بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

توده های مدیاستن

 05 mediastinum borders1313382927397

 

 

توده مدیاستن قدامی:

تیموس موقع تولد 12-15 گرم است ؛ در زمان بلوغ به 40 گرم و سپس بتدرج به یک توده آتروفیک تبدیل می شود. شایع ترین بدخیمی تیموس ؛ تیموما و کارسینوم تامیک است. اکثر تیموما ها در سن 40 تا 60 سال رخ می دهد و 20% از نئوپلاسم های مدیاستن را تشکیل می دهد.

اصولا توده های مدیاستن قدامی احتمال بدخیمی بیشتری دارند نسبت به سایر توده ها در مدیاستن های میانی و خلفی. مثلا در یک مطالعه نشان داده شد که توده های مدیاستن قدامی در نزدیک 50 % بدخیم هستند.

 

ant mediastinum

 

بیشترین توده های این ناحیه ؛ تیموما؛ لنفوم ؛ ژرم سل تمورها و توده های تیروئید و پاراتیروئید هستند.

از نظر پاتولوژیک تشخیص نئوپلاسم های تیتمومیک سخت است و در حقیقت تیموما و کارسینوم تامیک در دو طرف یک طیف هستند. برای همین یک توده تامیک ممکن است حاوی هر دو پاتولوژی باشد. اغلب بیشتر از یک پاتولوژی در یک توده تامیک دیده می شود. بهمین دلیل تقسیم بندی این توده ها از نظر هستیولوژیک گاها مشکل است. بهمین دلیل در صورتیکه سایز بیوپسی کوچک باشد ممکن است از نظر پاتولوژیک امکان تقسیم بندی این تومورها کم شود.

مرحله بندی کردن این تومورها بستگی به علائم بالینی و پاتولوژیک دارد.

علائم بالینی توده های تایمیک یا در اثر وجود تومور در قسمت مدیاستن قدامی دارد و یا بعلت علائم پارانئوپلاستیک است. تقریبا نصف از تیموما ها بطور تصادفی و در رادیولوژی دیده می شوند.

علائم مربوط به آناتومی توده ها شامل درد قفسه صدری ؛ تنگی نفس ؛ سرفه؛ فلج عصب فرنیک و سندرم سوپرا ونا کاوا ست. بطور نا شایعتری علائم شامل تعریق شبانه؛ کاهش وزن و تب است. شایع ترین نشانه متاستاز این توده ها پریکاردیال و پلورال افیوژن است.

کارسینومای تایمیک ار تیموما بدخیم تر است و اغلب همراه با علائم بالینی ذکر شده می باشد و اغلب شواهدی دال به دست اندازی به مدیاستن وجود داردو در رادیولوژی نواحی نکروتیک و کلسفیکاسیون هم وجود دارد. اطراف این تومرها بر خلاف تیموما نامنظم است.

شایع ترین پارانئوپلاستیک سندرم همراه تیموما ؛ میاستنی گراویس است که در 50تا 60% افراد مبتلا به تیموما دیده می شوند ولی در نئوپلاسم های تامیک نا شایع است. علائم این بیماری بصورت دوبینی ؛ضعف ؛ و دیسفاژی می باشد. مرد و زن بطور مساوی مبتلابه این بیماری می شوند. از آنجائیکه بمیاران مبتلا بیماری زودتر تیموما شان کشف می شود ؛ تیمومای اینها خوش خیم تر است.

 • آپلازی سلول های قرمز در 5 تا 15 % از بیماران تیموما وجود دارد. حتی بعد از برداشتن تیموما هم این عارضه از بین نمی رود
 • ایمیونودفیشنسی هم در 5 درصد بوجود می آید
 • اتوایمونیتی در چند ارگان هم شبیه GVHD بصورت بثورات جلدی و اسهال مزمن و ناهنجاری کبد نمایش داده می شود
 •  
 • cystic thymoma

 

درمان

 • درمان اصلی تیموما و کارسینوم تیمیک جراحی است . میزان برادشتن کامل این تومورها پروگنوز بیماری را تعیین می کند. برداشتن پریکاردیوم و حتی قسمتی از پارانشیم ریه اغلب برای درمان کامل این بیماری لازم است. واکنش التهابی فبیروس باعث جسبیدن تومور به بافت های اطراف می شود. مسئله درگیری عصب فرنیک توسط تومور یه مسئله پیچده است. در صورت امکان باید یکی از اعصاب را قطع و برادشته شود و یکی دیگر را به دور از تومور دایسکت کرد.
 • رادیو تراپی بعد از جراحی هم در موارد باقی ماندن بافت تومور چه بشکل میکروسکوپیک و چه با ماکروسکوپیک مهم است. این درمان هم در بیماری متاستاتیک و انها ئی که قابل برداشت توسط جراحی نیست بکار می رود. در مواردی که تمور کاملا برداشته می شود اصولا نیازی به رادیوتراپی نیست. در مواردی که تومور بطور کامل برداشته نمی شود و یا مارجین تومور حاوی شواهد میکروسکوپک است رادیوتراپی مفید است.
 • تیموما به شیمی درمانی حساس هستند. و در مواردی که تومور بزرگ و قابل رزکشن نیست ابتدا شیمی درمانی می کنیم. و سپس درمان جراحی.

 

 

جرم سل تومور ها 15 % از تومورهای مدیاستن قدامی را در یزرگسالان تشکیل می دهند.

 • ترتوما در صورتی که رسیده باشد خوش خیم است و در صورتی که نرسیده باشد خواصی از بدخیمی را در خود دارد. غالبا در سنین بین 20 تا 40 سال رخ می دهد. غالب بی علامت بوده و فقط ایجاد فشار فیزیکی در ارگانهای مجاور می کند. گاها بیمار سرفه های پر مو می کند. المانهای مختلف در داخل تومور در سی تی اسکن دیده میشود. جهت تشخیص این بیماری باید تومور باید با کمک جراحی ( یا VATS یا جراحی باز برداشته شود).پس تومر های مشکوک به تراتوما ؛ تایموما و توده های ایزوله که به ظاهر خوش خیم هستند برای تشخیص مستقیما باید با جراحی رزکتشن صورت گیرد. در صورت شک به سایر جرم سل تومور ها ؛ لنفوم و یا تومورهای و یا مالیگناسی های غیر قابل برداشت باید برای تشخیص بیوپسی شوند.
 • سیمینوما: معمولا در مدیاستن قدامی قرار دارند. و در مردهای بین 20 تا 40 سال دیده می شوند. معمولا تستیکولار سیمینوما بدون درگیری لنف ندو های خلف مدیاستن به مدیاستن متاستاز نمی دهند. ولی همه این بیماران باید معاینه بالینی و سونوگرافیک کاملی از بیضه انجام گیرد. علائم شامل درد زیر جناغ, تنگی نفس سرفه؛ بزرگی پستان و تب و کاهش وزن است. حتی سندرم سوپرا ونا کاوا هم در 10% دیده می شود. در 10 % موارد بتا –اچ سی جی بالا می رود ولی هرگز آلفا فتو پروتیئن بالا نمی رود. بیوپسی آسپیراسیون برای تشخیص کافی است. تومر در سی تی اسکن هوموژنوس ؛ لبوله و بالکی دیده می شود.

 

 

 

 • شایعترین توده در مدیاستن قدامی یا از لنف نود و یا از تیموس نشات می گیرند. چهار T شامل؛ تیموس ؛ تیروئید ؛ تراتوم( جرم سل تومور) و Terrible Lymphoma میباشد.
 • مدیاستن قدامی جای است که تومورهای سیستیک در آن زیاد دیده می شود. این توده یا کاملا سیستیک هستند ( تامیک سیست) و یا هم عامل سیستیک و هم عامل توده دارند( لنفوم و سیستیک تایموما) . برخی توده ها عوامل سیستیک و دیوارهای جدا کننده دارند مانند جرم سل تومورها. در شکل زیر عوامل سیستیک و دیواره های جدا کننده وجود دارند که مختص جرم سل تومور است. عدم وجود چربی در یک توده جرم سل بودن آن را رد نمی کند چرا که فقط 60% از این تومورها حاوی چربی اند. اما هر چه توده حاوی مواد جامدی تری باشد احتمال بدخیمی آن بیشتر می شود.

 

 • Germ cell Tumor
 •  
 • جرم سل های نان سمینومائی: غالبا در مدیاستن قدامی دیده می شوند.. غالبا در مردها دیده می شود. غالبا علائم بالینی شامل کاهش وزن؛ درد قفسه صدری ؛ تب و تنگی نفس دارند. آنهائی که بتا هاش جی ترشح می کنند بزرگی پستان پیدا می کنند. بالا رفتن الفا فتو پروتئین بشدت نشان دهنده آندودرمال سینوس تومور یا آمبریونیک کارسینوم است و نیازی به بیوپسی ندارد.

بطور کلی این دسته تومور ها در 60% موارد بتا اچ سی جی و در 70% موارد آلفافتوپروتئین ترشح می کنند. در 10% موارد هیچ کدام را ترشح نمی کنند و باید نمونه بیوپسی انجام داد.

 

 

خلاصه:

 

 • اکثر تومورهای مدیاستنال (60%) تیموما ؛ تومورهای نوروژنیک ؛ کیست های خوش خیم و لنفادنوپاتی هستند
 • در بالغین لنفوم ؛ تیموما ؛ لنفادنوپاتی و تودهای تیروئیدی از شایع ترین توده های مدیاستن هستند.
 • توده های نوروژنیک و استخوانی در فضای خلفی مدیاستن قرار دارند
 • وقتی یک توده مدیاستینال وجود دارد و عروق ناف ریه از درون آن توده عبور می کنند به این پدیده نشان قرار گیری روی ناف گفته می شود و نشان می دهد که توده از ناف ریه نشات نگرفته است. به شکل زیر نگاه کنید . به  زاویه منفرجه توده با مدیاستن توجه کنید .نشانه عبور عروق نافی از توده هم وجود دارد. این توده لنفوم است.  

 • lymphoma

 

 

دیدگاه‌ها   

+1 #107 کمیل 1398-06-07 16:08
سلام آقای دکتر
مادرم 62 سالشه بدون هیچ گونه سرفه یا خلط یا کاهش وزن و مابقی علائم سرطان ریه در سی تی اسکن که براتون میفرستم دکتر تشخیص سرطان دادند و با پاتولوژی napsinA,ttf1 مثب بود و تشخیص ادنو کارینوما دادن

تصویر mass با حاشیه اسپیکوله به دیامتر 24 mm در مجاورت فیشر اصلی چپ در سگمان قدامی LLL به چشم میخورد ،
انفیلراسیون ندولار ساب سانتیمتر منتشر در فیلدر هردوریه که مطرح کننده درگیری منتشر هردو ریه میباشد ،
تصویر چند عدد لنف نود در مدیاستن میانی به بیشترین ابعاد 11*16mm در جایگاه 6 مشهود است .
دکتر لطفا میفرمایید این بیمار با شیمی درمان بهبود پیدا میکنه یا خیر ? لطفا راهنمایی بفرمایید چه اقدامی انجام بشه
نقل قول کردن
0 #106 a sabetpour 1398-05-17 21:21
امیر ....یه اصل کلی اینکه که هر گونه متاستاز به ریه در صورتی که یک لوب یا قسمتی خاصی از ریه رو درگیر کنه باید برداشته بشه
نقل قول کردن
0 #105 امیر امیری 1398-02-04 21:07
من مبتلا به تومور بیضه سمینوما شدم ولی در سونو رنگی کانون هاپواکو گزارش شده اما در سی تی گزارش نشده و من الان نزدیک ۱ ماه است قفسه سینه ام درد میکنه و بعضی مواقع سرفه میکنم و خلط هم دارم و چند بار رگه خون در خلط دیدم با توجه به اینکه با توجه به گزارش سی تی متاستاز به غدد لنفاوی نداشتم احتمال داره به ریه زده باشه و در صورت متاستاز میزان درمان چه مقدار است
نقل قول کردن
0 #104 a sabetpour 1397-12-17 09:44
مهدی: همیشه بعد از عمل هر سرطانی هحتمال عود وجود داره ...باید هر سه به سرطان شناس مراجعه بشه
نقل قول کردن
+1 #103 Mehdi 83 1397-11-29 16:10
با سلام
آقای دکتر کسی که تیموما بدخیم دارد و جراحی انجام دهد و غده را حارج کند عوارض بعد از عمل چه چیزهایی است؟
نقل قول کردن
-4 #102 علیرضا جعفریان 1397-11-11 14:56
سلام. حتما سی تی اسکن قفسه سینه(ترجیحا با تزریق) انجام دهید.
نقل قول کردن
+1 #101 علیرضا جعفریان 1397-11-11 14:54
سلام. بهتره ۶ ماه بعد سی تی اسکن تکرار بشه.... در صورت بزرگ شدن لنف نود حتما بیوپسی یا FNA (بسته به سایز و جای دقیق لنف نود) انجام بشه. جواب پاتولوژی تعیین کننده است. در صورت بدخیمی با جراح توراکس مشورت کنید.
نقل قول کردن
0 #100 alirezasabetpouruk 1397-10-20 17:14
فاطمه:ندول ها سی تی اسکن هی سریال تا دو سال باید انجام بشه
نقل قول کردن
0 #99 alirezasabetpouruk 1397-10-20 17:12
لاله...بستگی به بیوپسی داره
نقل قول کردن
0 #98 لاله مقدسی 1397-10-06 01:42
سلام. در عکس از ریه بهم گفتن توده مدیاستن قدامی دیده شده. 3 روز دیگه جواب سی تی اسکن ریه من میاد. لطفا بگید این توده خطرناکه. یعنی حتما سرطانیه... خیلی نگرانم لطفا پاسخ بدید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب