Try these keywords: happy, success, awesome

تهویه مصنوعی فشار مثبت

Non Invasive Ventilation (NIV)

تهویه مصنوعی با فشار مثبت و بدون اسنفاده از راههای تهاجمی مثل گذاشتن لوله در مجاری هوائی یا تراکئوستومی بیش از پیش رایج شده و خواهد شد.

در شکل زیر یک دستگاه NIV  و همچنین طرق متعدد استفاده از آن به نمایش گذاشته شده است.

full face

Nasal

اندیکاسیون های استفاده از NIV

 • حمله COPD همراه با افزایش CO2 و PH<7.35
 • Congestive heart failure with pulmonary oedema
 • Obstructive Sleep Apnoea
 • Neuromuscular disease with respiratory failure
 • Weaning from Ventilator

در مورد کنتراندیکاسیون ها NIV در بخش دیگری توضیح داده شده است.

هنگام سفت کردن بند های الاستیکی به پشت سر باید 2 انگشت بتواند زیر این بند های و صورت قرا گیرد و بیمار راحت باشد. در عین حال باید سیستم طوری بسته شود که لیک هم ندهد.

 • امروزه اغلب دستگاهها مجهز به مرطوب کننده هستند
 • یک پرت (port)چه روی ماسک دماغی و چه روی ماسک صورتی وجود دارد تا در صورت نیاز اکسیژن در مقدارحداکتر 6 تا 10لیتر به مریض داده شود.
 • در صورت استفاده از CPAP فشار از 4 تا 6 CmH2O شروع شده و در صورت نیاز به 10 یا حتی بیشتر افزایش می یابد. استفاده CPAP عمدتا جهت باز نگه داشتن راههای هوائی است بدون اینکه میزان تهویه در دقیقه را افزایش دهد. عملا چیزی شیبه PEEP در بیماران انتوبه است که باعث جلوگیری از کلاپس نواحی وابسته به وزن ریه می شود. بنابراین عمدتا باعث افزایش اکسیژناسیون بدون تاثیر عمیق بر روی میزان تهویه و CO2 و اسیدوز بیمار است. این روش همچنین در بیماران با Obstructive Sleep Apnoea هم موثر است و مانع کلاپس راههای هوائی فوقانی شده و از desaturation ها در طول خواب جلوگیری می کند.
 • برای استفاده از BIPAP میتوان IPAPcm  را روی 12 cmH2oو EPAP را روی 4 CMH2O ابتدا گذاشت و سپس بر اساس نیاز این مقدار را عو ض کرد. در BIPAP دو فشار وجود دارد . IPAP فشاری است که در طول دم بیمار به بیمار داده می شود که از میزان فشار معمولا منفی بیمار در حالت دم طبیعی بسیار بیشتر است. در حالت بازدم این فشار کمتر می شود ولی هنوز این فشار مثبت بوده و از کلاپس راههای هوائی جلو گیری می کند. فشار مثبت طبیعی بیمار در حالت بازدم بعلت فشار از بیرون و قفسه صدری و فشار ناشی از تمایل بافت ریه به روی هم افتادن حاصل میشود و در نتیجه می تواند در بیماران موجب کلاپس قسمتی از ریه شود. در نتیجه EPAP در این دستگاه مثل PEEP عمل می کند و مانع از کلاپس ریه شده و اکسیژن خون را بالا نگه می دارد. تفاوت IPAP و EPAP موجب افزایش تهویه در بیمار شده و مو جب کاهش CO2 و تصحیح اسیدوز می شود. این باعث می شود که این نوع از NIV COPD که در طول آن هیپونتلاسیون مرکزی و V/Q mismatch باعث هیپوکسی و افزایش و اسیدوز می شود....؛ بیماران قفسه صدری ؛ Obese Hypoventilation syndrome بکار می رود.

 NIV NEMODAR

PEEP

کاربرد : CPAP

 • در Cardiogenic pulmonary oedema جلوگیری از کلاپس ریه و باعث بهبود اکسیژناسیون بیمار می شود. این نوع NIVباعث افزایش FRC میشود.
 • باعث کاهش برگشت خون به قفسه صدری شده و موجب بهبود عملکرد بطن چپ و افزایش Output می شود. ممکن است باعث افت فشار خون هم بشود و این مسدله باید مد نظر باشد.

کاربرد BIPAP:

اولا این نوع NIV  ممکن است بصورت Pressure support باشد. یعنی وقتی بیمار تنفس می کند دستگاه جریان هوا با فشار را شروع می کند.در این نوع دستگاه ها Back up rate باید به دستگاه داده شود تا در صورت کاهش تعداد تنفس دستگاه میزان کمبود را جبران کند.نوع دوم pressure control است که دستگاه بمیزان معینی تنفس در دقیقه و با فشار ثابتی به بیمار می دهد. نوع سوم Bilevel  است طوری که میزان IPAP  و EPAP بجای عدد ثابت یک رینج (range) عددی داده می شود. مثلا IPAP بمیزان بین 10 تا 14 cm H20 قابل قبول است. در نوع مدرن تری از این دستگاه Avaps می تواند حجم جاری داده شد به بیمار را هم تنظیم کرد.این نوع دستگاه بخصوص برای قفسه صدری بدشکل و دفورمه و افراد چاق استفاده می شود تا مطمئن شویم میزان حداقل حجم جاری به بیمار داده می شود.

 • Respiratory failure
 • Acute exacerbation of COPD with respiratory failure type 2 and acidosis<7.35

باید بخصوص در ساعات اولیه ABG  و VITAL SIGNS  را زیر نظر داشت تا در صورت شکست این متد راههای دیگر مثل ایتوبه کردن بیمار امتحان شود.

 • Rise time: میزان سرعت رسیدن فشار از EPAP   به IPAPرا نشان می دهد. هر چه بیمار چاق تر و قفسه صدر دفورمه و سفتی داشته باشد این میزان کمتر باید باشد مثلا 100 میلی ثانیه. در افراد عادی این میزان تقریبا روی 300 میلی ثانیه نگه داشته می شود.
 • Ramp time: بیماران خصوصا آنهائی که برای اولین بار است که این دستگاه را استفاده می کنند قادر به تحمل فشار بالا نیستند. این پارامتر این اجازه را می دهد که به تدریج فشار دستگاه بالا رود تا به فشار هدف برسد. مثلا RT می تواند 15 یا 30 دقیقه باشد
 • I/E Ratio: نسبت زمان دم به بازدم است که در اغلب موارد یک به سه تنظیم می شود.
 • Bbimar  sasan
 • دستگاه های مجهز می تواند روی S( Spantaneous) که با تنفس بیمار فعال می شود یا روی T که دستگاه تعداد معینی تنفس در دقیقه به که دستگاه به بیمار می دهد. نوع بهتر آن نوعی است که ترکیبی است یا همان ( ST
  این نوع ترکیبی با تنفس بیمار فشار مثبت را به بیمار می دهد و در صورتی که بیمار از میزان کمتری تنفس کند دستگاه خود بخود به بیمار شروع به نفس دادن می کند. یا بعبارتی دیگر دستگاه Back up دارد مثلا 10 تا 12 تنفس در دقیقه منیمم تنفسی است که بیمار باید داشته باشد تا درستگاه بطور خودکار وارد عمل نشود. 
  عکس بالا بیماری است که با خواب آلودگی شدید به کلینیک بیمارستان ساسان مراجعه کرد. در نمونه خون شریانی مشخص شد که بیمار دارای گاز بیکربنات حدود 100 و اکسیژن 45 داشت. بیمار با تشخیص Obese hypoventilation Syndrome بستری و روی BIPAP  گذاشته شد. Ramp   دستگاه روی 30 دقیقه است چون بیمار قادر به تحمل فشار بالا از اول گذاشتن ماسک نبود؛ IPAP روی 24 و EPAP   روی 8 گذاسته شد. 
  همانطور که گفته شد نمونه های جدید این دستگاه می تواند حجم درخواستی را به بیمار بدهد و اصطلاحا به این دستگاه ها AVAPS می گویند. باید توجه کرد که چون حجم معینی را ما برای دستگاه تعیین می کنیم در نتیجه ممکن است IPAP که به دستگاه داده می شود تغییر کند. مثلا فرض کنیم به دستگاه می گوییم باید 500 میلی لیتر به بیمار در هر تنفس بدهد و IPAP دستگاه را هم روی 12 تنظیم می کنیم. ممکن است دستگاه قادر به فرستادن 500 میلی لیتر هوا به ریه بیمار با فشار 12 نباشد و در عوض فشار مورد نیازاش 20 باشد. در این صورت دستگاه بجای دادن فشار 12 فشار بیشتری مثلا 20 به بیمار می دهد.  

YEK NEMONEH AZ NIV

اطلاعات تماس

 • آدرس : تهران,میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا؛ خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست نصرتی، پلاک 4 طبقه سوم، واحد 12
 • پست الکترونیک : info @ dralirezasabetpour.com
 • تلفن تماس : 88050421
 • لطفا جهت وقت گرفتن سعی کنید بین ۳ تا ۶ بعد از ظهر تماس بگیرید. 
 • در صورت موارد اورژانس می توانید بین ساعت ۴ تا ۶ به مطب مراجعه کنید .