بیماری های ریه

بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

تفسیر تست قلبی

Article Index

تفسیر تست قلبی تنفسی بیمار برونشیولیت در گالری عکس ها: همانطورکه ديديم  VO2 حداکثربيمار به۴۲ ٪ كاهش يإفته . اين يعني ميان تحويل اکسيژن به بافت ها به ميان زيادی کاهش یافته.  به موازات اين مي بينيم که آستانه بي هوازی هم۴۰ ٪ است که طبيعي است. اين ميتواند نشاني از زندگي بي تحرک باشد چرا که با وجود کاهش VO2 ماکزيمم، عضلات به نظرمی رسند به اندازه کافي انرژی کسب ميکنند. ازطرف ديگر O2 pulseهم کاهش نشان می دهد که خود نشانه این است که ميزان اکسيژن دليورشده به ازای هرضربان کاهش يافته است.  اين بايد مويد نارسايي قلبي باشد ولي درأين موارد ضربان قلب بصورت زيادی افزايش نشان ميدهد.  دراين مورد ولي اينطورنبوده که مؤيد اين نکته است که علت کاهش پالس اکسيژن همان کاهشVO2 ماکزیمم ميباشد. نکته ديگر کاهش ماکزيمم تهويه ياVe  است و به موازات آن افزايش ذخیره تنفسي است.

 اين مؤيد يك محدوديت زياد تنفسي است. درمورداين بيمارعلت همان کاهش شديد تهويه به واسطه برونشيوليت شديد است. ازطرفديگر نسبت فضاي مرده به تهويه درطول ورزش افزايش نيافته که خود نشان دهنده ايناست که مشکلي در خون رساني ريوی وجودندارد. چراکه درآنصورت تهويه افزايش ميافت ولی بموازات آن جريان پولمونرافزايش نمی يافت واین موجب افزايش فضای مرده ميشد. پارامتر دیگر نسبت تهويه به دفع Co2  است این نسبت ياهمانEQCo2  است.تهویه این پارامتر نشان دهنده همان قسمت از ريه که تهويه درآن صورت میگيرد که دراين مورد همان۳ ليترنشان داده شده زیر محاسبهDLCO  است. EQCo2  زير30نشان دهنده این است که تهويه بیش ازحدی درجهت دفع گازCo2   لازم نیست.  یا به عبارت ديگرألوئولهای که درآنها تهويه صورت می پذيرد کارتبادل گازها را بخوبی انجام می دهند .تست دیگری که انجام ميشود اندازه گيری حجم انتهای بازدمي درحین ورزش ميباشد. درافرادی که سرعت تهویه اشان در هنگام فعالیت بیشتر از ماکزیمم سرعت تهويه درحالت استراحت ميشود بناچار حجم انتهای بازدمی EELV افزایش می يابد تا از برخورد لوپ تهویه فعالیتی به لوپ تهویه ماکزیمم جلوگيری شود. به این پديدهdynamic hyperinflation   ميگويند که خود یکی ازعوامل تنگی نفس در هنگام فعالیت مي باشد.  اين حالت دراین بيماردیده ميشود که خود يک ی ازعوامل تنگي نفس دراين بیماربوده است. یک نکته دیگر تفاوت TLC محاسبه شده در بادی باکس و TLC محاسبه شده با گاز هلیم زیر محاسبه TLCO است. در مورد این مریض این اختلاف نزدیک 2/5 می باشد یا به عبارت دیگر در این حجم از ریه به دلیل برونشیولیت شدید تهویه صورت نمی گیرد.

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید