بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

تومور التهابی میوفیبروبلاستیک

Inflammatory myofibroblastic Tumor

یک عارضه نادر در ریه است و بنام های پلاسما سل گرانولوما ، پسودوتومور و هیستوسیتوما هم شناخته میشود. بیشتر بصورت ندول های منفرد دیده میشوند. می تواند بصورت ناحیه ای تهاجمی باشد. مشخص نیست که یک پروسه التهابی است یا بدخیمی با سرعت آهسته با غلبه التهابی.

در نصف موارد بیماری زیر 40سال دیده میشود. یک درصد از جراحی های در ریه و یکی از شایع ترین تومور های اولیه ریه در کودکان را تشکیل می دهد. از نظر پاتولوژی یک کامپلکس هتروژنیک است که شامل هیستیوسیت ها و پلاسماسل ها است. نام پسودوتومور التهابی معمولا در ضایعات خارج ریوی منسوب میشود. شایع نرین و ثابت ترین شاخص این ضایعه پرولیفراسیون سلول های دوکی شکل با ارتشاک دنس پلئومورفیک منونکلئار می باشد. سلو ل های دوکی بصورت فاسیکول های کوتاه یا شبیه چرخ درشکه دیده میشود.

IHC نشان دمیدهد که سلول های دوکی خصوصیات فیبروبلاست و میو فیبروبلاست دارند. در صورت تهاجم ناحیه ای به عروق پیشنخانده رفتار تهاجمی و پروگنوز بد بیماری است.

التهاب شامل ترکیبی از لنفوسیت ، پلاسماسل و هیستوسایت و ندرتا ائوزینوفیل است. بیشتر از همه هیستو سیت ها و پلاسما سل تجمع می یابند. هیستو سایت ها شامل فرم مولتی نوکلئار و سیتو پلاسم واکوئول های چربی دارند. پلاسما سل ها شامل اجسام راسل هستند که اجسام سیتوپلاسمیک گولوبولار است. اکسپرسیون زنجیره هایسبک ، پلی کولونال هستند و شمایل پنومونی ارگانیزه در قسمت محیطی هم دیده میشود.

یک سوم موارد عفونت مثل Eikenella مزمن در درگیری های چند ارگان دیده میشود. گاها عفونت EBV هم گاها و عفونت HHV-8 هم ممکن است درگیر باشند. تولید محلی IL_8 and 6 هم در بیماران علامت دار احتمال ناهنجاری سیتوکاین ها دیده میشود.

70% از بیماران بدون علامت هستند و در صورت علائم ، سرفه ، تنگی نفس و درد قفسه صدری و هموپتزی دیده میشوند. در نصف بیماران ESR بالا ست و آنمی و افزایش پلاکت ها دیده میشوند.

تشخیص معمولا بعد از عمل جراحی داده میشود و موجب درمان کلی بیماری است. آسپیراسیون با سوزن در برخی موارد مثبت میشود ولی هم مثبت کاذب و هم منفی کاذب دیده میشوند.

درمان:

جراحی درمان اصلی است که میشود با پاتسز یا توراکونتومی انجام داد. در صورت بالا بودن پلاکت احتمال برگشت بیماری وجود دارد. در جاهائی که بعلا تعدد ندول ها زیاد ، می توان از استروئید ، رادیوتراپی و کموتراپی و همچنین ALK-tyrosine , Crizotinib هم مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اغلب با جراحی درمان قطعی میشوند و بخصوص تومور های زیر 3سانت ریسک عود کمتری دارندتومور التهابی میوفیبروبلاستیک 

IMF 5

 

IMF 4

IMF 2

IMF 1


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید