بیماری های ریه

برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی
ندول های ریوی
ندول های متعدد ریوی
بررسی ندول
سرطان ریه
متاستاز های سرطانی به ریه
سارکوئیدوز
درمان سارکوئیدوز
فیبروز( خشک و ضخیم شدگی ریه)
درمان بیماری فیبروز ریه
تنگی نفس و آسم. تشخیص آسم
درمان آسم کودکان و بزرگسالان
تنگی نفس در کار.آسم شغلی
آسم سخت
آسپرین؛ ورزش و آسم
آسم (اکتسابی) با مواد محرک
تنگی نفس و آسم کودکان
درمان آسم کودکان
خلاصه ای بر آسم
COPD؛ آمفیزم و برونشیت مزمن
آمفیزم؛ برونشیت و فشار ریوی
آمفیزم؛برونشیت و تهویه
پیش بینی مرگ و میر
تست ورزش قلبی -تنفسی
اسیلومتری .....IOS
فشار دمی و بازدمی عمیق
مروری بر تست های ریوی 1
بیماری های اطراف پرده ریه
پلورال افیوژن(ریه آب آورده)
تجمع مایع چرب اطراف ریه
آمپئم؛عفونت پرده ریه
کشیدن آب ریه با لوله سلدینجر
پلورال افیوژن کلسترولی
پلورال افیوژن ائوزینوفیلیک
پلورال افیوژن سلی
برونشکتازی
درمان برونشکتازی
آسپرژیلوزیز( عفونت قارچی)
آسپرژیلوس ریوی حساسیتی
بیماریهای غیر ریوی جالب
هپارین
نوروفیبروماتوزیز
سندرم برگر
نیتروفرانتئین و پنومونی حساسیتی
بیماری التهابی ربه حساس
آمبولی ریه
مشکلات همراه با آمبولی ریه
آمبولیک....مشکلات
نقش لاواژ در شناخت بیمار یها
اسکلرودرمیا و فشار ریوی بالا
بیمار یهای شبیه به سل
نقص ایمنی و عفو نت مکرر ریه
اختلالا ت خواب
تهویه مصنوعی فشار مثبت
تنگی نای
توده های (بین دو ریه)مدیاستن
سیلیکوزیز؛ بیماری شغلی
عوارض ریوی روماتیسم مفصلی
عوارض ریوی متوترکسیت
عوارض ریوی لوپوس
تهویه فشار مثبت
Non Specific IP, فیبروز ریوی 2
عکس رادیوگرافی
چند مثال از بیماریهای ریوی
آمیلوئیدوز
نمونه ای از تست قلبی -تنفسی
سندوم کوشینگ
آمبولی چربی
پیوند ریه
یک نمونه از بیماری بسیار نادر
عکس ها
اپیتلويید همانژیو اپیتلیوما
پلی میوزیت و درماتومایوزیت
عکس 2
بررسی ندول های ریه 2
کیفو اسکلیوزیز
چاقی و بیماری ریوی
ونتیلاسیون تهاجمی
برونشیولیت
بیماری BOOPو برونشیولیت ها
اسپری های تنفسی
کاربرد اسپری ها
تحقیقات در فیبروز ریه
آزیترومایسین و آسم
انسداد فیکس راههای هوائی فوقانی و Vocal cord dysfunction
نکات درمانی لخته در ریه
تست ورزشی
ریه شیمیائی
مشاوره ریه قبل از عمل
پنوموتوراکس
آسم و حاملگی
بیماری های لخته خون در حاملگی
تست های احتمال لخته
مروری بر درمان سرطان ریه
خلاصه ای بر سرطان ریه
NSIP؛ فیبروز ریوی سلولی
علل سرفه
خلاصه ای بر برونشیولیت
درمان های جدید آمبولی و DVT
مروری بر آسم
تومور التهابی میوفیبروبلاستیک
پاتولوژی سرطان ریه
مشکلات همراه با لخته
آسم و برونشیت پاتولوژی
لخته در ریه
مایع جرب در فضای اطراف ریه
آسم کودکان و درمان
اسپری های کورتونی و عوارض آن
لخته ریه در حاملگی
آلتهاب ناشی از دارو
چرک در اطراف ریه
سرطانی ریه چقدر زندگی می کنند
بوپ
پروکلسیتونین
پنومونی ناشی از برگشت غذا
تومور فیبروزی در ریه ...
تومور کارسینوييد
مسایل حواشی آمبولی ریه
تهویه ریه و مود های مختلف
فیزیولوژی راههای هوايی
زجر تنفسی
افزایش فشار ریوی در بیماری بینابینی
پاتوبیوبیولوژی انسداد راههای هوايی
علل سرفه های طولانی
بوپ و بیماری های مشابه
کرونا coronavirus
کرونا .۲. برگرفته از لانست

برونشیولیت مثال

Article Index

 

مثال پائین بیماری است 55 ساله که با تنگی نفس مراجعه کرده است. بیمار سابقه تماس با سلاح های شیمیائی در جنگ را داشته است و البته سیگار هم سالها استفاده کرده است. چند نکته جالب در این بیمار دیده می شود.

اول اینکه در اسپیرومتری بیمار هم FEV1  به میزان زیادی کاهش داشته ( به 37%) و FVC به میزان کمتری کاهش نشان داده است( 54%). نسبت این دو یک 55% ( انسدادی) . در نمای اسپیرومتریک کاملا یک تو رفتگی مقعر شبیه برداشتن یک اسکوپ بستنی در انتهای فاز بازدمی دیده می شود. متناسب با آن MEF 25  به 13 % کاهش یافته است. میزان احتباس هوا در ریه ( RV/TLC) به 211 % افزایش یافته است. این در حالی است حجم کل ریه ( TLC) به 81 % کاهش داشته و RV  به 170 % افزایش نشان می دهد. نکته جالب تفاوت محاسبه TLC  به روش بادی باکس و گاز است. TLC  محاسبه شده در شهریور سال گذشته به روش بادی باکس 6.87 لیتر معادل 120% بوده( که امسال به 80% کاهش یافته است) . TLC محاسبه شده توسط گاز شهریور پارسال 3.72 لیتر معادل 65% بوده است. این یعنی تقریبا سه لیتر از حجم ریه بیمار تهویه در آن صورت نمی گیرد.

 

CB

میزان تبادل گازی شهریور پارسال 54% و امسال 35% بوده است که این هم کاهش فاحشی است. اما نکته قابل توجهی دیگر در لوپ SRaw  دیده می شود و آن اینکه این لوپ در طی بازدم بطور زیادی باز شده است که می تواند موید تنگی یا بیماری راههای هوائی گوچک باشد. همچنین SRaw  محاسبه شده به 371% افزایش یافته که حتی پس از استفاده از گشاده کننده راههای هوائی ابن مقاومت نه تنها کم نشده که زیاد هم شده است.

حال به یافته های اسیلومتری بپردازیم. در این بخش  X 5 کاهش شدیدی داشته ( که در هر دو اسیلومتری سال 91 و 92 دیده می شود؛ و 50000 و 70000% بیشتر از طبیعی بوده است). همچنین FR به 29 افزایش یافته است. تفاوت R5  و R20 HZ بیشتر پس از استفاده از گشاده کننده ها دیده شده است و به بشتر از 150% رسیده است. اما بطور کلی در هر دو اسیلومتر ی سال گذشته و امسال تغییرات X مشهود تر بوده است.

سی تی اسکن سال گذشته در تصویر دیده می شود و احتباس هوا 12 از 24 گزارش شده است. بیمار امسال هم سی تی اسکن دیگری داشته که احتیاس هوائی زیادی گزلرش نشده است.

بیمار سال گذشته بیوپسی ریه با روش ترانس برونکیال شد که مورد قبول کمسیون قرار نگرفت و در نتیجه مجداد بیوپسی ترانسبرونکیال انجام شد. گزارش پاتولوژی نشان از فیبروز مزمن اطراف برونشیول ها که به اطراف شریان ها و پارانشیم ریه هم گسترش پیدا کرده بود.  همچنین انسداد برونشیول ها هم گزلرش شده است. در این گزارش صحبتی از ماکروفاژهای کف مانند یا پگمانته نشده است. همچنین رسوب باقیمانده های کلاژن هم گزارش شده است . پر هوائی ریه هم در بافت مشاهده شده است.

در اینجا تصویر پاتولوژیک برونشیولیت انسدادی و ویژگی ها آن هم آورده شده است. بترتیب در اسلاید اول فیبروز زیر اپیتلیال ؛در اسلاید دوم کلفت شدگی سلولهای ماهیچه ای صاف اطراف و اسلاید سوم فیبروز بین اپیتلیوم و لایه عضلانی دیده می شود. در اسلاید چهارم فیبروز اینتیمال و هیپرتروفی مدیال شریان ریوی مجاور دیده میشود. این اسلاید از مطالعه ای گرفته شده که روی سربازان آمریکائی برگشته از عراق که با مواد سمی و هوای آلوده در تماس بوده اند انجام شده است. جالب اینکه از 37 سربازی ک:/.- اسکن با رزولوشن بالا شده بودند تنها شش سرباز احتباس هوا کمی داشتند. بیوپسی این سربازان اما برونشیولیت انسدادی را نشان می داد . این شاید موید این مهم باشد که بیمارانی وجود دارند که مبتلا به برونشیولیت انسدادی هستند ولی دچار احتباس هوائی در اسکن نیستند. 

 به روز رسانی این مورد: این بیمار بالاخره حاضر شد که بیوپسی جراحی شود. جراحی صورت گزفت و نمونه به پاتولوژی بیمارستان بقیه الله فرستاده شد که کانسنتریک برونشیولیت را تایید کرد. 

 

p2

 

piccc

ios.1.balo

bodybox1

 co

 DSC 0251

 hrct.2 .b

 hrct.b

dlco. b

pathology. b

spiro.b

bodybox.b

مورد دوم: بیماری است 72 ساله که 13 ماه پیش و امسال مراجعه کرده است. بیمار سابقه سیگار کشیدن نداشته است. سی تی اسکن اولیه بیمار بجز سایه های گراند گلاس در قواعد ریه احتباس ریه 24/8 از جانب یک رادیولوژیست که این سی تی اسکن توسط رادیولوژیست دیگر بدون احتباس هوا گزارش شده است. بیمار دومرتبه و دو هفته پیش با علائم تنگی نفس و عفونت مراجعه کرد. سی تی اسکن بیمار سنتریلوبولار ندول و Tree in buds درر هر دو ریه برونشکتازی خفیف نشان داد. این بار هم احتباس هوا وجود نداشت.

در اسپیرومتری سال گذشته یک ضایعه انسدادی با FEV1: 58% و FVC: 69%  با نسبت 64 % وجود داشت. لوپ SRaw در فاز بازدمی بطور محسوسی باز نشان بود . SRaw: 129%  بود. حجم کل ریه 109% و RV: 181%  و RV/TLC: 155% بود. TLCO: 92% و تفاوت محاسبه TLCb-TLCg=2.5 lit.  . اسیلومتری

R5: 211 , R20hz: 116 before bronchodilator …..R5: 234 , R20hz: 113 after bronchodilator

X5: 1088% FR: 29  before bronchodilator …….X5: 1500% and FR: 30 after bronchodilator

شواهد اسپیرومتریک ؛ بادی باکس و اسیلومتریک امسال هم متناسب با شواهد فوق اما با شدت بیشتری است. شاید علت شدید تر شدن این پارامتر ها ضایعات عفونی بصورت ندول های سنتری لوبولار و تری این بادی است که ضایعات برونشیولیتی است. در این بیمار هم با وجود نداشتن احتباس هوائی در ریه اما شواهد فیزیولوژیک و سی تی اسکن ( در مورد امسال) برونشیولیتی وجود دارد و دو مرتبه این را نشان می دهد که نباید جهت تشخیص برونشیولیت به احتباس ریه تاکید زیادی داشت.  

BODYBOX 2012

 BODYBOX2013

 IOS 13

 iiiiiiii

 2013

2012


دیدگاه‌ها   

0 #12 alisabetuk@gmail.com 1397-09-22 13:40
کمری . باید توارکوسکوپی بشید ۸۸۰۵۰۴۲۱
نقل قول کردن
0 #11 alisabetuk@gmail.com 1397-09-22 13:30
فاطی. باید توراکوسکوپی بشه. با ۸۸۰۵۰۴۲۱ تماس بگیرید
نقل قول کردن
0 #10 فاطی 1397-07-02 10:31
با سلام
مادرم 63سال دارد .در ریه سمت چپ آب آورده .اما در سیتی اسکن نشانه ای از تومور یا کیست نیست .مدتی سرفه و خلط شفاف داشت که آنها بر طرف شدن.در ضمن قلب سالم است .می خواهم بدانم علت آب ریه چپ چیست
در ضمن در سونوگرافی ضخامت دیده نشده
نقل قول کردن
0 #9 کمری 1397-06-18 20:30
با سلام دکتر خسته نباشید مادرم ۶۳ ساله ریه چپ اش آب آورده یک بار توسط دکتر کشیده شده گفتن مایع کم و شفاف وقتی ماه بعد سی تی گرفتیم آب کمتر شده ولی هست با دکتر قلب و عروق چک کردیم قلب مشکل نداره ولی دارو تجویز نکردن فقط بهمون گفتن دوباره نمونه برداری و همین طور آزمایش hdl انجام بشه کمی فعالیت داشته باشه نفس کم میاره البته دکتر معالجه معتقد شاید سرماخوردگی کهنه باشه لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #8 a sabetpour 1397-03-11 13:44
ارض پیما: باید بیمار و عکس رو ببینم
نقل قول کردن
0 #7 علیرضا ارض پیما 1397-02-02 18:39
باعرض سلام جناب آقای دکتر من دختری دارم که 12 روز پیش به دنیا اومده توی عکس رادیو گرافی قلب وریه نوزاد نوشته شده خشونت های ظریف در قواعد ریه ها مشهود است میخواستم معنی این جمله رو بدونم ،ممنون.
نقل قول کردن
-1 #6 ali sabetpour 1396-11-12 22:08
مهدی: باید ببینمتون و مدارکتون رو بررسی کنم
نقل قول کردن
+1 #5 مهدیه شکری 1396-11-07 00:38
سلام آقای دکتر خسته نباشید.۲۸سالمه و ۸ماه دچار مشکل تنفسی شدم،حمله های تنفسی شدیدی دارم طوری که به خفگی و کبودی میرسه،از دستگاه نبولایزر استفاده میکنم که ترکیب آتروونت و ساباتومال تو مخزنش میریزم،در مواقعی که حالم خیلی بد میشه یه پاف اسپری سالباتومال میزنم،میخواستم بپرسم من با این دارو ها رو به بهبودی پیش میرم یا نه؟
نقل قول کردن
0 #4 alisabet 1394-05-20 11:17
میتونه علائم یه راههای هوائی پر فعال باشه. در ضمن رادیولوژی رو تا مبینم نمی تونم نظری بدم
نقل قول کردن
0 #3 امام زاده 1394-05-12 02:46
سلام ، دخترم رو به دليل سرما خوردگي به دكتر بردم كه بعد از دو بار آنتي بيوتيك خوردن و گذشتن يك ماه ، هنوز سرفه هاش ادامه داره ، عكس از ريه گرفتيم كه نوشته برجستگي ناف ريه ها مشاهده مي شود ، ميخواستم بپرسم كه آيا اين يك بيماريه يا نه ؟ ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید