بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه

آسپرژیلوس ریوی حساسیتی

Allergic bronchopneumonary aspergillosis

این یک بیماری حساسیتی است و غالبا در آسمی ها و سیستیک فیبروز ایجاد می شود که آسپرژیلوس در راههای هوائی آنها کولونیزه شده است.  ایجاد این حساسیت به مقدار غلظت آسپرژیلوس در هوا بستگی ندارد. سلولهای T نقش عمده ای در ایجاد این بیماری دارند. در این بیماران تعداد CD4-Th2 در لاواژ و خون زیاد می شود. اینها بنوبه خود IL4,5 ,13 را تولید کرده باعث تولید IgE بر ضد آسپرژیلوس و ائوزینوفیلی ها می شوند. کشت خلط برای آسپرژیلوس در 65% از بیماران مثبت می شود.

این بیماری بین 2 تا 30 % آسمی ها و 1 تا 15% از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیز را درگیر می کنند. علائم شامل انسداد برونکیال ؛ خلط غلیظ ؛ ائوزینوفیلی و هموپتزی است. علائم رادیلوژیک شامل خطوط موازی یا ریل مانند؛ انگشت در دستکش؛ سایه های خمیر دندانی؛ سایه های مثل رینگ؛ و ارتشاح ناف ریه.

در HRCT هم ضخیم شدن دیوارهای مرکزی برونش ها؛ برونشکتازی سیلندری که بیشتر ناحیه های بالای ریه را درگیر می کنند. اکثر بیماران ضایعات انسدادی با کاهش FEV1 را نشان می دهند و تست برگشت پذیری در نضف بیماران دیده می شود.

علت دقت در تشخیص چنین بیمارانی ؛ بررسی جواب بیماری به دارو ها و کاهش احتمال فیبروز است.

 • 1.سابقه آسم
 • 2.تست مثبت پوستی به آسپرژیلوس
 • 3.آنتی بادی های پرسیپیتنت ضد آسپرژیلوس در خون
 • IgE>417 IU/ml OR >1000ng/ml.4
 • Eosinophilia> 500/mm3.5
 • 6.سایه ارتشاحی در عکس ریه یا سی تی اسکن
 • 7.برونشکتازی مرکزی
 • 8.بالا رفتن IgE , IgG ضد آسپرژیلوس
 • F18.medium

در صورت وجود چهار موارد ابتدائی وجود برونشکتازی مرکزی حتما لازم نیست که وجود داشته باشد. موارد یک ؛دو چهار؛ هفت و هشت جز کرترریای مینور محسوب می شوند.  در صورت منفی بودن تست دوم ؛اما آسپرژیلوس رد می شود. در صورت بالا بودن IgE و مثبت بودن تست پوستی آنگاه تشخیص این بیماری است. در این صورت تست هشتم را درخواست می کنیم که باید بیش از 66% افزایش نشان داده باشد که به آن ABPA با تست مثبت خونی گفته می شود.

در بیماری مبتلا به آسم و تست پوستی مثبتی که سایر تست ها منفی است به آسم شدید با حساست به قارج نامیده می شود.

شایع ترین علت ائوزینوفیلی در بیماران بریتانیائی ABPA بوده است گرچه سایر علل

 • ائوزینوفیلی حاد یا مزمن ریوی
 • ائوزینوفیلی ریوی ناشی از دارو
 • چارج-استراوس سندرم
 • سندرم هیپر ائوزینوفیلی
 • پن.مونی لوفلر
 • سارکوئیدوز؛ آرتریت مفصلی و آنمی پرنیشیز
 • استفاده زیاد کوکایین

تست منفی پوستی و عدم آنتی بادی پرسپیتانت این تشخیص را رد می کند. بیماران با برونشکتازی باید حتما تست آسپرژیلوس آلرژیک برایشان انجام شود.

45-ABPA

 

درمان:

 • درمان حمله حاد یا همان استیج یک با پردنیزولون برای 14 روز با دوز 0.5 تا 1 میلی گرم. سپس کم کردن دروز تا ادامه درمان بمدت 3 تا 6 ماه
 • جهت پیگیری درمان IgE را هر دو ماه اندازه می گیریم. از بین رفتن سایه های ریه و علائم توام با کاهش IgEبمیزان 30% است.( استیج 2).  افزایش IgEمی تواند نشان دهنده عود بیماری باشد.( استیج 3)
 • عود بیماری همراه است با افزایش 100 % IgE. ممکن است در 30% موارد عود بیماری همراه با علائم خاصی نباشد. در نتیجه عکس رادیولوژی و اندازه گیری IgEباید در بررسی بیمار استفاده شود.
 • استیج 4 بیمار در آسمی های است که نمی توانند کورتون خوراکی را کم کنند
 • اضافه کردن ایتراکونازول همراه است با افزایش شانس بهبودی بیماری. در مطالعه انجام شده در این مورد ایتراکونازول بمدت 16 هفته استفاده شد.
 • بیماران دریافت کننده ترکیب ایتراکونازول و کورتون احتمال ابتلا به کوشینگ سندرم را باید مد نظر گرفت. بعلاوه در زمان قطع کورتون ممکن است بعلت سرکوب غده فوق کلیوی بیمار مبتلا به سندرم کم کاری این غده مبتلا شود.
 • دوز ایتراکونازول 200 میلی گرم سه بار در روز بمدت 3 روز و سپس دوبار در روز همراه با غذا. تست کبدی هر ماه باید چک شود. طول مدت درمان نیز 3 ماه باید باشد. فرم مایع این دارو همراه است با بهبود جذب 30% و لی همراه است با عوارض گوارشی بیشتر چون با معده خالی داده می شود.

 

114

 

 

 111

 

 

 112

 

 

113