بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

آسم ناشی از مواد محرک

آسم ناشی از مواد محرک

از نظر پاتولوژیک آسم همان التهاب مزمن راههای هوائی است. این التهاب همراه انسداد مزمن یا گاهیا با پاسخ بیش از حد راههای هوائی می باشد. این تعریف گاها با بیماری انسدادی راههای هوائی COPD تداخل می یابد. شاید بهترین راه افتراق این دو درجه برگشت پذیری راههای هوائی است.

 

سندرم راههای هوائی حساس و غیر طبیعی: Reactive airways dysfunction syndrome

معمولا بعد از تماس با مواد گازها و دود های تحریک کننده در عرض چند دقیقه یا ثانیه بوجود می آید. این سندرم ماهیت ایمونولوژیک ندارد. حال اینکه آسم ممکن است در اثر تماس های مکرر با مواد تحریکی ایجاد شود که به آن آسم ناشی از مواد محرک می گویند(Irritant-induced asthma).

RADS   میتواند در اثر یک حادثه در خانه یا محل کار اتفاق بیوفتد. اما IrIA غالبا در اثر تکرار تماس با مواد محرک در محیط کار اتفاق می افتد. میزان واقعی RADS  مشخص نیست. مثلا آنهائی که با غلظت زیاد اسید استیک در یک حادثه در طول 2.5 ساعت در تماس بودند ؛ 16% دچار RADS  شدند. همچنین تمیز کردن حرفه ای یک عامل آسم حرفه ای شناخته می شود.

افراد با ریسک بالا آنهائی هستند که آتوپیک اند و یا سیگار می کشند. یافته های پاتولوژیک شامل ازبین رفتن موکوس و اگزودای زیر موکوسی است. بعد رژنراسیون لایه اپیتلیال و ازدیاد سلولهای پایه ای اتفاق می افتد. در RADS فیبروز زیر اپیتلیال و ضخیم شدن ممبران پایه ای شدید تر از آسم شغلی است. همچنین در لاواژ ،سلو لهای غالبا نتروفیل ها هستند.

علائم بالینی در RADS  خیلی سریع شروع می شود و بیمار غالبا تماس با مواد تحریک کننده را بیاد می آورد.  ولی بیمار مبتلا به IrIA ممکن است تماس با مواد محرک را بیاد نیاورد. علائم شامل سرفه؛ تنگی نفس؛ خس و خس سینه و سفت شدگی قفسه صدری است. نشانه ها هم قرمزی چشم؛ تحریک موکوسی بینی؛ عطسه؛ قرمزی حلق؛ و گلو ...است.

جهت رد آسم آلرژیک تست آلرژیک پوستی و خونی مفید است.

اسپیرومتری در این بیماران ممکن است ضایعه انسدادی را نشان دهد. تست برگشت پذیری در این بیماران کمتر از آسم مثبت می شود. تست متا کولین نیز می توان انجام داد. باید بیاد داشت که کنتراندکاسیون های این تست شامل:  FEV1<50% or1 lit؛ حمله قلبی یا مغزی در سه ماه گذشته ؛ فشار خون بسیار بالای  200 سیستولیک یا 100 دیاستولیک. آنوریسم آئورت می باشد. در موارد زیر هم باید بسیار مراقب بود ؛ FEV1<60% Or 1.5 lit ؛ حاملگی؛ ناتوانی بیمار در انجام تست؛ و استفاده دارو های ضد میاستنی گراویس.

تشخیص RADS بر اساس

 • تماس با ماده تحریک کننده
 • شروع علائم در 24 ساعت یا حداکثر 7 روز
 • انسداد راههای هوائی یا پاسخ بیش از حد راههای هوائی برای 3 ماه یا بیشتر

تشخیص IrIA

 • علائم شبیه آسم
 • تاریخچه تماس های مکرر با مواد تحریک کننده
 • انسداد راههای هوائی با برگشت پذیری یا مثبت شدن تست های مثل متاکولین

 

 • پاتولوژی متفاوت با آسم شغلی
 • پاتولوژی متفاوت راههای هوائی
 • از آسم احتمال کمتری در برگشت پذیری راههای هوائی با گشاد کننده وجود دارد
 • زمان بین برخورد با ماده محرک و ایجاد علائم در آسم شغلی وجود دارد ولی در این بیماری ها وجود ندارد
 • تماس با آرد و لاتکس با آسم شغلی در ارتباطاست ولی مواد تحریکی مثل مواد تمیز کننده قوی؛ و کلرین با RDAS Or IrIA ارتباط دارند. آیسوسیانید هم می تواند هر دو را ایجاد کند.

حرکت برعکس تار های صوتی هم می تواند علائم مشابهی ایجاد کند ولی تشخیص با لارنگوسکوپی است. گرچه لوپ دمی اسپیرومتری هم کمک کننده است. این بیماری با صدای گنگ dysphonia و تست منفی متاکولین همراه است.

برونشیت ائوزینوفیلیک:

امروزه بطور فزاینده ای این بیماری بعنوان یکی از علل سرفه مزمن شناخته می شود. این بیماران نشانه های آتوپی را دارا هستند و سطح ائوزینوفیل های خلط بالا است. اما حساسیت بیش از حد راههای هوائی را دارا نیستند. اگر این علائم همراه حساسیت بیش از حد راههای هوائی باشد به آن سرفه مثل آسم می گویند  Cough-variant asthma. در یک مطالعه نشان داده شد که 16 بیمار ی که با سرفه مراجعه کرده بودند و علتی دیگر برای سرفه ها مشاهده نشد مبتلا به این بیماری بودند.

گرچه بیوپسی از راههای هوائی برای تشخیص لازم است اما یک دوره درمانی با استروئید های استنشاقی و جواب به این درمان می تواند تشخیصی باشد. گرچه ارتشاح ائوزینوفیلیک و ضخیم شدن غشای پایه در هر آسم و این حالت دیده می شود ولی ارتشاح ماست سل ها فقط در آسمی ها دیده می شود.

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب