بیماری های ریه

مروری بر آسم

Article Index

آسمی که ممکن است هر لحظه ایست تنفسی کند

·        بچه ها خواب آلود میشوند ولی بزرگسالان تا نارسايی تنفسی مقاومت می کنند

·       حرکات متناقض شکمی و قفسه صدری وجود دارد

·       خس خس ممکن است دیگر شنیده نشود

·       برادی کاردی و هیپوکسمی ممکن است وجود داشته باشد

·       حتی پالسوس پارادوکسوس هم ممکن است وجود نداشته باشد

·       تعریق زیاد کم کموظاهر میشود

·       دی اکسید کربن بالا می رود بعلت کاهش تهویه

·       بیمار مظطرب است و دائما می گوید نمی توانم نفس بکشم، سیم های را می کشد

علائم شبانه آسم بین 4 تا 6 صبح به حداکثر میرسد

تقسیم بندی آسم

·       هر از گاهی ، علائم کمتر از دوبار در هفته، حملات کوتاه ، علائم شبانه کمتر از دو بار در ماه ، علائم بین حملات وجود ندارد و FEV1 بزرگتر از 80% ، PEFRتغییراتش در طول روز و بین روزها کمتر از 20%است.

·    خفیف : علائم کمتر3-6 بار در هفته، حملات کوتاه ولی محدود کننده فعالیت روزانه، علائم شبانه 3-4 بار در  ماه FEV1 بیشتر از 80%و تغییرات PEFR بین 20-30%

·      

·       متوسط دائمی : علائم هر روزه، حملات مختل کننده فعالیت ، حمللت شبانه بیشتر از 5 بار در ماه ، FEV1 بین 60-80% و PEFR با تغییر پذیری بیشتر از 30%

·       شدید دائمی . علائم ممتد آسم ، علائم شبانه متعدد، FEV1  کمتر از 60% ، و PEFR تغییر پذیری بیشتر از 30%

·       هر بیماری می تواند در زمان های مختلف با شدت مختلفی بروز کند

·       در تشخیص افتراقی نقص عملکرد تار های صوتی ، علائم با تنفس های تند و عمیق، یا خنده و صحبت ممکن است کم شود .در 28% صاف شدن لوپ دمی هم دیده میشود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

© 2020 تمامی حقوق این وب سایت برای دکتر علیرضا ثابت پور محفوظ می باشد.طراحی شده توسط ارژنگ وب