بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

تشخیص آسم

تشخیص آسم:

کلا شروع آسم در سنین بالا به اندازه سنین پائین نیست. در 75% موارد زیر 7 سالگی شروع می شود. بسیاری از بزرگسالان در واقع عود آسم کودکی را تجربه می کنند.

سه علامت پایه ای آسم سرفه( در شب بدتر می شئد)؛ تنگی نفس و خس و خس شبانه است. خلط ممکن است وجود داشته و با وجود ائوزینوفیل ها زرد شود. ممکن است بیمار سفت شدن اطراف قفسه صدری را ذکر کند.

علائم آسم اولا می آیند و می روند. ممکن است فردی برای مدت طولانی بدون علائم باشد. هوای سرد؛ ورزش از مواردی اند که علائم را تشدید می کنند. 15 بعد از ورزش این علائم شروع می شود و تا نیم ساعت بعد از اتمام آن باقی می مانند. سوسک؛ کپک؛ گرد و غبار و سگ و گربه از تحریک کنندگان این بیماری اند. عفونت های ویروسی علائم را تشدید می کنند. آسپرین می تواند علائم آسم را در 5% بیماران تشدید کند.

وجود آتوپی مثل درماتیت ؛ رینایتیز؛ چشم قرمز؛ و کهیر به تشخیص آسم کمک می کند. همچنین بیاد آوردن غلائم سرفه؛..در بچگی کمک کننده است.

اگر بیماری روی درمان های آسمی بهبود نیافت احتملا آسم ندارد. شروع علائم پس از 50 سالگی باید بیمار های دیگر را هم مثل قلبی را در نظر داشت. در افرادی که بیش از 20 سال روزی یک پاکت سیگار می کشیدند احتملا تشخیص COPD است.

خس و خس آسمی ها چند صدای است. ولی وجود یا عدم وجود آن نشان از عدم یا وجود انسداد شدید نیست.

نشانهای بد در آسم شامل تنگی نفس؛ تندی ضربان قلب یا تنفس؛ و طولانی شدن بازدم و نشستن روی دو دست در حال خمیده به جلو است. استفاده از عضلات کمکی و افت فشار در دم بالاتر از 12 ملی متر نشانه آسم حاد شدید است.

در صورت وجود پولیپ باید به آسپیرین و رینیت آلرژیک فکر کرد. در صورت وجود آسم و پولیپ و حساسیت آسپیرین در کودکان باید به CF شک کرد.

تست :

اولین تست می تواند تست سرعت خروج هوا یا Peak Flow  باشد که در ایران رایج نیست . بسیار ارزان قیمت است. باید سه بار این تست را انجام دهد و بهترین آن را یاداشت کند. اولا باید فرد میزان طیبعی خود را با انجتم این تست دو بار در روز بمدت دو هفته در حالت سالم یاداشت کند. افت بیش از 20 % از این اعداد می تواند به بیمار هشدار دهد که حمله آسمی در راه است. عدم این مقدار افت ما را در تشخیص آسم باید به شک اندازد و وجوذ ای مقدار افت به تشخیص کمک می کند. اگر در مطب شاهد افت peak flow باشیم که بیش از 20% پس از 10 دقیقه از یک اسپری گشاد کننده افزایش یابد به تشخیص آسم کمک می کند. مشکلات این تست این است که می تواند این افت در بیماری های رستریکتیو هم رخ دهد. در صورت آسم خفیف این مقدار ممکن است نرمال شود و نتیجه انجام تست د رخانه 100% به عهده بیمار است که قابل اعتماد شاید نباشد.

تست بعدی اسپیرو متری است . اگر  FEV1/FVC کمتر از 70% بشود ضایعه انسدادی است و آنگاه بر اساس FEV1 شدت را تعیین می کنیم( زیر 35% خیلی شدید؛ 35 تا 50% شدید؛ 50 تا 69% متوسط؛ 70 تا 100 خفیف).

تست برگشت پذیری که با 4 پف سابوتامول FEV1 بیش از 12% یا 200 سی سی افزایش می یابد اگر بتنهای و بدون علائم آسم باشد کافی نیست چون در CF ؛ برونشکتازی ؛ و برونشیولیت و COPD ممکن است مثبت شود.

تست متا کولین در موارد مشکوک می تواند بکار رود. تست منفی آن تقریبا آسم را رد می کند. این تست در بیماران سکتی قلبی و مغزی در 3 ماه اخیر و فشار خون بالا نباید انجام شود. در بیماری که تنگی نفس وعلائم آسم دارد هم نباید انجام شود.  FEV1زیر 60% یا 1.5 لیتر کنتراندیکاسیون برای انجام این تست است. بیمار تا رسیدن FEV1 به مقدار پایه باید تحت نظر باشد و گاها اسپری سابوتلمول نیاز می شود. در حدود 1 تا 7% از مردم بخصوص سیگاری ها در آنها این تست مثبت می شود. در بیمارانی که آسم آنها برای هفته بی علامت است ممکن است این تست منفی شود.

تست NO : اولا میزان آن در آسمی ها بالا تر از افراد نرمال است. اما اساسا در حالاتی که میزان ائوزینوفیل راههای تنفسی بالا ست و همچنین در التهاب مجاری مقدارش افزایش می یابد. مطالعات اخیر نتوانست نشان دهد که مانیتور کردن آن می تواند در بهبود حملات آسمی به حالت خوب کمک کننده باشدو فقطد یک مطالعه در زنان حامله مانیتور کردنش مفید بود و آن هم همراه بود با افزایش استروئید ها البته بمقدار بی ضرر. در حملات COPD  هم این تست بالا می رود و شاید بتواند مویدی باشد برای استفاده از استروئید ها. در سارکوئیدوز ؛برونشکتازی و CF مقدارش پائین است. در برونشیت ائوزینوفیلیک هم بالا میرود.

افزایش ائوزینوفیل ها در خون بالاتر از 15% باید بررسی بیشتری شود چون ممکن است تشخیص چیز دیگری باشد.

تست های آلرژیک بصورت پوستی و انداره گیری  IgEبر ضد آلرژن ها با روش ایمونواسی –فلورسنت امروزه بکار می رود. تست پوستی حساسیت بهتری دارد ولی تست خونی در جای که امکانات وجود داشته باشد تحت تاثیر آنتی هیستامین ها قرار نمی گیردو احتمال انافیلاکسی وجوئ ندارد.

IgE بالای 1000باید تشخیص های دیگر مثل ABPA را کطرح کند. 


دیدگاه‌ها   

0 #45 a sabetpour 1397-12-17 09:47
نه آسم منعی برای پرواز نیست . باید اسپری ها را با خوذ ببرند
نقل قول کردن
0 #44 Zk 1397-11-28 21:34
سلام ببخشید پرواز برای خانوم 80 ساله ای که آسم داره ممکنه مشکلی ایجاد کنه؟
نقل قول کردن
0 #43 ali sabetpour 1397-11-08 16:39
سحری....باید پیش متخصص ریه یرید براتون اسپری سروتاتید ، سالبوتامول ، پردنیزولون بندت ۵ روز و تلفست ۱۲۰ میلی گرم شب ها بمدت ۳۰ روز
نقل قول کردن
0 #42 سحری 1397-11-08 00:04
سلام من دوماهه پیش سرما خوردم گلو درد شدید داشتم و آبریزش بینی و سردرد و عطسه و .... سرفه هام هم خیلی شدیده پشت سره هم حدودا یکی دودقیقه سرفه میکنم که ریزش اشک احساس خفگی و حالته استفراغ بهم دست میده حتی چندباری شده کمی استفراغ هم کردم و غذا برگشته. سرماخوردگیم خوب شد ولی هنوز بعده گذشت دوماه من سرفه های این شکلی میکنم. آبریزش بینی هم زیاد ندارم ولی مخاط بینیم خیلی به گلوم ترشح میکنه و اینکه شبا هم بدتر میشم و مدام احساس خارش تو گلوم دارم حتی با نفس کشیدن معمولی و اگه حرف بزنم که بدتر میشم . به نظرتون مشکل من چیه ؟ اینم بگم واسه سرماخوردگیم دکتر رفتم و داروهایی که بهم داد رو مصرف کردم کامل آمپول هم زدم.
نقل قول کردن
0 #41 alirezasabetpouruk 1397-10-25 18:07
شقایق بنظر می رسه که آسم داشته باشید . باید متخصص ببینید
نقل قول کردن
0 #40 شقایق 1397-10-23 16:08
.الان یک مدتیست که تنگی نفس دائمی دارم و حملات تنگی نفس دارم.تست متاکولین fev1تا ۸۱رسیده و نسبتش به 72%.هرچندبعدتست حالم کاملا بدشد.و اکسیژن زدم.ige خون هم باکورتونی که شب قبل زده بودند برام540هست.
نقل قول کردن
0 #39 ali sabetpour 1397-05-20 19:19
فرشته: معمولا علايم آلرژی است
نقل قول کردن
+2 #38 فرشته 1397-05-15 00:57
سلام. ٣٥ سال سن دارم. سرماخوردگي شديد گرفتم.براي اولين بار مشكل تنفس پيدا كردم. به من اسپري سروفلو تجويز شد. استفاده كردم و كاملا خوب شدم. ولي باخشكي گلو و بيني مواجه شدم و موقه حرف زدن احساس ميكنم با مشكل مواجه شدم. ٤ روز از اخرين روزي ك استفاده كردم گذشته و بهم گفتن ك نياز نيست استفاده كنم. ولي الان نگرانيم از خشكي گلو و بيني و صحبت كردنمه. آيا برطرف ميشه؟. ممنونم
نقل قول کردن
0 #37 ali sabetpour 1397-05-07 21:09
امیر علی باید عکس گرفته بشه
نقل قول کردن
0 #36 ali sabetpour 1397-05-07 20:56
34: باید معاینه بشید و عکس بگیرید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید