بیماری های ریه

کیلو توراکس

 این بیماری بعلت تجمع مایع کیل در فضای پلورال ایجاد می شود.  علت تجمع این مایع در فضای پلورال نشت  آن از توراسیک داکت می­باشد.  توراسیک داکت مایع کیل را که از روده ها  جذب می­شوند  با عبور از سوراخ آٹورتیک به مدیاستن خلفی و با تمایل به راست به ورید سابکلوین چپ تخلیه می­کند. با توجه به عبور این مجرا از قفسه صدری هم تروما و هم ضایعات غیرتروماتیک ( بطور مساوی) مثل همین مورد بالا میتواند موجب آسیب آن شده و موجبات نشت کایل به فضای پلورال شوند. شایع ترین علت ضایعات تروماتیک جراحی روی قفسه صدری است. و شایعترین علت غیر تروماتیک سرطان می­باشد. شواهد و علاٹم این بیماری می­تواند پس از ضایعات تروماتیک با تاخیر خود را ظاهر کند.

کدورت و شیری  بودن مایع خارج شده از فضای پلورال درنیمی از موارد دیده می­شود. اولا این ظاهر می­تواند در پلورال افیوژن کلسترولی ناشی از التهاب و عفونت مزمن و هم در آمپیم دیده شود.همچنین در 50 درصد موارد که غالبا دچارسوتغذیه و سوجذب هستند این مایع ممکن است شفاف باشد . میزان تریگلسیرید این مایع اگر بیشتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر باشد تشخیص کایلو توراکس بسیار محتمل است و چنانکه این عدد کمتراز 50 باشد تشنیص آن بسیار غیر محتمل است. در صورت عدد بین 50 تا 110 باید لیپو پروتئین ها را اندازه گرفت. در صورت وجود کیلو میکرون ها تشخیص کایلو توراکس مطرح می­شود. میزان کلسترول مایع پلورال در این حالت کمتر از 200 می­باشد.

درمان کایلو توراکس غیرتروماتیک اولاً باید روی درمان ضایعه اولیه فوکوس شود. باید جهت رفع تنگی نفس با قرار دادن یک تیوب مایع تجمع یافته تخلیه گردد. حداکٹر 14 روز تیوب درمحل نگه داری می­شود و سپس تیوب جهت کاهش شانس عفونت که دراین نوع بیماران زیاد هست باید برداشته شود. در عین حال بیمارباید روی رژیم کم چرب قرارداده شود تا میزان کایل تولید شده به مینیمم برسد. باید چربی­های با زنجیره بلند از غذا حذف شود و درعوض رژیم باچربی های با زنجیره متوسط که مستقیما از روده به کبد جذب می­شوند جایگزین شود.

همچنین چسباندن پرده های روی ریه یا پلورودزیز در بیمارانی که علیرغم موارد درمانی بالا هنوز تجمع مایع ادامه پیدا می­کند باید با 4 گرم تالک امتحان شود. در نهایت عمل جراحی و بستن توراسیک داکت برای بیمارانی که میتوانند یک جراحی سخت را تحمل کنند میتواند امتحان شود.

 

CHLO.SEL

 

CHLO.SEL 2

 

CHYLO.SEL 1

 

Chylo.3

 

Chylo.2

 

Chylo.1

برای مشاهده عکس های مرتبط اینجا کلیک کنید.


نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب