بیماری های ریه

پلورال افیوژن سلی

پلورال افیوژن سلی:

این نوع افیوژن خود بخود محدود شونده است و هم در سل اولیه و هم در سل ثانویه رخ می دهد . در 5% از کل بیماران سلی اتفاق می افتد. نوع دوم هم وقتی رخ می هد که یک کاویته پاره می شود و به درون فضای پلورال می ریزد و باعث ترشح مزمن عفونی می شود. آمپیئم مزمن سلی حاوی مایع چرکی و ارگانیسم های متعدد سلی مه پرده پلورال ضخیم و کلسیفیه می شود. در پلورال افیوژن سلی اما ارگانیسم ها زیاد نیستند.

افیوژن سلی  معمولا یکطرفه و سایزی متوسطی دارد. بیمار معمولا تب داشته و بهمراه درد قفسه سینه و سرفه غیر چرکی و بدون بالا رفتن WBC است. تب شبانه ؛ کاهش وزن ؛ تنگی نفس و لرز از علائم دیگر آن است.

تست پوستی در 10 تا 30 % موارد منفی است . اما دومین تست پس از 2 ماه اغلب در بیماران مثبت می شود.

 • مایع پلورال زرد تیره است. در 80 % موارد.
 • اگزودا است
 • پروتئین مایع بیشتر تز 3 و غالبا بیشتر از 5 mg/dl است
 • LDH معمولا بطور شایعی بالاتر از 500 است
 • کاهش PH و گلوکز بیشتر در آمپئم مزمن سلی دیده می شود.
 • گلوکز مایع بین 60 و 100 mg/dl و در 20 % موارد زیر50
 • PH<7.40 غالبا دیده می شود.
 • سلولهای در مایع بین 1000 تا 6000 است . 60 تا 90 % از آنها لنفوسیت است و بقیه نتروفیل است .در ابتدا بیماری نوتروفیل و سپس لنفوسیت غالب می شود.
 • مزوتلیال ها بندرت 5% است. و میزان زیاد ائوزینوفیل بیشتر ار 10% پلورال سلی را رد می کند مگر اینکه هموتوراکس و پنوموتراکس وجود داشته باشد.
 • پلورال افیوژن سلی یکطرفه است کوچک و متوسط از نظر  سایز است. سایز پلورال افیوژن اثر در پروگنوز ندارد. در 50% موارد ضایعه پارانشیم ریه دیده میشود و اکثرا در بالای ریه است. و اگر ضایعه پائین ریه سل اولیه مطرح است.سی تی اسکن ضائعه پارانشیمال در 80% دیده می شود.
 • این بیماران باید از نظر HIV آزمایش شوند
 • کشت مایع پلورال در 30% فقط مثبت می شود. کشت بیوپسی گرفته شده پرده پلورال در 40 تا 80 % مثبت می شود. گرفتن بیوپسی از طریق توراکوسکوپ به بیوپسی کور ارحج است. در صورت دیده گرانولوم کازفیئه در بیوپسی پرده پلورال ؛؛سل اثبات میشود. اگر گرانولوم غیر کازیفه باشد ممکن است سارکوئیدوز ؛ روماتیسم مفصلی و یا عفونت های قارچی مطرح شود. بیوپسی پلورل گرانولوم را در 50 تا 90 نشان می دهد و کشت بیوپسی از 40 تا 80  مثبت می شود. هرچه تعداد بیوپسی بیشتر شود بهتر است. ترکیب تست هستولوژیک و کشت حساسیت بالای بین 60 تا 90% را ایجاد می کند.
 • در صورت وجود ضایعات پارانکیمال تست خلط در 90% موارد مثبت می شود.
 • ADA, Adenosine deaminase: حساسیت این تست حدود 70 تا 80 % و اختصاصی بودن آن بین 80 تا 85% است. میزان 45 به بالا مثبت تلقی می شود. بعید است بیماری با ADA کمتر از 40 مبتلا به سل شود.
 • اندازه گیری IFN-GAMMA در مایع پلورال است. میزان آن در مقالات محافظه کارانه 240 pg/ml انتخاب شده با حساسیت  89 و اختصاصی بودن 97% .
 • PCR
 • درمان گاها بر اساس حدس بالینی است. در 10 تا 15% موارد با تست پوسبی مثبت و مایع لنفوسیتی درمان ممکن است شروع شود
 • با درمان تب در عرض 2 هفته و مایع پلورال در عرض 6 هفته درمان می شوند. گاها مایع تا 4 ماه طول می کشد تا ناپدید شود.
 • ضخیم شدگی پرده پلورال در 50 % بیماران دیده می شود.
 • اسپراسیون و تخلیه در این بیمارن توصیه نمی شود

نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب