بیماری های ریه

فیزیولوژی راه های هوايی

مقاومت راه های هوايی معادل فشار لازم در جهت بیرون و دورن دادن یه حجم ریه می باشد . بطور استاندارد حجمی را که در آن مقاومت راههای هوایی اندازه گرفته می شود انتهای دم و در شروع بازدم یا همان FRC می باشد بین   -+0.5 لیتر در ثانیه می باشد. در اینموارد Raw اندازه گیری میشود.این مقاومت البته با حجم ریه تناسب دارد و در TLC کمترین و در RV بیشترین خواهد بود. Srawهم کار لازم برای تغییر و انتقال حجم هوا بداخل یا خارج از ریه است و با مقاومت راههای هوائی متفاوت بوده و از جنس کار است. برعکس SRaw را SGaw می نامند که عملا قابلیت انتقال راههای هوائی است و از نظر باGaw متفاوت است که در آن حجم از بین رفته است . SGaw برابر است با Gaw تقسیم بر TGV  . بنابراین SGaw بصورت یک خط راست بدون شیب نسبت به حجم های ریه می باشد و مقدار ثابتی است.SGaw حساسیت بالائی برای اندازه گیری مقاومت راههای هوائی دارد و بخصوص برای تغییرات آن به برونکودایلاتور ها و یا متاکولین بکار میرود. مشکلی که که اما دارد این که است که قابلیت تکرار خوبی ندارد و در متیجه چندین بار باید اندازه گیری شود . همچنین میزان طبیعی آن هم خیلی معلوم‌نیست.

 

مثلا در یک‌ بیمار انسدادی اگر شاهد هیپر انفلاسیون باشیم TLC بالا می رود و بیمار دررحجم های بالا تنفس می کشد. این در Raw تاثیر می گذارد. SRaw هم که حاصل حجم ریه و Raw هست هم زیاد و کم‌میشود.

همین که ما از محیط ریه بسمت مرکز می آیم سطح ریه کاهش می یابد و مقاومت راه هوائی زیاد میشود. مطالعاتی نشان داده است که SGaw به مقاومت راههای هوائی مرکزی حساس است واز این جمله vocal cord dysfunction and paralysis می باشد. البته یک مطالعه نشان داد که SGaw از FEV1در مورد برونشیولیت اوبلیترانت حساس تر است. قاعدتا FEV1 باید به راههای هوائی در قسمت بالا رونده نمودار حجم سرعت هوائی وابسته باشد.

Smith et al در مطالعه ای متوجه شدند که اسپیرومتری بتنهایی در ۱۵ درصد از بیماران انسدادی ولی برگشت پذیر با برونکودیلاتورطبیعی بود. ولی این بیماران تغییرات SGaw و یا تغییر جریان هوائی را نشان دادند.

موضوع دیگر در مورد تفاوت FEV1 و SRawاین است که برای اندازه گیری اولی باید تنفس عمیق کرد که می تواند مثلا در آسم های خفیف این باعث برونکددیلاتشن میشود و نرمال گزارش شدن اسپیرومتری. اما تنفس عمیق برای اندازه گیری SGaw لازم نیست. در نتیجه SGaw برای شناخت انسداد های خفیف از اسپیرومتری حساس تر است.

در مورد PC40 که میزان تنفس متاکولین برای کاهش ۴۰  %اس گاو می باشد در مطالعه ای توسط Dehaunt et al نشان داده شد که این تست از PC20FEV1 حساس تر است. الیته PC20 قابلیت تکرار بهتری دارد. مطالعه دیگری هم cut off برای sGaw   را به ۵۶% افزایش داد. بهرحال مطالعات نشان داده که sGawحساسیت بهتر ولی اختصاصی بودن آن کمتر است.

در مطالعه دیگر نشان داد که تغییر کوچک در FEV1   در تست متاکولین و نه در sGaw   می تواند نشان دهنده احتمال وقوع آسم در فرد باشد.

مطالعه دیگری نشان داد که بیمارانی که در تست متاکولین تغییرات s Gawنشان می دهند ولی تغییر در FEV1 بوجود نمی اید ؛ نسبت راههای هوائی به حجم ریه بیشتر است و مقدار FEF25-75   آنها هم بیشتر است.

در اسیلو متری داد هایی که بالاتر از ۸ هرتز بدست می آید نشان دهنده خصوصیات راههای ی بزرگ‌و داد ه هایی که در فراکانس پائین ار از ۵ هرتز خصوصایت راههایی هوائی کوچک را نشان می دهند. طبیعی است علت اصلی مقاومت در محیط ریه الاستاس است و در راههای هوائی مرکزی inertance   است. مجموعه این دو reacrance یا XRs می نامند.  

برخی مطالعات نشان می دهد که R5 در تشخیص گشاد شدن راههای هوایی بعد از استفاده از برونکودیلاتکور ها از FEV1 حساس تر است. اسیلومتری در بچه ها ؛ افرادی که مشکلات نوروموسکولار دارند و یا زیر دستگاه ونتیلاتور هستند مناسب است.

در بیماران COPD متوسط تا شدید کاهش FEV1بعد از استفاده از متاکولین متناسب است با کاهش XRSمی باشد تا افرایش Rrs  .این تغییرات با کاهش ICهمراه است و نشان دهنده بسته شدن راه های هوائی بعد از تماس با متاکولین می باشد. در مورد آسمی اما تغییرات بیشتر در Xrsدیده میشودکه نشان دهنده تغییرات راهای هوائی میباشد. Reactance Xrs می تواند قبل از تغییر در Rrsمی تواند نشان دهد انسداد ملائم  راههای هوائی رو نشون بدهد در بیماران COPD.    .

KOLSUM ET AL نشان داد که R5 ; X5; Resonant frequency با FEV1 ; sGaw; TLC ; RV va inspiratorycapacity ارتباط دارند. بیشترین ارتباط بین X5و resonant frequency    و FEV1و همچنین X5و RFو sGawوجود دارد.

مطالعه ای در ژاپن نشان داد که XRs بهتر از FEV1با کیفیت زندگی ارتباط دارد.

مطالعه ای همچنین نشان داد تغییر در Xrs در دم و بازدم بیشتر در COPD دیده میشود تا آسمی ها. علت این تفاوت Dynamic airways narrowing می باشد. همچنین در مطالعه دیگر برگشت پذیری با برونکودایلاتور در مورده Raw ; R5; Rint    و X5   در حدس آسم در کودکان   84; 74; 82 و   76%دقیق بودند


نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب