بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

عوارض ریوی روماتیسم مفصلی

درگیری ریه در روماتیسم مفصلی:

درگیری ریه و پرده اطراف آن در روماتیسم مفصلی شایع است ولی در بسیاری موارد بی علامت هستند.

شایع ترین درگیری ریه در بیماران روماتیسم مفصلی درگیری پارانشیم ریه است. این درگیری ها شامل UIP, NSIP, Organising Pneumonia, LIP, DIP می باشند. از این میان UIP , NSIP شایع ترین هستند.

  • پنومونی ارگانیزه همان BOOP COP می باشد و برونشیولیت پرولیفراتیو می باشد. معمولا علتی برای آن پیدا نمی شود. بیماری بصورت کاهش وزن؛ تنگی نفس ؛ بی حالی و تب خود را نمایش می دهد. کراکل در سمع ریه ها شنیده می شود. ESR معمولا بالا است وعکس رادیوگرافی ضایعات آلوئولار دو طرفه را نشان می دهد. عملکرد ریه بصورت ضایعات رستریکتیو و کاهش DLCO است.  در سی تی اسکن ضایعات معمولا محیطی است و بصورت کانسالیداسیون می باشد. تشخیص معمولا با بیوپسی باز جراحی داده می شود گرچه بعضا ترانس برونکیال بیوپسی هم کمک کننده است. در پاتولوژی پولیپ های داخل لومنی شامل بافت های فیبروبلاست در برونشیول های تنفسی دیده می شوند. غالبا به استروئید جواب می دهند و پیش آگهی خوبی دارند؛ گرچه  بخودی خود و بدون درمان بهبود نمی یابند. تا 6 هفته دوز نگه دارنده پردنیزولون ( 1.5 میلی برای هر کیلو و حداکثر 100 میلی گرم) . در 6 هفته آینده بتدریج دوز به 0.5 میلیگرم برای هر کیلو وزن کاهش می یابد. در بیماران حاد می توان ازمتیل پردنیزولون تزریفی 250 میلی برای هر 6 ساعت بمدت 3 تا 5 روز استفاده کرد. بعد از 6 ماه پردنیزولون بیمار به صفر می رسد. بیمار با عکس رادیوگرافی و اسپیرومتری هر دو ماه در سال اول باید چک شود. عکس رادیوگرافی ممکن است زود تر ازعلائم بالینی خود را نشان دهد. در صورت وجود علائم عود درمان بصورت اگرسیو شروع می شود. در صورت عدم تحمل کورتون می توان از سیتو توکسیک ها استفاده کرد. در این میان سیکلو فوسفامید استفاده می شود. شایع ترین عارضه هماتولوژیک این دارو لکوپنی است و گلبول های سفید باید بالای 4000 نگه داشته شوند. (آنمی و ترومبوسیتوپنی هم در درجات بعدی هستند).
  • درگیری پرده پلورال در روماتیسم مفصلی معمولا بی علامت است. در اتوپسی این بیماران نشان می دهد که بیش از 30 تا 70 درصد از آنها پرده پلورال درگیر دارند در حالیکه فقط 5% از آنها مبتلا به پلورال افیوژن کلینیکی می شوند. بیشتر در مردان و معمولا در بیماران با بیماری مزمن و همراه با ندول های روماتیسمی و ILD در 30% موارد ؛ دیده می شوند. در صورت ایجاد علامت بصورت درد قفسه صدری و تب ظاهر میشود. در صورت مشاهده مایع باید آن را آسپیره کرد تا علل دیگر رد شود. سلول های سفید معمولا زیر 5000 در سی سی ؛ قند زیر 50% سرم و اسیدیته زیر 7.3 با LDH>700. در صورت بیماری طولانی روماتیسم ممکن است مایع پلورال کلسترولی دیده شود. وجود RA سلو ل ها نه حساس و نه اختصاصی است. معمولا خود بخود در عرض چند ماه تا 36 ماه حل می شود. شاید ساده ترین روش علاج بیماری ایدومتاسین است . کورتون و تخلیه بیمار هم در موارد سخت ممکن است استفاده شوند. مثلا ترکیبی از استروئید ها و DMARDs در درمان آمپیم استریل این بیماری با موفقیت همراه بوده است. گاها درمان داخل پلورال میتل پردنیزولون 120 تا 160 میلی گرم استفاده می شود( در بیمارانی که تحمل کورتون خوراکی را ندارند).
  • عفونت در این بیماران ممکن است با مورتالیتی و موربیدیتی بالاتری همراه باشد.
  • بیماری راههای هوائی فوقانی: عوامل مختلفی موجب این حالت می شوند همانند مشکلات مفصلی لارنکس و انکیلوز شدن برخی مفاصل. ممکن است ندول روماتیسمی روی تار های صوتی و یا درگیری عصب لارنحئال در فرایند واسکولیت بوجود آید. علائم بصورت گرفتگی صدا ؛ بلع دردناک ؛ تندرنس گلو ؛ درد هنگام صحبت ؛ سرفه در هنگام ورزش. معمولا تا زمان آخر بیماری بی علامت است. تشخیص با لارنکوسکوپی یا لوپ های ایسپیرومتری مشخص می شود. لوپ دمی تا مراحل پیشرفته ممکن است طبیعی باشد. در هنگام انتوباسیون باید از فلکشن زیادی گردن اجتناب کرد چون مفاصل گردنی در این بیماری ممکن است درگیر و شل شوند. درد با NSAIDs بهبود می یابد و در موارد انسداد اورژانسی تراکئوستومی نیاز است تا در موقع مناسب اعمال جراحی انجام شود
  • بیماری های راههای هوائی کوچک: اینکه بیماری های راههای هوائی کوچک و هیپرسنتیویته راههای هوائی در این بیماران بیشتر باشد ؛ مطالعات مختلف نتایج مختلفی نشان داده اند
  • Oblitrative Bronchiolitis: عارضه نادری است و بصورت سرفه و تنگی نفسی که با آزمایشات بالینی تطابق ندارد. در زنان و افرادی که سرم مثبت اند و درگیری مفصلی دارند بیشتر دیده می شود. در سمع اسکوئیک میان فاز دمی شنیده میشود. هیپوکسی؛ فرم انسدادی در اسپیرومتری و میزان طبیعی DLCO ؛ عکس طبیعی ریه گاها با هیپر اینفلاسیون ؛ ضخیم شدن مجاری ریه ؛ آمفیزم سنتری لوبولار؛ موزائک پاترن و برونشکتازی در سی تی با رزولوشن بالا. از نظر پاتولوژی برونشیولیت کانستریکتیو در بیوپسی ترانس برونکیال یا جراحی دیده می شود.
  • برونشکتازی: رابطه ای بین برونشکتازی و روماتیسم مفصلی وجود دارد که اهمیت بالینی زیادی ندارد.
  • ندول های روماتیسمی: در بیوپسی ریه ها بیماران روماتیسمی تا 30 % گزارش شده ولی در رادیولوژی بیماران فقط در معدودی دیده می شود. معمولا زیر پلورال هستند و در پاتولوژی همراه واسکولایتس. معمولا خود بخود بهبود می یابند و همراه با علائم بالینی نیستند. باید جهت رد بدخیمی با عکس های سریال رادیوگرافیک دنبال شوند.
  • کاپلان سندرم : در بیمارانی که در معادن ذغال کار می کنند و روماتیسم مفصلی دارند ممکن است دچار ندول های زیاد در قسمت پائین ریه شوند. بیماران روماتیسمی اما به همان اندازه افراد سالم مبتلا به PMFمی شوند. 

دیدگاه‌ها   

+1 #32 alirezasabetpouruk 1397-10-25 18:03
هومن: فیبروز ناشی از روماتیسم بهتر از فیبروز بدون علت است. اگه فیبروز پیشرفته باشه درمان ندارد ولی اگه در مراحل اولیه بباشه پرفنیدون باید استفاده کند
نقل قول کردن
+2 #31 هومن 1397-10-23 23:10
سلام. مادرم ۵۲ سالشه و نزدیک به دو ماهه که فقط چند بار در روز سرفه میکنه. Ct ریه میگه فیبروز پیشرفتس. الان هیچ درد یا مشکل دیگه ای نداره. آیا این بیماری قابل درمانه؟ اگه RA باشه طول عمر چقدر خواهد بود و علایم حاد شدن این بیماری چیه؟
نقل قول کردن
-1 #30 alisabetuk@gmail.com 1397-09-22 13:46
موسوی. می تونه . ولی باید مواظب بود و در صورت لوزوم بیوپس
نقل قول کردن
0 #29 alisabetuk@gmail.com 1397-09-19 20:52
مرتضی...احتمالا آسم دارید
نقل قول کردن
0 #28 مرتضي-خرمشهر 1397-08-13 23:24
سلام..سال ٩٤ براي اولين بار كادرم شروع به سرفه اي خشك كرد اينقد شديد بود كه كارش به بيمارستان كشيد.. هرسال فصل پاييز و بارندگي تنگي نفس ميگيره..هر دكتري هم كه رفتيم معاينه كرده گفته ريه هاش سالمه حتي عكس راديولوژي هم نشون ميده كه سالمه.. امسال كه حالش بد شد و رفتيم متخصص تست ريه گرفت گفت كه ٤٧ درصد ريه ها الان كار ميكنه،.بعد كه عكس راديولوژي رو ديد گفت ريه هاش تميزه و قابل درمانه..چندين داروي استنشاقي نوشت و الان استفاده ميكنه و خيلي بهتر شده..ميخواستم بدونم واقعا قابل درمان هست يا هر سال همين مشكل واسش پيش مياد؟..لطفا جواب بدين خيلي نگرانم
يچيز ديگه اي هم كه هست،درد زيادي در قفسه سينه داره
نقل قول کردن
0 #27 فاطمه حسن بیگی 1397-07-14 18:15
مادرم سرفه های خشک دارد و کاهش وزن پیدا کرده و انگشتهای دستش ورم دارد و باد میکند و بدنش خارش شدیدو کهیر می زند تست بادی باکس و ازمایش انجام داده دکتر گفته برونسکوپی شود می خواهم ببینم نظر شما چیه
نقل قول کردن
+1 #26 کامران 1397-06-24 23:00
سلام تورو خدا یه دکتر خیلی خیلی خوب برايه ریه و روماتیسم مفصلی معرفی کنید توروخدا 09198410019
نقل قول کردن
+4 #25 موسوی 1397-06-05 09:45
سلام مادرم حدود ۲۵ سال هست که رماتیسم داره و جدیدا دچار تنگی نفس شده و سرفه میکنه. سی تی اسکن گرفتیم توده داخل ریه اش مشاهده شده.این توده میتونه از رماتیسمش باشه؟
نقل قول کردن
0 #24 ali sabetpour 1397-05-20 19:43
ممکنه عوارض روماتیسم مفصلی در ریه است .
نقل قول کردن
0 #23 نجار 1397-03-30 18:49
سلام.الان شش‌ ماهه که تمام مفاصل بدنم به خصوص مفصل گردنم درد داره و تمام مفاصل بدنم موقع جابجا شدن صدا میده از دو ماه پیش هم نفسم سنگین شده و سرفه های خشک میکنم نزد روماتولوزیست رفتم گفت روماتیست نیست و چند نوع دارو داد الان تقریبا دو ماهه مصرف میکنم ولی حالم فرقی نکرده صمنا در ازمایشات مربوط به روماتیسم تمام فاکتورها منفی بود فقط rf : ویکلی پوزیتیو بودلطفا مرا راهنمایی کنید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب