ندول های متعدد ریوی

ندول های متعدد ریوی

تشخیص PAVM:

Shunt fraction: به بیمار 100% اکسیژن داده می شود ازطریق ماسک و Pao2 و Sao2  سپس اندازه گیری میشود. این مقدار نباید بیش از 5 % باشد. و در این صورت باید تست های دیگر انجام شود. نحوه محاسبه تفاوت اکسیژن آلوئولی و شریانی هم کمک کننده در کشف وجود شانت است. مقدار طبیعی آن 10 می باشد. 

            فرمول :            

PAO2= FIO2( Patm-PH2o) - PCO2/0.8

In Room atomosphere:PAO2= 150 -5/4PCO2

(A-a) O2= PAO2-Pao2

 Qs/Qc= Cco2-CaO2/CcO2-CvO2

 در یک مطالعه نشان داده شد که 98% ازاین بیماران فراکشن شنت بالای 5% داشتند. حساسیت این تست برای افراد بی­علامت 80% گزارش شده است.

 

  1. اکو گرافی با کنتراست : سالین در ورید بیمار تزریق می شود. در صورت سنت در داخل قلب در عرض 1 تا 3 ضربه قلبی کنتراست در دهلیز چپ ظاهر می شود. در صورت شانت داخل ریوی کنتراست در عرض 3 تا 7 ضربه قلبی در دهلیز چپ ظاهر می شود. حساسیت این تست 94 % می باشد. گاهی حتی شنت های بدون اهمیت بالینی را هم کشف می کند.
  2. اسکن پرفیژن ریه:  در صورت شنت این مواد رادو اکتیو از شنت داخل ریوی عبور کرده و به کلیه یا مغز هم وارد می شوند.
  3. هلیکال CT Scan  در پیدا کردن این ضایعات از انژیوگرافی شریان ریوی هم حساس تر و کم خطر تر می باشد. و همچنین نوع سه بعدی به کنتراست هم نیازی ندارد.
  4. آنژیوگرافی شریان ریوی بهترین راه برای اثبات این ضایعات در صورت شک به وجود این ضایعات توسط سایر متودها.

در صورتی که اکوی با کنتراست  PAVM را تائید کرد سپس باید سی تی اسکن انجام شود. واگر سی تی اسکن یک یا دو PAVM با آرتری های خوراک دهنده بیشتر از 2 یا 3 mm را نشان داد باید آنژیگرافی شریان ریوی انجام شود جهت انجام آمبولوتراپی. اگر سی تی اسکن منفی بود احتمالا ضایعه عروقی کوچک بوده است و نیازی به آنژیوگرافی شریان ریوی نیست.

تقریبا 25% از این ضایعات بتدریج بزرگ میشوند. اغلب عوامل مرگ زا که در 25%  در بیماران علاج نشده در طول 10 سال رخ میدهد در  بالا ذکر شده است.

درمان این بیماران آمبولیزاسیون عروق خوراک دهنده و گذاشتن فنر در داخل آنها ست و میزان موفقیت آن 98% است. شایعترین عارضه هم درد پلورال است. البته عوارض دیگری هم ممکن است مثل استروک؛ بزرگ شدن صایعه عروقی؛ ریکانالیزاسیون مجدد؛ و ابجاد ضایعات عروقی جدید اتفاق بیفتد.

نموکونیوزیس: هم کارگران معادن ذغال و هم معادن سیلی کوزیز میتوانند مبتلا به فیبروز بزرگ و پیشرونده شوند که بصورت ندول های متعدد و توده در هم اضافه شونده شوند. اینها در قسمت بلای ریه بوجود آمده  و سایز آنها از 1 تا 10 cm متغیر میباشند. در 5 % موارد بزرگی لنف نود ها با کلسیفیکاسیون تخم مرغی در یک زمینه نودول های کوچکتر دیده می شوند. اگر کاویته پدید آمد باید سل را مد نظر گرفت. تماس با برلیوم علائمی شبیه سارکوئیدوز ایجاد می کند.

تست های که باید در این بیماران انجام شود.

1)       سی تی اسکن هلیکال 40% ندول های بیشتری از سی تی اسکن معمولی این ندول ها را نشان می دهد. 

2)       توده های پیچیده مثل مالفرماسیون های شریانی وریدی هم باید سی تی اسکن 3 بعدی انجام شود.

3)       گرفتن نمونه از ضایعات مشکوک مهم است. تومورهای که بیشتر از همه به ریه متاستاز می دهند عبارت هستند از سرطان پستان؛ سرطان رکتوم ؛ ملانوم ؛ سارکوم ؛ تخمدان ؛ بیضه  و کلیه. دیگر سرطان هائی که به ریه متاستاز می دهند معمولا در مراحل پیشرفته بیماری است . خود سرطان اولیه قبل از متاستاز ریوی اش کشف می شود. روش های مختلفی وجود دارند که کی توان با آنها از توده مشکوک نمونه برداری کرد. 

4)       انجام تاریخچه خوب بهمراه تست های مکمل

5)       ضایعات مجاور به دیافراگم را می توان با تصاویر ساجیتال و کرونال کشف کرد
6)       سی تی اسکن های جدید می تواند ضایعات با قطر 1 تا 2 میلی متر را کشف کند. اسکن های جدید اسپیرال قدرت گرفتن 320 اسلاید را در زمان کوتاهی دارند . اگر چنانجه پزشک تقریبا مطمئن است که ضایعات بدخیم نیستند در این صورت می توان بیمار را در طول درمان با اکسن های سریال پیگیری کرد. این روش همانند متد برخورد با نودول منفرد ریه اجرا می شود.