بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

چاقی و بیماری ریوی

چاقی و بیماری ریوی

چربی 15 تا 20% از مردان و 25 تا 30% از ساختمان زنان سالم را تشکیل میدهد. BMI بین 18.5 تا 24.9 طبیعی است. فرد با عدد بین 25 تا 29.9 وزن بالا دارد. و اشخاصی که عدد بالاتر از سی داشته باشند چاق محسوب میشوند. احتمال مشکلات سلامت و مرگ و میر با افزایش این عدد بیشتر میشود. چربی داخل شکم یک عامل مجزا در افزایش بیماری های قلبی عروقی است.

چاقی ساده به آنهائی گفته میشود که PCo2 طبیعی داشته باشند. به افراد چاق با افزایش این گاز Obese hypoventilation syndrome(OHS) گفته میشود.

بیماری ریوی

 

نمودار بالا هم تغییرات حجم های ریوی را در حالت ایستاده و خوابیده و ترندلنبرگ نشان می دهد. همانطور که مشاهده میشود . در افراد چاق گرچه حجم باقیمانده ثابت می ماند اما میزان ذخیره بازدمی ERV و FRC  کم میشود. این باعث می شود که افراد چاق براحتی در حالت خوابیده دچار تنگی نفس شوند. همچنین بعلت کاهش FRC حجم شروع بسته شدن ریه Closing Volumeدر حجم جاری قرار بگیرد. به زبان ساده تر اینکه در حال خوابیده ریه افراد چاق در مناطق وابسته به گراویتی دچار آتلکتازی میشود. 

 

شایعترین تغییرات فیزیولوژیک در چاقی شامل کاهش ERV , FRC است. ظرفیت سیستم تنفسی و قفسه صدری کاهش می یابد. در OHS  اینها تا 45%کاهش می یابند. منحنی فشار.حجم همانند کیفواسکلیوز افقی شده و بیمار باید انرژی بیشتری جهت تغییرات حجمی خرج کند. مقاومت راههای هوائی در افراد چاق هم افزایش می یابد و SGaw تا 50 الی70% کاهش می یابد. علت افزایش مقاومت راههائی هوایی تنفس ابن بیماران در حجم های پایین ریه است. FEV1/FVC طبیعی است که نشان از عدم درگیری راههایی هوایی بزرگ است.

 چاقی

 دیاگرام بالا بخوبی نشان می دهد که چرا یکفرد چاق هنگام فعالیت دچار تنگی نفس میشود. در فرد لاغر لوپ تنفسی معمولی در وسط محورحجمی قرار دارد.در حالیکه در فرد چاق این لوپ مماس بر اسپیرمتری در حالت بیشترین تنفس بازدمی است. این باعث میشود که بیمار در هنگام ورزش(به لوپ ها با خطوط غیر ممتد نگاه کنید) در افراد چاق لوپ تنفسی به سمت چپ شیفت کند تا از برخورد بیشتر با ماکزیمم اسپیرمتری اجتناب کند. برای این منظور فرد چاق باید در حجم های بالا تنفس کند و این انرژی بیشتر طلب میکند و باعث خستگی افراد چاق میشود.

 

 

زمانی که بیمار خوابیده می خوابد بعلت فشار احشا شکم که وارد قفسه صدری شده ، بیمار دجار افزایش بار الاستک شده و شروع به تنفس های سطحی و تند می کند، که بدنبال آن میزان تهویه فضای مرده افزایش یافته و میزان تهویه آلوئولی کاهش می یابد. این باعث کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسد کربن خون بیماران میشود.

مسئله بعدی این است که Closing Volume در افراد چاق بالا رفته و این موجب افزایش آتلکتازی و افزایش V/Q mismatch  میشود. بی دلیل نیست که در طول هیپر ونتلاسیون مثلا ورزش هیپوکس بیماران بهبود می یابد. به ازای کاهش هر 5کیلو گرم وزن یک میلی متر جیوه اکسیژن بهبود می یابد.

بیمارانی که PCo2 افزایش یافته است مرکز تنفس مرکزی حساسیتش به تغییرات این گاز کم کم از بین میرود. این را میتوان با در معرض قرار دادن بیمار با CO2  و اندازه گیری Po1را ثابت کرد. میزان لپتین افراد چاق بالا است و شاید کلهش تحریک پذیری در تالاموس نسبت به این هورمون در این بیماران دیده میشود.

پی در چاقی بیمار با افزایش بار الاستیک روی قفسه صدری و رسیستیو بصورت افزایش راههای هوائی کوچک روبرو هستیم.

این بیماران عمدا از تنگی نفس در هنگام ورزش شاکی هستند. کاهش وزن همراه است با بهبود ERV, FRCو بهبود تبادل تبادل گازی ، عملکرد عضلانی ، آپنه خواب ، و تحریک تنفسی. 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید