16:07
اگر آنتی بیوتیک بهتر نشدید تا یک ماه دیگر مراجعه کنید 02188050421
نقل قول کردن
+1 #20 فاطمه ایمانی مهر 1395-06-31 05:21
سلام
41 ساله هستم یک ماه و نیم قبل سرماخوردم تب بالا و مشکلات تنفسی پیدا کردم یک هفته بیمارستان بستری شدم ct اول نمای گراند گلاس نشون داد گفتند پنومونی است . بعد از ده روز ct دوم کانسیلیدیشن نشون داد برونکوسکوپی کردم دکتر گفت ریه پاک هست ولی نمونه بال برداشت . تست سل هم داده بودم که منفی بود ولی هنوز سرفه هام خوب نشده به پهلوی راست و طاقباز که میخوابم به شدت دچار سرفه میشم پنج کیلو وزن کم کردم قفسه سینه ام درد میکنه دل درد دارم لطفا بگید چه مشکلی دارم. ممنونم
نقل قول کردن
+2 #19 alisabetuk 1395-06-21 18:09
رهام: باتوجه به سیگار کشیدن باید تست ریه قبل و بعد انجام بشه و احتمالا از تسپری های تنفسی استفاده کنید
نقل قول کردن
0 #18 رهام كاظمي 1395-06-17 23:53
سلام اقاي دكتر عزيز ممنون از راهنمايتون انشالله كمك هاتون عجلتون با خدا باشه من يك ماه پيش سرما خوردگي ناجور خوردم جايي كه سينم خس خس مي كرد بعدش امپول پني سيلين زدن منم از همون شب شروع به سيگار كشيدن كردم هر شب يك بسته تموم مي كردم خلاصه يكدفعه نفس تنگي عجيب پيدا كردم تو شهرمون همه دكترا داخلي و ريه رفتم مي گن عفونت نداري تو ريه هات عكس راديوگرافي هم گرفتم ازمايش تيرويد هم دادم ازمايش سل هم دادم اخر همه دكترا گفتن از استرس كاري ولي من فك نمي كنم بعدش تو اينترنت خوندم قرص اريترومايسين خوبه منم همون قرص رو خوردم از قبل بهتر شدم خيلي و باعث خروج خلط سفيد ميشه الان بعضي اوقات نفس تنگيم مي گيره سنگيني مي كنه چكار بايد بكنم تو راديوگرافي هم گفته برونشيت داري و فضا گيري وجود نداره اونم دكترها گفتم چيز مهمي نيست خوب ميشه خودش
نقل قول کردن
0 #17 alisabetuk 1395-05-20 17:51
فراز . این علایم معمولا بغلت التهاب و قرمزی راههای هوایی ایجاد میشه
نقل قول کردن
+1 #16 فراز 1395-05-18 03:17
سلام اقای دکتر.من از 16 سالگی هفته ای 2 3 بار قلیون کشیدم تا اینکه 2سال پیش کنار گذاشتم.اما خوب گاهی کم میکشم.دانشگاهم شماله.این دفعه که اومدم تهران وقتی قلیون کشیدم دیدم دارم خفه میشم و خیلی احساس سنگینی میکردم.الان22 سالمه و هروقت سیگار هم میکشم احساس درد میکنم.بهم گفتن شاید برا اینه به رطوبت شمال عادت کردی یا اینکه شش هام تنبل هستن.میخواستم ببینم مشکل بزرگی داره ریه هام یا با ورزش خوب میشه
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید