بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

عوارض ریوی لوپوس

علائم ریوی لوپوس:

 • درد قفسه صدر ی در 50% از بیمارانی لوپوسی وجود دارد گرچه علتش ممکن است درد عضلانی باشد. عملا این دردهای عضلانی –اسکلتی بیشترین علت این درد هاست. درد تیز که با تغییر حرکت قفسه صدری بیشتر می شود و همراه با تندرنس نواحی درد است. ضد دردهای غیر استروئیدی در این موارد استفاده می شود.
 • پلورزی: ممکن است بدون علائمی همچون پلورال راب و پلورال افیوژن باشد. اگر مایع وجود داشته باشد بزرگی آن کوچک تا متوسط است و غالبا دو طرفه هستند. بعلت بالا رفتن LDH اگزوداتیو هستند. تعداد WBC کمتر از مایع روماتیسم مفصلی است. میزان قند کمی پایئن تر از سرم است و برخلاف گل.کز مایع روماتیسمی که بسیار پائین است. کاهش کمپلمانها در هردو روماتیسمی و لوپوسی دیده میشود. پروتئین مایع بر خلاف روماتیسمی پائین است. وجود ANA و RF در مایع نشان دهنده لوپوس و روماتیسم است و نشان دهنده این معیار ها در سرم است و در نتیجه لزومی به اندازه کیری آن در مایع نیست. به درمان با NSAIDs پاسخ می دهد. در صورت عدم جواب در عرض چند روز کورتون استفاده می شود. فیبروتوراکس عارضه نادری است.
 • عفونت مجاری فوقانی اکثرا بعات ویروس و با سرفه خود را نشان می دهد
 • پنومونیتس حاد عارضه ناسایعی است و بصورت سرفه؛ پلورزی؛ تب ؛ تنگی نفس و سایه های آسینار در لوب های تحتانی ؛ هیپوکسی و کراکل در سمع ریه ها؛ در 50% پلورال افیوژن و Serum Anti-DNA ظاهر می شود. پاتولوژی تخریب وسیع آلوئولار دیده میشود. لاواژ نشان دهنده لنفوسیتوز یا گرانولوسیتوز می باشد.  تشخیص خونریزی وسیع آلوئولی از پنومونیتس حاد مشکل است. اگر امکان انجام DLCO وجود داشته باشد و افزایش این تست نشان دهنده خونریزی آلوئولار منتشر است. در صورت شک می توان بیوپسی باز با VATS انجام داد. پروگنوز بسیار بد است. 50 % موراتالیتی دارد. پیش آگهی بیماران با لتفوسیتوزیز بهتر است. درمان با تجویز آنتی بیوتیک ها وسیع الطیف و کورتون 1.5 میلی برای هر کیلو گرم است. در صورت عدم بهبودی متیل پردنیزولون 1 گرم در روز برای سه روز و استفاده از سیکلوفیفامید است.
 • در حدود 9% از بیماران مبتلا به ILD می شوند. در HRCT دو تصویر سلولار بهمراه بنفع NSIP است و نمای رتیکولار بنفع UIP است. ممکن است هماهنگی بین یافته های HRCT و علائم بالینی وجود نداشته باشد. لاواز جهت رد علت های دیگر استفاده می شود.شایع ترین یافته های پاتولوژیک در نمونه های بیوپسی NSIP, UIP, LIP AND OCCASIONALLY Organising Pneumonia. درمان بخصوص برای مراحل التهابی کورتون  و در موارد شدید سیکلوفسفامید تزریقی و سپس تبدیل آن به آزاتیوپرین و میکوفنلات.
 • در حدودیک تا 4 % از بیماران لوپوسی به فشار خون شریانی مبتلا می شوند. ( فشار خون سیستولیک  بالاتر از 40 میلی متر جیوه در اکو). معمولا این بیماران از تنگی نفس؛ درد قفسه صدری و سرفه شاکی هستند. ممکن است بیمار به کورپولمونال هم مبتلا شود. در رادی.گرافی بزرگی ترانک های شریان ریوی و یک فیلد ریوی پاک مشاهده می شود. در موارد تشخیص سخت باید کاتتر قلب راست انجام داد. در این بیماران باید عفونت HIV را رد کرد چرا که این عفونت همراه است با فشار خون شریانی. همچنین باید ترومبوآمبولی ریه را در این بیمارانی که آنتی فسفولیپی آنتی بادی دارند مد نظرداشت و آنتی بادی ضد کاردیولیپین و لوپوس آنتی کواکولانت را اندازه گرفت. درمان شامل اکسیژن ؛ وارفارین و وازدیلاتور هاست. بوسنتان در مطالعه ای باعث کاهش علائم تنگی نفس و بهبود پیاده روی 6 دقیقه ای شده است. سیدینافیل هم در مطالعه ای اثر بهبود علائم بالینی را نشان داده است. دیلتیازم ؛ فنتولامین و پرویتاکلاندین I2 هم موثر بوده اند.
 • سندرم ریه چروکیده: بعلت های نامعلومی این سندرم ایجاد می شود.همراه است با درئ قفسه صدری و تنگی نفس. شاید التهاب عضله دیافراگم در این سندوم نقش داشته باشد.
 • خونریزی ریوی: یک عارضه ناشایعی است. علائم بصورت تنگی نفس ناگهانی ؛ سرفه و هموپتزی است. ممکن است آنمی هم ایجاد شودو نفریت لوپوسی هم دیده شود. در عکس رادیوگرافیک با عفونت دو طرفه و ادم ریوی اشتباه می شود. لاواژ این بیماران خونی است و حاوی ماکروفاژ های حاوی هموسیدرین است. درمان با استروئید( میتیل پردنیزولون 1 گرم در روز) و سیکالوفوسفامید است. ( و آنتی بیوتیک و انتوباسیون) . در صورت عدم جواب دهی پلاسمافورزیز انجام میشود.
 • BOOP: از عوارض کمتر شایع ریوی لوپوس است.
 • هیپوکسمی شدید قابل برگشت: بعلت انسداد عروق توسط لکوسیت ها در اثر فعال شدن کمپلمانها( C3a خیلی بالاست). درمان آسپیرین و کورتون است.
 • Pulmonary Venooclussive disease( PVOD): بصورت تنگی نفس وهیپوکسمی خود را نشان می دهد. بعات انسداد وریدهای ریوی و ادم بین سپتال ظهور می کند. HRCT ضخامت سپتوم های بین لوبی؛ و بزرگشدن لنف نود ها و سایه های گراند گلاس را نشان می دهد. استفاده از وازودیلاتور ها باعث ادم ریوی این بیماران می شود.( این بیماری اغلب در جوانان دیده می شود. شایددر حدود 10% از بیماران هیپرتاسیون ریوی را تشکیل دهد. در حدود نیمیازاین بیماران شواهد گرفتاری آرتریول های ریویرا هم نشان میدهند. همراه این عارضه همانژیوماتوز کاپیلاری های ریوی هم دیده می شوند. بزرگی لنف های ریوی و ادم بینابینی هم دیده می شوند. در طولانی مدت این به فیبروز ریوی منتهی می شود. ممکن است عفونت ریوی در ایجاد این سندروم نقش داشته باشد. داروهای شیمی درمانی هم متهم شده اند. علائم آن پیرو یک عفونت بوجود می آید. علائم بخاطر افزایش فشار خون شریانی است و بصورت کلابینگ؛ سیانوز؛ و مرمر نارسائی تریکوسپید است. پلورال افیوژن اغلب دیده می شود که یافته ناشایع در افزایش فشار خون شریان ریوی ایدیوپاتیک است. در عکس خطوط کرلی B هم دیده می شود. سی تی اسکن ضخامت سپتوم های بینابینی؛ سایه های گراند گلاس ؛ ندول های کوچک ؛ و پلورال افیوژن دیده می شود. لنف ادونوپاتی هم دیده می شوند. پرفیوژن اسکن دفکت های پراکنده با ونتیلاسیون طبیعی نشان می دهد که با آمبولی ریه می تواند اشتباه شود. بعلت تنگی ورید های ریوی نرمال سالین تزریقی در طی کاتتریزاسیون قلب راست بین سر کاتتر و ورید های گیر می کند. پس باید این کار را در جا های مختلفی انجام داد. معمولا اندازه فشار وج بعلت اینکه کاتتر با ستون خونی سالم به قلب چپ متصل می شوند نرمال گزارش می شود. در صورت استفاده از آدنوزین یا وازودیلاتور ها ادم ریوی ایجاد می شود. تست ریوی کاهش DLCO IPAH سخت است. PVOD در صورت فشار خون شدید ریوی بالاتر متوسط 45؛ ادم ریوی و طبیعی بودن فشار وج باید مد نظر گرفته شود. تشخیص قطعی این بیماری با بیوپسی جراحی است. این با ترانس برونکیال مقدور نیست. درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد. تاخیر در تشخیص این بیماری شایع است چون با نارسائی قلبی و یا آمبولی مزمن ریوی و یا بیماریهای بافتی  اشتباه می شود. در درمان باید وازودیلاتور های را فقط در مراکز مجهز امتحان کرد.در صورت وجود علائمی از بیماری اتوایمون استروئید را می توان امنحان کرد. وارفارین در این بیماران طول عمر را افزایش می دهد. اگر بیشتر از50 سی سی هموپتزی در روز وجود داشت باید آن را قطع کرد. اکسیژن در این بیماران موثر شناخته شده است. پیوند ریه در این بیماران طول عمر را زیاد می کند.
 • ARDS: در بیماران لوپوسی که مبتلا به عفونت گرممنفی می شوند ممکن است دیده شود

دیدگاه‌ها   

+1 #2 alisabet 1394-01-06 20:33
متاسفانه برای فیبروزدرمانی قطعی وجود ندارد
نقل قول کردن
+4 #1 زهرا 1393-12-25 07:26
سلا آقای دکتر خواهش میکنم راهنمایی کنید مادر من سه ساله که دچار آرتریت روماتویید هستن و ریه نیز درگیرشده داروی اندوکسان را بادوره ششماهه مصرف کردن و درحال حاضر دکتر مایکوفنولات مصرف میکنن ولی اثری از بهبودی نیست.خواهش میکنم بگویید آیا روند درمان درست است؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید ما در خوزستان زندگی میکنیم.ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید