بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

تست های احتمال لخته

بررسی ناهنجاری های خونی مستعد کننده به ایجاد لخته

·       ترومبوفیلی مادرزادی یه حالت مادر زادی است که بیمار را مستعد لخته میکند. فاکتور 5 لایدن شایعترین حالت در این سندرم است و 40-50% از این موارد را شامل می شود. موتاسیون ژن پروترومبین ،کاهش پروتیئن S و C و کاهش آنتی ترومبین بقیه این حالات را تشکیل می دهند.

·       در یک مطالعه در اسپانیا نشان داده شد که 12% از بیماران مبتلا به لخته خونی درورید ها ، دارای کمبود پروتئین ها ضد انعقادی بودند. 4% هم مبتلا به آنتی بادی آنتی فسفولیپید apL بودند. این کمبود پروتئین ها در بیمارانی که دچار لخته های متعدد می شوند شایع تر است. این حالات ژنتیکی در بیماران مبتلا به لخته های در رگهایی احشائی و مغزی بیشتر دیده می شود.

·       در بیماران با اولین مورد لخته خونی و یا آمبولی ریه بین 12 تا 19% هتروزیگوت برای فاکتور 5 لایدن   هستند که در بیماران مسن تر به 26% می رسد.  

·       شیوع موتاسیون ژن پروترومبین در این بیمارانبین 6-8 % می باشد.

·       در مجموع شیوع ترومبوفیلی در بیماران لخته خون وریدی بین 24% تا 37% است و در افراد سالم جامعه 10% .

·       احتمال وقوع ترومبوز در بیماران با حالات ترومبوفیلیک بین 2'2 % تا 8,5 % برابر از افراد سالم جامعه در طول زندگی است .

·       احتمال ترومیوز در زنان حامله و آنهایی که قرص ضد حاملگی مصرف می کنند بیشتر می شود.   

·       افرادی که دو و یا چند عامل ژنتیک داشته باشمد احتمال وقوع ترومبوز در آنها بیشتر می شود.

·       در یک مطالعه نشان داده شد که 75 % از اعضای فامیلی که دو عامل ژنتیک مستعد لخته خونی داشتند مبتلا به ترومبوز شدند در حالیکه 10 تا 30% از افراد دارای یک ژن مبتلا به ترومبوز شدند.

·       عوامل اکتسابی که فرد را مبتلا به ترومبوز می کند شامل جراحی های بزرگ ، بی حرکتی ، بدخیمی، حاملگی، و قرص های ضد حاملگی ، هپارین، بیمار های میلوپرولیفراتیو، و سندرم آنتی فسفولیپد .

·       بیماران مبتلا به ترمبوز اندام فوقانی ، عوامل اکتسابی بیشتری دارند.

·       افزایش هموسیستئن که شایع ترین آنها در هموزیگوت MTHFR دیده میشود و همچنین در کمبود ویتامینB12 و B6  و اسید فولیک دیده می شود، موجب افزایش آترواسکوروزیز و اختمال لخته های وریدی می شود. ولی کاهش هموسیستئن با ویتامین های B  موجب کاهش شیوع بیماری لخته ای وریدی و شریانی نمی شود. 

·       سیگار کشیدن هم موجب افزایش این بیماری میشود.

·       افزایش سن هم با افزایش این بیماری رابطه دارد. آلودگی موجب افزایش شانس بیماری های عروقی قلبی میشود.

تخمین زده می شود بین 1تا 2% ازبیماران با لخته وریدی با علت نامعلوم مبتلا به ترومبوفیلیا باشند. این ها شانس بمراتب بالای برای ابتلا به اولین مورد لخته وریدی دارند. وجود عوامل ثانوی در ایجاد لخته نباید اسکرین ترومبوفیلیا را رد کند.  

شایع ترین عامل لخته خونی در اندام فوقانی کاتتر هایی وریدی است. دو مطالعه نشان دادند که شیوع ترومبوفیلیا در افراد مسن ها بیشتر است و بین 26 تا 42% است ولی حالات هیپر کواگولوپاتی زیاد نشده بود.

وقوع ترومبوز شریانی دلیلی نمی شود که اسکرینگ ترومبوفیلیا انجام شود. این بیماران باید در مورد سندرم آنتی فسفولیپید تست شوند. CBC  هم می تواند در مورد وجود PCRV  و ET کمک کند.

در موارد زیر تست ترومبوفیلیا انجام نشود

·       جرلحی های بزرگ

·       بدخیمی فعال

·       لوپوس

·       IBD

·       میلوپرولیفراتیو

·       HIT

·       پراکلامسی

·       ترومبوز ورید رتین

·       ترومبوز اندام فوقانی

بحث های ضد انجام تست

انجام تست تفاوتی در درمان و طول درمان بوجود نمی آورد و هزینه آور هم هست. یک مطالعه نشان داد که احتمال وقوع مجدد لخته وریدی در آنهایی نقض ترومبوفیلیک دارند یکی و یا چند نقص، برابر است باآنهایی که این نقص را ندارند.در طول مدت مطالعه از سه ماه پس از وقوع لخته تا سه سال پس از آن. سوال دوم اینکه طول مدت درمان لخته هم در آنهایی که مبتلا به ترومبوفیلیا هستند فرقی نمی کند. همچنین دلیلی برای اندازه گیری هموسیستئن وجود ندارد.

بحث های بنفع انجام تست

·       نقص های متعدد پروترمبیک در 1 تا 2% از بیماران مبتلا به لخته وریدی اولین بار وجود دارد، و اینها بخصوص شانس لخته را در صورت عوامل ثانوی افزایش میدهد.

·       وقتی بحث حاملگی و مصرف قرص ضد حاملگی در پیش است بسیاری از پزشکان به فامیل مبتلایان لخته وریدی این تست ها را توصیه می کنند.

·       ریسک ابتلا به لخته وریدی  افراد فامیل با فرد ترومبوفیلا 1.5 تا 1.9% در سال است . افراد فامیل با هیچ ترومبوفیلا این ریسک به 0.05% است.

·       پیشنهاد میشود که افراد با تاریخچه فامیلی لخته وریدی این تست های را انجام دهند. 

·       کاهش پروتئین C, S  و آنتی ترومبین در 8تا 11% از بیماران بالخته وریدی برای اولین بار دیده میشود. این شانس در افراد زیر 50سال ، افراد با تاریخچه فامیلی و ترومبوزهای مکرر چندین برابر است. توصیه میشود در صورت ترومبوز در افراد با مصرف قرص های حاملگی ، یا حاملگی و یا ترومبوز در مزانتریک، کبدی، مغزی و یا پورتال انجام شود.

·       تست های فاکتور 5 لیدن ، موتاسیون ژن پروترمبین و آنتی بادی آنتی فسفولیپید ها را توصیه میشود در بیماران لخته وریدی زیر 50سال و برای اولین بار و یا زنان با درمان هورمونی انجام شود.

ملاحظات

·       بهر حال ریسک ابتلا مجدد به لخته وریدی بدنبال لخته اولین بار برای چندین سال بالاست.

·       بجز در مورد سندرم آنتی فسفولیپید و آنهائی که چندین تست ترومبوفیلیک دارند ، درمان فرقی نمی کند.

·       زمان اندازه گیری پروتئین C و S  و آنتی ترومبین در زمان وقوع ترومبوز پایین می رود.

·       هپارین تا 30% موجب کاهش آنتی ترومبین تا چندین روز میشود

·       وارفراین موجب کاهش شدید پروتئین Cو S  میشود.

 

·       پس اندازه گیری های مورد ذکر شده باید حداقل دو هفته بعد از اتمام درمان سه تا شش ماهه لخته باشد. اگر این تست در زمان لخته نرمال باشند دیگری نیازی به اندازه گیری مجدد آنها نیست. 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید