بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

پلورال افیوژن کلسترولی

 

پلورال افیوژن کلسترولی:

عارضه نا شایعه است و معمولا در زمینه التهاب مزمن یا عفونت بیشتر از پنج سال پرده ریه ایجاد می شود. معمولا حاوی کلسترول بالا است و بهمین دلیل ظاهر کدری دارند. معمولا همراه با پرده پلورال ضخیم شده و کلسیفیه اتفاق می افتد. اگرچه در زمینه روماتیسم مفصلی هم دیده می شود. شیلوتوراکس از این بیماری شایع تر است و شامل مقادیر زیادی شیلو میکرون است.

یکی از تئوری های این است که لیز شدن گلبول های قرمز و سفید باعث آزاد سازی محتوای کلسترولی آنها می شود. ابتدا LDL در فضای پلورال تجمع می یابد که بتدریج به HDL تبدیل می شود.

امروزه دو علت شایع این بیماری سل و رماتیسم مزمنی با درگیری پلورال می باشند. این بیماران معمولا یا بی علامت و یا دچار تنگی نفس هستند. ممکن است علائم بیماری زمینه ای ظهور کند. در صورتی که روماتیسم مفصلی عامل این بیماری باشد ممکن است این بیماری در طول 15 ماه ایجاد شود و در نتیجه ضخامت پلور دیده نمی شود. این بیماران اغلب شواهد درگیری مفصلی و ندول های رماتیسمی را دارا هستند.

معمولا چناچه انگل علت این بیماری باشد پلورال افیوژن دو طرفه خواهد بود.

در صورت اثبات باید تست های مربوط به TB و روماتیسم مفصلی را انجام داد. در صورت ائوزینوفیلی محیطی باید به انگل ها توجه کرد که IgE هم بالا می رود.

نارسائی قلبی هم از علل نادر این بیماری است که در آن صورت BNP را میتوان اندازه گرفت.

میزان کلسترول میع پلورال معمولا بیشتر از 200mg/dl است( در یک مورد این بیماری در بیماران ما کلسترول حدودا 190 بود و کریستال های کلسترولی در مایع پلور مشاهده می شد.) و نسبت Cholesterol/TG>1. شیولومیکرون وجود ندارد و TG<110 mg/dl است. وجود کرستال های کلسترولی وجود این بیماری را اثبات می کند. در این موارد شمردن سلولها و افتراق آنها باید دستی انجام گیرد.

پلورال افیوژن سلی معمولا با ازدیاد لنفوسیت ها همراه است. در مورد پلورال افیوژن روماتیسمی معمولا قند خیلی پایین است و زیر 30 mg/dl و LDH>1000 IU/dl است. تست پوستی برای سل معمولا در بیمران مبتلا به پلورال افیوژن سلی مثبت می شود. حساسیت مثبت شدن اسمیر و کشت 5 و 20 % است. کشت و بافت شناسی بیوپسی پرده پلورال 100 % است. تست انگل زیر میکروسکوپی در 50% موارد مثبت است.

 پلورال افیوژن بصورت لبوله است و از نظر سایز متوسط است. پرده پلورال هم ویسرال و هم پریتال ضخامت را نشان می دهد. کلسیفیکاسیون خطی و نودولار هم دیده می شود.

در صورت مایع شیری باید به شیلو توراکس ؛ آمپیئم و تجمع مایع کلسترولی شک کرد.

  • عدم وجود کریستال های کلسترولی ضرورتا پلورال افیوژن کلسترولی را رد نمی کند
  • شیومیکرون در ملیع وجود ندارد
  • در صورتی که علتی بر این بیماری پیدا نشود باید سل را حتما بطور کامل بررسی کرد
  • در بیمارهای انگلی هم باید ائوزینوفیل های محیطی را اندازه گرفت که معمولا بین 10 تا 30 % می باشد. در صورت وجود ائوزینوفیل در مایع پلورال در بیماری که مایع پلورال کلسترولی باید به بیماری انگلی مشکوک شد ؛ هرچند سایر علل مانند رماتیسم مفصلی ؛ هموتوراکس و مالیگننسی را هم باید مد نظر گرفت.
  • غالبا درمان این بیماری باید با درمان عامل اولیه همراه باشد. در روماتیسم مفصلی درمان پردنیزولون و گاها متوترکسید و هیدروکسی کلروکوئین لازم است.
  • یکی از مسائل همراه با هر بیماری مزمن پرده پلورال ؛ گیر افتادن ریه است. در این صورت و بدنبال آسپراسیون مایع پلورال دوباره مایع جمع می شود. آخرین درمان برای این حالت دکورتیکاسیون است. این یک جراحی بزرگ است و گاها جراح پرده پاریتال را باید بردارد. برخی جراح هان پلورودزیز هم انجام می دهند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید