بیماری های ریه

بیماری های ریه

تفسیر تست قلبی

Article Index

تفسیر تست قلبی تنفسی بیمار برونشیولیت در گالری عکس ها: همانطورکه ديديم  VO2 حداکثربيمار به۴۲ ٪ كاهش يإفته . اين يعني ميان تحويل اکسيژن به بافت ها به ميان زيادی کاهش یافته.  به موازات اين مي بينيم که آستانه بي هوازی هم۴۰ ٪ است که طبيعي است. اين ميتواند نشاني از زندگي بي تحرک باشد چرا که با وجود کاهش VO2 ماکزيمم، عضلات به نظرمی رسند به اندازه کافي انرژی کسب ميکنند. ازطرف ديگر O2 pulseهم کاهش نشان می دهد که خود نشانه این است که ميزان اکسيژن دليورشده به ازای هرضربان کاهش يافته است.  اين بايد مويد نارسايي قلبي باشد ولي درأين موارد ضربان قلب بصورت زيادی افزايش نشان ميدهد.  دراين مورد ولي اينطورنبوده که مؤيد اين نکته است که علت کاهش پالس اکسيژن همان کاهشVO2 ماکزیمم ميباشد. نکته ديگر کاهش ماکزيمم تهويه ياVe  است و به موازات آن افزايش ذخیره تنفسي است.

 اين مؤيد يك محدوديت زياد تنفسي است. درمورداين بيمارعلت همان کاهش شديد تهويه به واسطه برونشيوليت شديد است. ازطرفديگر نسبت فضاي مرده به تهويه درطول ورزش افزايش نيافته که خود نشان دهنده ايناست که مشکلي در خون رساني ريوی وجودندارد. چراکه درآنصورت تهويه افزايش ميافت ولی بموازات آن جريان پولمونرافزايش نمی يافت واین موجب افزايش فضای مرده ميشد. پارامتر دیگر نسبت تهويه به دفع Co2  است این نسبت ياهمانEQCo2  است.تهویه این پارامتر نشان دهنده همان قسمت از ريه که تهويه درآن صورت میگيرد که دراين مورد همان۳ ليترنشان داده شده زیر محاسبهDLCO  است. EQCo2  زير30نشان دهنده این است که تهويه بیش ازحدی درجهت دفع گازCo2   لازم نیست.  یا به عبارت ديگرألوئولهای که درآنها تهويه صورت می پذيرد کارتبادل گازها را بخوبی انجام می دهند .تست دیگری که انجام ميشود اندازه گيری حجم انتهای بازدمي درحین ورزش ميباشد. درافرادی که سرعت تهویه اشان در هنگام فعالیت بیشتر از ماکزیمم سرعت تهويه درحالت استراحت ميشود بناچار حجم انتهای بازدمی EELV افزایش می يابد تا از برخورد لوپ تهویه فعالیتی به لوپ تهویه ماکزیمم جلوگيری شود. به این پديدهdynamic hyperinflation   ميگويند که خود یکی ازعوامل تنگی نفس در هنگام فعالیت مي باشد.  اين حالت دراین بيماردیده ميشود که خود يک ی ازعوامل تنگي نفس دراين بیماربوده است. یک نکته دیگر تفاوت TLC محاسبه شده در بادی باکس و TLC محاسبه شده با گاز هلیم زیر محاسبه TLCO است. در مورد این مریض این اختلاف نزدیک 2/5 می باشد یا به عبارت دیگر در این حجم از ریه به دلیل برونشیولیت شدید تهویه صورت نمی گیرد.

 


نوشتن دیدگاه


© 2024 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب